Egzaminy i certyfikaty

telc

Wartość certyfikatu

Egzaminy telc należą do systemu egzaminów stworzonych w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy – Common European Framework of Reference (CEFR). Zostały opracowane i są administrowane przez organizację telc GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, będącą członkiem ALTE.

ESKK jako członek sieci telc współpracuje w zakresie egzaminów telc ze Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego – licencjonowanym partnerem telc GmbH, nadzorującym przeprowadzanie egzaminów w podległej sobie sieci centrów i ośrodków egzaminacyjnych telc w Polsce.

Po zdaniu egzaminu otrzymasz międzynarodowy certyfikat telc dokumentujący poziom Twojej wiedzy. Certyfikat telc jest uznawany w większości krajów europejskich, zatem jego posiadanie może znacznie ułatwić Ci podjęcie nauki lub atrakcyjnej pracy w krajach Unii Europejskiej. Certyfikat telc jest także coraz szerzej honorowany przez polskich pracodawców i wyższe uczelnie (certyfikaty telc są traktowane jako równoważne z egzaminami wstępnymi czy końcowymi na wielu polskich uczelniach). Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (DzU Nr 218 poz. 1695) certyfikaty telc (od poziomu B2) są oficjalnie uznawane przez administrację Rzeczypospolitej Polskiej jako potwierdzenie znajomości języka.

Forma egzaminów

W ramach certyfikacji telc istnieje kilka poziomów egzaminów. Absolwentom kursów z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego proponujemy egzaminy poziomach:

  • podstawowym: A1
  • elementarnym: A2
  • średnio zaawansowanym niższym: B1
  • średnio zaawansowanym: B2

Egzaminy telc składają się z części pisemnej oraz ustnej. Rodzaj zadań zależy od poziomu egzaminu. W części pisemnej uczestnik musi wykazać się umiejętnością rozumienia tekstu czytanego oraz rozumienia ze słuchu, a także sformułować wypowiedź pisemną na zadany temat. Część ustna to rozmowa w danym języku. Na stronie www.telc.net (zakładka „TELC SPRACHPRÜFUNGEN”/„TELC LANGUAGE TESTS”) możesz zapoznać się ze strukturą egzaminu na danym poziomie i sprawdzić swoją wiedzę, rozwiązując egzamin modelowy, do którego dołączony jest klucz odpowiedzi.

Organizacja egzaminów

Do egzaminów telc mogą przystąpić osoby, które ukończyły kurs ESKK. Wraz z przedostatnim pakietem kursu otrzymasz ulotkę z kuponem zgłoszenia. Wypełniony kupon wystarczy odesłać na adres ESKK (nie zapomnij wskazać, jaki poziom egzaminu Cię interesuje.

Na podstawie informacji od Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego wskażemy Ci terminy najbliższych egzaminów telc na wybranym przez Ciebie poziomie (odbywających się około 5–6 tygodni po wysłaniu przez Ciebie zgłoszenia do ESKK) oraz dane kontaktowe szkół, które będą je przeprowadzały. Oprócz tego przekażemy Ci listę ośrodków w pobliżu miejsca Twojego zamieszkania przeprowadzających egzaminy telc – jeżeli termin lub miejsce podanych przez nas egzaminów nie będą Ci odpowiadać, będziesz mógł samodzielnie umówić się na egzamin w wybranym przez siebie ośrodku. Wszystkie dane (informacje o terminach, adresy szkół, dane kontaktowe) przekażemy Ci za pośrednictwem e-maila lub telefonicznie. Od tego momentu będziesz indywidualnie kontaktować się z wybraną szkołą, gdzie otrzymasz szczegółowe informacje o egzaminach (godzina, cena, sposób uiszczenia opłaty egzaminacyjnej, możliwość konsultacji, egzaminu próbnego itp.).

Kandydat, który chciałby zdawać egzamin w podanym przez nas terminie i miejscu, powinien niezwłocznie zgłosić się do wybranego ośrodka w celu uzyskania szczegółowych informacji. Wynika to z faktu, że na dopisanie nowego kandydata do listy osób przystępujących do egzaminów w danym ośrodku pozostaje często zaledwie kilka dni. Ośrodki egzaminacyjne mogą mieć też ograniczenia techniczne, więc kolejność zgłoszeń również może mieć znaczenie.

Kursy, po ukończeniu których możesz uzyskać certyfikat telc:

Płatności

Ceny egzaminów telc podawane są bezpośrednio w szkołach przeprowadzających dany egzamin. Uzależnione są między innymi od liczby osób w grupie. Przybliżone ceny egzaminów telc to:

  • A1 – ok. 200–250 zł
  • A2 – ok. 250–300 zł
  • B1 – ok. 350–400 zł
  • B2 – ok. 450–500 zł