facebook
Nie mam czasu na naukę
ESKK
Mamwiedzę.pl
Google Plus
ESKK
Grupy kursów

Grupy kursów

Masz pytania?

Zostaw kontakt, oddzwonimy!
lub zadzwoń na infolinię
801 101 909

Rosyjski

Dziękujemy serdecznie za pozostawienie komentarza.

Jednocześnie informujemy, że moderatorzy strony eskk.pl dokonują weryfikacji wpisów pod względem zgodności z ogólnie przyjętymi zasadami, które nie akceptują publikacji:

 • materiałów, które są niezgodne z polskim i międzynarodowym prawem, w tym łamiących prawa autorskie,
 • publikowania materiałów zawierających słów uważanych potocznie za wulgarne i niecenzuralne
 • publikowania materiałów o treści erotycznej/pornograficznej
 • spamu
 • materiałów, które mogą naruszać dobre imię osób trzecich, o których traktują
 • działania na niekorzyść innych użytkowników Internetu

Moderator posiada uprawnienia do niepublikowania wpisów, w razie stwierdzenia naruszenia powyższych zasad.

Program kursu

 • Pakiet 1 – lekcje 1-2

  Słownictwo: Formy powitania i pożegnania. Pytania o przedmioty i osoby. Przedstawianie się, określanie zainteresowań (wstęp). Wybrane nazwy narodowości.

  Gramatyka: Zapoznanie się z alfabetem rosyjskim (wykorzystanie podobieństw między językami polskim i rosyjskim). Rozpoznawanie słów brzmiących podobnie w językach polskim i rosyjskim. Formy zaimków pytających: кто, что i wskazujących: этот, эта, это. Wybrane formy zaimków osobowych. Odmiana czasownika читать. Zwrot: что тебя интересует. Intonacja zdania twierdzącego i pytającego.

 • Pakiet 2 – lekcje 3-4

  Słownictwo: Rodzina. Członkowie rodziny. Określanie wieku, różnic w wieku. Przedstawienie rodziny, krewnych. Opisywanie wzajemnych relacji (podstawy).

  Gramatyka: Kontynuacja wprowadzania alfabetu. Liczebniki od 1 do 100. Pytania o wiek: Cколько Вам / тебе лет? i odpowiedzi (Mне… лет.). Konstrukcja: cтарше / моложе кого на… dla określenia różnic w wieku. Czasowniki: любить, встречаться, жить. Liczebniki w połączeniu z rzeczownikiem год. Wybrane rzeczowniki I, II i III deklinacji.

 • Pakiet 3 – lekcje 5-6

  Słownictwo: Plan dnia. Nazwy dni tygodnia. Określanie godzin (pełnych i połówek). Opisywanie obowiązków, czynności (przyzwyczajeń) powtarzalnych i niepowtarzalnych.

  Gramatyka: Czasowniki вставать в…, идти / ложиться спать, принимать душ, завтракать… i inne. Przysłówki częstotliwości: по понедельникам, обычно, всегда, никогда. Konstrukcje: мне надо, нужно – dla wyrażenia powinności.

 • Pakiet 4 – lekcje 7-8

  Słownictwo: Pytania o drogę, określanie drogi i miejsca docelowego. Podawanie adresu. Środki transportu. Proponowanie. Wybór sposobu dotarcia do wyznaczonego miejsca. Słownictwo związane z miastem (ulice, place), określanie dokładnego czasu.

  Gramatyka: Przyimki до, в, на w połączeniu z rzeczownikiem w bierniku i dopełniaczu. Określanie miejsca i kierunku: там / туда, здесь / сюда. Konstrukcja давай(те). Czasowniki: повернуть, подождать, проехать две остановки, сойти с трамвая, ехать (на автобусе / автобусом).

 • Pakiet 5 – lekcje 9-10

  Słownictwo: Opisywanie rozkładu pomieszczeń w mieszkaniu / domu. Opis umeblowania pomieszczeń, rozmieszczenia mebli w pomieszczeniach.

  Gramatyka: Określenia miejsca położenia: рядом с, слева, справа от. Określenie typu трёхкомнатная квартира. Formy mianownika, dopełniacza i narzędnika dla niektórych rzeczowników I, II i III deklinacji. Określenie miejsca z przyimkami: на, в (на полу, на шкафу). Odmiana czasowników: находиться, стоять, висеть. Czas przeszły wybranych czasowników.

 • Pakiet 6 – lekcje 11-12

  Słownictwo: Nazwy wybranych sklepów. Nazwy ubrań i dodatków damskich oraz męskich. Kolorystyka odzieży. Doradzanie w trakcie zakupów. Uzasadnianie wyboru ubrań oraz ich kolorystyki.

  Gramatyka: Czasowniki dokonane, niedokonane, częstotliwe: купить, покупать i выбрать / выбирать. Konstrukcje: ходить по магазинам, зайти, пойти, идти в агазин за покупками oraz мне / тебe / ему / нам (не) по кармaну. Konstrukcja: Mне / ей пойдёт / идёт. Czasowniki: одевaться / одeться (как). Krótkie formy przymiotników (wybrane).

 • Pakiet 7 – lekcje 13-14

  Słownictwo: Nazwy podstawowych produktów żywnościowych. Nazwy sklepów i działów sklepowych. Rozmieszczenie towarów w sklepach (powtórzenie przyimków określających miejsce). Nazwy potraw, opisywanie ich przygotowania.

  Gramatyka: Określenia objętości i opakowań, np. стакан чаю, пачка мaсла. Tryb rozkazujący. Pytania w mowie zależnej. Wybrane rzeczowniki występujące tylko w liczbie mnogiej (pluralia tantum): брюки, духи, макароны, чернила. Czasowniki: барить, жарить, готовить, приготовить, показать / взвесить. Odmiana rzeczownika z przymiotnikiem: вкусное блюдо.

 • Pakiet 8 – lekcje 15-16

  Słownictwo: Nazwy popularnych dyscyplin sportowych i niektórych sprzętów. Nazwy wybranych specjalizacji lekarskich. Nazwy podstawowych chorób, ich objawów i sposobów leczenia. Słownictwo związane z zainteresowaniami.

  Gramatyka: Rzeczowniki mające inny rodzaj w języku polskim i rosyjskim, np. тренировка, диагноз, рецепт. Czasownik играть, заниматься (чем); интересоваться, увлекаться, за/болеть (чем), жаловаться (на что), идти к (кому). Konstrukcje: у меня ангина i у меня болит желудок. Przyimki: за i через. Zdania przyczynowe z przyimkami: благодаря (кому, чему) oraz из-за (чего).

 • Pakiet 9 – lekcje 17-18

  Słownictwo: Nazwy miesięcy i pór roku. Słownictwo związane z opisem pór roku, ich wad i zalet. Czynności wiążące się z określoną porą roku (pogodą), zmian zachodzących w krajobrazie w różnych porach roku. Prognoza pogody.

  Gramatyka: Konstrukcje służące do porównywania: гораздо холоднее; не так холодно, как; всё теплее и теплее, теплeе, чем. Połączenie liczebników z rzeczownikiem: градус, градуса, градусов. Stopień wyższy przymiotnika, przymiotniki miękkotematowe (wybrane).

 • Pakiet 10 – lekcje 19-20

  Słownictwo: Opisywanie postaci. Liczebniki w zwrotach umożliwiających podanie wzrostu, przedstawianie siebie lub innej osoby. Wygląd zewnętrzny i cechy charakteru.

  Gramatyka: Stopniowanie przymiotników. Odmiana rzeczowników z przymiotnikami. Połączenia liczebników od 1 do 4 z przymiotnikami i rzeczownikami. Rzeczowniki żywotne i nieżywotne.

 • Pakiet 11 – lekcje 21-22

  Słownictwo: Słownictwo i zwroty związane z wycieczkami uwzględniające program, środki transportu, bazę noclegową, cennik, wyżywienie, obsługę, dopłaty oraz organizację i przebieg wyjazdów grupowych. Zwroty typowe dla listu-reklamacji.

  Gramatyka: Odmiana w czasie teraźniejszym czasowników заказать, забронировать. Wybór miejsca (где, куда). Czas przyszły. Tryb warunkowy. Odmiana rzeczownika путь i jego znaczenie.

 • Pakiet 12 – lekcje 23-24

  Słownictwo: Nazwy świąt, uroczystości rodzinnych i innych ważnych wydarzeń w życiu człowieka. Zwroty służące do formułowania życzeń z okazji uroczystości rodzinnych i nie tylko.

  Gramatyka: Konstrukcje zdań złożonych współrzędnie ze spójnikami и, а, но, или. Wyrażenie zaimkowe друг друга i zaimek себя.

 

© Copyright 1991-2015 ESKK Sp. z o.o. | ul. Forteczna 17a | 61-362 Poznań | Infolinia: 801 101 909 | tel. 61 879 32 67 | KRS: 0000000573