Elementy kursu

Podręczniki z lekcjami

Kurs składa się z 12 podręczników lekcyjnych (24 lekcji). Materiał w podręcznikach jest porcjowany: każdy podręcznik składa się z takich samych, logicznie ułożonych elementów. Dzięki temu wiesz, kiedy robić przerwy i każdorazowo przyswajasz spójną, łatwą do zapamiętania dawkę wiedzy. Wystarczy 15-30 minut nauki dziennie, by – bez pośpiechu i stresu – przyswoić materiał przeznaczony na jeden miesiąc. Wraz z pierwszym pakietem lekcyjnym otrzymasz gratis podręczny przybornik do szycia.

Techniki kroju, szycia, wykonywania elementów odzieży i łączenia ich w całość przedstawiane są krok po kroku oraz ilustrowane przejrzystymi rysunkami. Zadania do samodzielnego wykonania pozwalają na bieżąco ćwiczyć nowe umiejętności. Przedstawiamy wiedzę „od szczegółu do ogółu”, podając ją sukcesywnie w małych częściach. Nowe tematy wprowadzamy, odwołując się do tego, czego już wcześniej dowiedziałeś się z kursu.

Opieka nauczyciela

Pamiętaj – „Kurs szycia” przeznaczony jest do samodzielnej nauki. Przez cały kurs masz jednak zagwarantowaną opiekę osobistego nauczyciela, którego rolą jest ocena Twoich prac domowych, wyjaśnianie tych zagadnień, które sprawiły Ci kłopot oraz motywowanie do nauki. Odrabianie prac domowych nie jest obowiązkowe. Nauczyciel nie wystawia ocen.

Filmy

Filmy do kursu

Uzupełnienie kursu stanowią dostępne na platformie internetowej ESKK materiały wideo – 12 filmów nawiązujących tematycznie do poszczególnych podręczników kursu, prezentujących wykonanie i szycie opisywanych elementów odzieży. W filmach znajdziesz wiele dodatkowych praktycznych porad. O tym, że dany temat został zilustrowany materiałem wideo, informuje specjalny symbol w podręczniku.

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO