Certyfikaty językowe z francuskiego: jakie, za ile, czy warto?

Certyfikat językowy to dokument, pozwalający nam udowodnić znajomość języka na wybranym poziomie. W przypadku języka francuskiego jest ich kilka rodzajów. W zależności od naszej sytuacji możemy wybrać egzamin ze znajomości języka ogólnego lub specjalistycznego, opracowanego pod kątem pracy zawodowej.

Dziewczyna w pasiastej bluzce robi selfie na tle wieży Eiffle'a.
Certyfikat znajomości języka francuskiego szczególnie przydaje się we Francji i w Kanadzie.

Niedawno opublikowaliśmy artykuł o tym, jak wygląda kwestia certyfikatu z niemieckiego. Postanowiliśmy rozszerzyć cykl o kolejne języki.

Czy warto mieć certyfikat z języka francuskiego?

Ocenę tego, czy warto zdawać egzamin certyfikujący każdy musi podjąć sam. Przygotowanie trwa zwykle kilka miesięcy i wiąże się nie tylko z solidną powtórką materiału, ale także z zapoznaniem się z formą danego testu i opracowaniem odpowiedniej strategii jego rozwiązywania. Większość egzaminów wiąże się z ograniczonym czasem, a to potęguje ich poziom trudności.

Z drugiej strony - podejście do certyfikatu może być doskonałym motywatorem do pokonania różnego rodzaju blokad i wspięcie się na wyższy szczebel znajomości języka. Certyfikat pomaga także dostać się na zagraniczne uczelnie, ułatwia znalezienie pracy lub emigrację do Francji i Kanady.

Duże znaczenie dla podjęcia decyzji mają koszty. Samo podejście do certyfikatu to zwykle wydatek rzędu 200-500 złotych. Często jednak decydujemy się na dodatkowy kurs językowy albo korepetycje, zakup specjalnych podręczników i materiałów. Stąd przygotowanie się do testu może kosztować nawet kilka tysięcy złotych.

Jaki certyfikat z francuskiego wybrać?

Lista certyfikatów z języka francuskiego obejmuje:

 • DELF/DALF - certyfikat ogólnej znajomości języka,
 • TCF- Test de connaissance du français - certyfikat ogólnej znajomości języka,
 • DFP – DIPLÔME DE FRANÇAIS PROFESSIONNEL - test zawodowej znajomości języka francuskiego, oprócz poziomu A1, B1, C1 zdać można także certyfikat dedykowany branży prawniczej, medycznej, hotelarskiej oraz pracowników sekretariatów oraz marketingu i pokrewnych,
 • TEF – Test d'Evaluation en Français - certyfikat ogólnej znajomości języka.

DELF/DALF - najpopularniejszy certyfikat z francuskiego

DELF (Diplôme d’études de langue française) oraz DALF (Diplôme approfondi de langue française) to certyfikaty językowe wydawane przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej. Oba są honorowane na całym świecie. DELF dotyczy poziomów od A1 do B2, DALF poświadcza znajomość francuskiego na poziomie minimum C1.

Oba egzaminy bazują na sprawdzeniu 4 umiejętności: słuchania ze zrozumieniem, czytania, tworzenia wypowiedzi pisemnej oraz konwersacjach językowych. Aby zdać, należy uzyskać z każdej z sekcji minimum 5 punktów (maksimum to 25), a łączny wynik musi wynieść co najmniej 50 punktów. Pytania bazują bardziej na codziennych sytuacjach, niż sprawdzają suchą wiedzę gramatyczną i słownikową.

Do egzaminu DELF/DALF można podejść dwa razy w ciągu roku: w lutym i czerwcu. Cena za egzamin rośnie w zależności od poziomu trudności, za A1 zapłacimy ok. 180 złotych, natomiast za C1 - 500. Młodzież może podejść do certyfikatu DELF Junior, opracowanego specjalnie dla dzieci i nastolatków. Ogromną zaletą DELF/DALF jest to, że jego ważność nie wygasa.

TCF- Test de connaissance du français 

TCF to po prostu skrót od słów oznaczających po polsku “test znajomości francuskiego”. Podobnie jak DELF, wydawany jest przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej i uznawany na całym świecie. Jest kilka rodzajów testów:

 • TCF Canada - jest to test dla osób, które chciałyby się osiedlić lub starać o obywatelstwo kanadyjskie,
 • TCF Quebec - dedykowany osobom, które planują emigrację do Quebecu w Kanadzie,
 • TCF ANF - to test dla osób, które starają się o obywatelstwo francuskie w wyniku zawarcia małżeństwa z obywatelem tego kraju albo poprzez naturalizację,
 • TCF DAP - jest to egzamin, który zdać muszą kandydaci z zagranicy, planujący studia na francuskich uczelniach. Test przeprowadzają uniwersytety w trakcie naboru na studia,
 • TCF tout public - egzamin dla wszystkich, badający ogólną znajomość francuskiego.

Najczęściej wybieranym, zwłaszcza w Polsce, jest TCF tout public (TCF TP). Egzamin ten składa się z trzech części: rozumienie języka mówionego, znajomość struktur gramatycznych i językowych oraz zrozumienie tekstów. Można przystąpić także do dwóch sprawdzianów dobrowolnych: pisania wypracowania oraz części ustnej.

Test ma jednakową formę dla wszystkich poziomów - ilość uzyskanych punktów świadczy o osiągniętym rezultacie. Dla poziomu A2 należy zdobyć minimum 200 punktów, przy B2 jest to minimum 400 punktów. Na teście pojawiają się pytania wielokrotnego wyboru. Certyfikat jest ważny dwa lata.

TEF – Test d'Evaluation en Français

Certyfikat ten bada ogólną znajomość języka, a przyznaje go Francuska Izba Handlowa. Uznawany jest na całym świecie, przydaje się zwłaszcza przy aplikowaniu do pracy lub na studia wyższe we Francji (może zwolnić z TCF DAB - decyzję podejmują każdorazowo uczelnie).

Egzamin składa się z dwóch części: obowiązkowej i fakultatywnej. W przypadku starania się o przyjęcie na studia lub planowaną emigrację koniecznie może być zdanie obu. Istnieje także możliwość zdania certyfikatu przez internet - zaletą takiego rozwiązania jest możliwość natychmiastowego uzyskania wyników. Certyfikat jest ważny rok.

Test ma jednakową formę dla wszystkich zdających - uzyskany wynik informuje o stopniu znajomości języka obcego. Wraz z zaświadczeniem kandydat otrzymuje szczegółową informację o swoich odpowiedziach, co nadal nie jest standardem.

DFP – DIPLÔME DE FRANCAIS PROFESSIONNEL

Certyfikat ten również poświadcza Francuska Izba Handlowa. Skierowany jest głównie do osób, które planują podjąć pracę w środowisku francuskojęzycznym. DFP, w zależności od swojej formy, albo potwierdza znajomość ogólnego języka biznesowego albo ukierunkowany jest na konkretną branżę. Wyróżniamy:

 • DFP A2 – DIPLÔME DE FRANÇAIS PROFESSIONNEL A2,
 • DFP B1 – DIPLÔME DE FRANÇAIS PROFESSIONNEL B2,
 • DFP Affaires B2,
 • DFP Affaires C1,
 • DFP Juridique - Diplôme de français professionnel juridique B2 - dla prawników,
 • DFP Diplôme de français professionnel médical - dla lekarzy i pięlegniarek,
 • DFP Sécretariat - Diplôme de français professionnel secrétariat - dla pracowników sekretariatów i obsługi firmy,
 • DFP Tourisme et Hôtellerie - Diplôme de français professionnel tourisme et hôtellerie - dla branży hotelarskiej.

Najważniejszą zaletą DPF jest fakt, że po jego zdaniu uzyskujemy dyplom, który jest bezterminowy. W przypadku certyfikatu ogólnego - skupia się on przede wszystkim na czytaniu i pisaniu, bazując na typowo biurowym słownictwie. W przypadku certyfikatu “branżowego” należy spodziewać się testu opartego o daną dziedzinę. Pytania ogólne należą raczej do rzadkości.

Pamiętaj, że po ukończeniu kursów językowych w ESKK także możesz uzyskać certyfikat językowy (TELC). Dokładny opis i listę kursów, zakończonych uzyskaniem certyfikatu znajdziesz tutaj.

Dodaj komentarz

(wymagane)

(wymagany, nie będzie widoczny w komentarzu)

*