POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez ESKK Sp. z o.o. za pośrednictwem witryny www.eskk.pl oraz innych form komunikacji.

Dane osobowe

 1. Dane zbierane są przez: „Europejską Szkołę Kształcenia Korespondencyjnego” Sp. z o.o., KRS 0000000573, ul. Masztowa 3, 61-345 Poznań, telefon: 61 879 32 67.
 2. Dane kontaktowe do naszego inspektora ochrony danych: Andrzej Korytowski, e-mail: iod@eskk.pl
 3. Przetwarzanie odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu:
  1. a) marketingu usług ESKK Sp. z o.o. – na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą,
  2. b) wykonania umów – co do osób, które zamówiły kursy, szkolenia lub inne usługi ESKK Sp. z o.o.,
  3. c) realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora, czyli: dochodzenia roszczeń ESKK Sp. z o.o., ochrony przed roszczeniami klientów i kontrahentów, marketingu usług ESKK Sp. z o.o. względem osób których dane otrzymano od podmiotów zewnętrznych oraz unikania kontaktów z użytkownikami po cofnięciu przez nich zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, nie jest wymagane żadnymi przepisami, a odmowa podania danych nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami – jednakże jeśli nie otrzymamy Państwa danych, nie będziemy w stanie zawrzeć z Państwem umowy na kursy, szkolenia lub inne usługi ESKK Sp. z o.o.
 5. Dane kursantów mogą być przekazywane firmom pocztowym i kurierskim (w celu doręczania przesyłek), serwisom płatności elektronicznych (w przypadku wyboru opcji płatności online), firmom windykacyjnym i kancelariom prawnym (w przypadku dochodzenia roszczeń) oraz współpracującym z nami specjalistom (w zakresie sprawdzania prac domowych kursantów) oraz instytucjom egzaminacyjnym. W pozostałym zakresie dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.
 6. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych – chyba że kursant zamieszkuje w państwie trzecim, a przesyłki są na jego wniosek przesyłane do niego pocztą lub poprzez firmy kurierskie. Wtedy firmy te otrzymają dane adresowe kursanta.
 7. ESKK Sp. z o.o. hołduje zasadzie lifelong learning. Posiadamy uczniów, którzy korzystają z naszych usług od 1991 roku. Nasi Klienci mają od 16 do ponad 90 lat. Dlatego dane przechowywane będą przez okres 80 lat, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej. Dane księgowe, dotyczące płatności oraz dane byłych klientów którzy wnieśli żądanie o usunięcie danych przechowywane będą przez okres 7 lat – ze względu na okres przedawnienia roszczeń.
 8. Jeśli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, wtedy można ją cofnąć w każdej chwili, informując o tym ESKK Sp. z o.o. na adres info@eskk.pl lub tradycyjną pocztą. Link do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych i przesyłania promocyjnych e-maili znajduje się również w każdej tego typu wiadomości e-mail.
 9. Każdy ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
 10. Każdy ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ESKK, zbiera następujące dane osobowe:

1) nazwisko i imię,
2) adres zamieszkania,
3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
4) adres e-mail,
5) numer telefonu,
6) data urodzenia.

Gromadzone dane są niezbędne do realizacji zamówienia, udostępniania materiałów poglądowych kursów, przekazywania Państwu niezbędnych informacji w trakcie nauki na kursie, informowania o zmianach i nowościach w ofercie ESKK, przekazywaniu informacji handlowej oraz wiadomości związanych z obsługą (np. informacji o uruchomieniu dostępu do pakietu multimedialnego), korzystania ze Strefy Studenta, wreszcie - wystawienia świadectwa ukończenia kursu. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania zakupu w ramach serwisu.

Bezpieczeństwo

W trosce o Państwa bezpieczeństwo gwarantujemy pełną poufność informacji, które zbieramy i analizujemy. Nie będą one ujawniane jakimkolwiek podmiotom, niewymienionym w niniejszym dokumencie, ani w formie przetworzonej, ani w postaci danych źródłowych. Wszystkie raporty opracowywane na ich podstawie będą prezentowane wyłącznie w formie zagregowanej.

ESKK Sp. z o.o. dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszystkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i witryny w celu ochrony Państwa danych. Dotyczy to również płatności - wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności powinni Państwo zapewnić poufność loginu i hasła do witryny Państwa banku oraz nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że ESKK nigdy nie będzie zwracało się do Państwa o ich podanie.

Pliki cookie

W celu zapewnienia jak największego komfortu korzystania z witryny, podczas jej przeglądania, na komputerze, smartfonie czy tablecie zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), tzw. cookie. Pliki te umożliwiają dostosowanie zawartości serwisu do Państwa potrzeb i zainteresowań. Dzięki zapisaniu ich na Państwa urządzeniu możliwe jest m. in. wyświetlanie strony w sposób najodpowiedniejszy dla określonego Użytkownika czy zapamiętanie towarów dodanych przez Państwa do koszyka. Pliki cookie umożliwiają nam zbieranie danych statystycznych, dzięki którym rozwijamy witrynę zgodnie z preferencjami naszych Klientów.

Serwis wykorzystuje również zewnętrzne pliki Cookie w celu popularyzacji serwisu na portalach społecznościowych oraz prezentowania treści multimedialnych, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego: youtube.com.

Na naszych stronach podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików Cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy. Takim zaufanym partnerem są podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych przez Wirtualną Polskę znajdują się w polityce prywatności Wirtualnej Polski.

Użytkownik może samodzielnie w dowolnym momencie zablokować bądź ograniczyć możliwość zapisania plików cookie na swoim urządzeniu, jednak istnieje ryzyko, że ta operacja znacznie utrudni korzystanie z witryny www.eskk.pl.

Marketing ESKK

O ile Państwo wyrazili na to zgodę, podany przez Państwa adres e-mail oraz numer telefonu będą wykorzystywane w celach marketingowych własnych produktów ESKK. Dzięki temu będą się Państwo na bieżąco dowiadywać o interesujących promocjach czy zmianach w ofercie. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą Państwo zgłaszać na adres: info@eskk.pl.

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO