Formularze rezygnacji i zwrotu

Masz prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Możesz to zrobić, składając pisemne oświadczenie w ciągu 14 dni od otrzymania pierwszego pakietu lekcyjnego pocztą lub w przypadku kursów online/ECO w ciągu 14 dni od otrzymania dostępu do kursu. ESKK po otrzymaniu od Ciebie oświadczenia ma 14 dni na zwrot należności za produkt oraz ewentualnych kosztów dostarczenia do Ciebie materiałów, przy czym koszt przesyłki będzie równy najniższej oferowanej przez ESKK cenie dostawy.

Jeśli zdecydujesz się na wycofanie z kursu po upływie 14 dni od otrzymania materiałów, w przypadku kursów online/ECO obowiązuje Cię jednomiesięczny okres wypowiedzenia, po którym zobowiązany będziesz uiścić opłaty za lekcje, do których już otrzymałeś dostęp. W przypadku kursów drukowanych okres wypowiedzenia jest trzymiesięczny (nie dotyczy zakupu całego kursu). Wynika to z faktu, że materiały drukowane przygotowujemy z dużym wyprzedzeniem, ponosząc określone wydatki na te cele. Bieg terminu wypowiedzenia rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca następującego po tym, w którym wpłynęła do nas rezygnacja; otrzymasz od nas trzy przesyłki realizowane w podstawowym tempie nauki, za które będziesz zobowiązany uiścić opłatę.

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO