Wieloletnie doświadczenie ESKK w nauczaniu na odległość owocuje pozytywnymi opiniami nie tylko wśród naszych studentów, ale i mediów. Zapraszamy do zapoznania się z artykułami prasowymi, publikacjami intenetowymi oraz nagraniami radiowymi i telewizyjnymi na nasz temat. Życzymy miłej lektury!

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO