Certyfikaty z języka niemieckiego: jakie, ile kosztują, czy warto?

Certyfikat językowy to wiarygodne potwierdzenie naszych kompetencji językowych. Większość z nich jest honorowana na całym świecie, zarówno przez instytucje publiczne, jak i potencjalnych pracodawców. Dziś poruszymy temat certyfikatów dla języka niemieckiego, ponieważ do wyboru jest kilka opcji.

Triumfujący student nosi słuchawki i trzyma książki.
Jeśli planujemy studia w Niemczech, Austrii lub Szwajcarii - uczelnie honorują przede wszystkim certyfikat DSH.

Wybór certyfikatu z niemieckiego

Do wyboru mamy następujące certyfikaty:

 • Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH),
 • Deutsches Sprachdiplom (DSD),
 • WiDaF (niem. Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft),
 • Zertifikat Deutsch (ZD).

Najbardziej popularne są dwa ostatnie, uznawane są przez pracodawców na całym świecie. Jeśli planujemy studia w Niemczech, Austrii lub Szwajcarii - uczelnie honorują przede wszystkim pierwszy. Natomiast DSD to certyfikat bezpłatny, przeznaczony dla uczniów szkół średnich.

Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH): jak wygląda i gdzie można go zdać?

Egzamin DSH to egzamin certyfikujący, organizowany przez niemieckie uczelnie dla przyszłych kandydatów z zagranicy. Egzamin ma trzy stopnie trudności: DSH1, DSH2, DSH3. Aby podjąć studia wymagane jest zdobycie minimum drugiego poziomu. Certyfikat zdaje się na uniwersytecie lub politechnice, na której planuje się edukację, najczęściej kilka tygodni przed rozpoczęciem roku akademickiego.

Część pisemna składa się z ćwiczeń testujących czytanie ze zrozumieniem, słuchanie oraz pisanie, po niej następuje część ustna, mająca formę rozmowy. Na egzaminie dominuje słownictwo naukowe, specjalistyczne. Każda uczelnia opracowuje sama zakres pytań, opierając się na ogólnych wytycznych. Aby zdać, należy dobrze rozwiązać ok. ⅔ zadań.

Deutches Sprachdiplom (DSD); jak wygląda i gdzie zdać?

DSD to egzamin dla uczniów szkół średnich lub gimnazjów krajów innych niż niemieckojęzyczne. Jego przeprowadzenie( pod warunkiem, że do certyfikatu przystępuje grupa uczniów) jest bezpłatne. Certyfikat ma dwa poziomy:

 • DSD I, odpowiadający poziomowi A2/B1,
 • DSD II, odpowiadający poziomowi B2/C1.

Egzamin składa się z dwóch etapów. Najpierw jest część ustna, podczas na którą składają się dwie prezentacje: jedną przygotowuje się wcześniej (wraz z plakatem lub prezentacją), temat drugiej otrzymuje się już na egzaminie i ma się 20 minut na opracowanie wypowiedzi. Potem następuje część pisemna, składająca się zadań sprawdzających słuchanie, pisanie i czytanie.

Certyfikat otrzymuje się po otrzymaniu minimum 30% z każdego elementu. Im lepiej zdany egzamin, tym wyższy stopień znajomości języka. Przykładowo, jeśli zdamy DSD I na ponad 60%, przyznany nam zostanie certyfikat z oceną B1, jeśli otrzymamy niższy wynik - A2.

Jeśli chcesz zdobyć DSD i jesteś uczniem szkoły średniej - zapytaj o taką możliwość swojego germanistę. Jeśli znajdzie się więcej chętnych - proces certyfikacji będzie bezpłatny. W skład komisji wchodzą nauczyciele z danej szkoły oraz egzaminator z Niem

WiDaF (niem. Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft) - certyfikat dla biznesu

WiDaF to bardzo popularny certyfikat, zwłaszcza wśród osób pracujących. Egzamin testuje znajomość języka typowego dla biznesu, biura, środowiska pracy. Z tego powodu wiele firm wymaga go w rekrutacji.

Egzamin nie wymaga deklaracji poziomu znajomości języka, zdawać go można na każdym etapie nauki. Składa się ze 150 pytań jednorazowego wyboru, podzielonych na 2 części: słuchanie i czytanie. Na udzielenie odpowiedzi ma się 3 godziny. Skala punktowa wynosi od 0 do 999. Ocena poziomu znajomości języka zależy od liczby zdobytych punktów:

 • 30-246 - poziom A2,
 • 247-495 - poziom B1,
 • 496-735 - poziom B2,
 • 736-897 - poziom C1,
 • 898-990 - poziom C2.

Ze względu na swoją popularność egzaminy organizowane są cyklicznie w każdym większym mieście. Na wyniki czeka się około 4 tygodnie, otrzymuje się je pocztą na wcześniej podany adres. Koszt podejścia to 450 złotych (przy minimum 8-osobowej grupie chętnych).

WiDaF to doskonały wybór dla osób, które swoją przyszłość zawodową wiążą z pracą w środowisku niemieckojęzycznym. Posiadanie certyfikatu zwalnia często z konieczności weryfikacji znajomości języka w procesie rekrutacji, doceniane jest także przez pracodawców. O tym, jak niemiecki przydaje się w karierze piszemy też tu: język innowacji - dlaczego warto znać niemiecki?

Zertifikat Deutsch (ZD) - uniwersalny certyfikat dla każdego

To najpopularniejszy certyfikat, wydawany przez Goethe Institut. Testuje znajomość języka na poziomie B1 (Geothe Instutut organizuje także certyfikaty na innych poziomach, ale nie są one tak chętnie wybierane). Egzamin składa się z czterech modułów: słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie. Ostatnią część zdaje się w parach. Całość trwa trzy godziny.

Minimalny wiek zdającego to 12 lat. Koszt podejścia to 510 złotych.

Certyfikat jest honorowany we wszystkich krajach niemieckojęzycznych, pozwala także na przyjęcie do niemieckiego college’u, przygotowującego do studiów wyższych. To idealny wybór dla osób, które chcą mieszkać w Austrii, Niemczech lub Szwajcarii. Ze względu na swoją popularność uznają go także międzynarodowe korporacje.

Oprócz ZD w Goethe Institut uzyskasz także: Start Deutsch 1, Fit in Deutsch 1 oraz Fit in Deutsch 2, Goethe-Test Pro Deutsch für den Beruf (będący odpowiednikiem WiDaF), Goethe-Zertifikat C1 oraz Goethe-Zertifikat C2.
Niemieckiego warto się jednak uczyć nie tylko dla samych certyfikatów. Zobacz naszą ofertę kursów języka niemieckiego i wybierz opcję najlepszą dla siebie.

Komentarze

Piotr:
08/09/2019, 22:36:09

Witam. Obecnie uczę się języka niemieckiego całkowicie samodzielnie, bez niczyjej pomocy. Byłbym wdzięczny za udostępnienie mi wersji demonstracyjnej egzaminu WiDaF w celu oceny własnych umiejętności językowych. Wstępnie interesuje mnie podejście do egzaminu na poziomie B1. Pozdrawiam. Piotr Mośny

Grazyna:
28/07/2020, 10:27:13

A gdzie sa certyfikaty Instytutu Goethego? (Goethe-Zertifikat od A1 do C2).
Z moich doswiadczen wynika, ze sa one najbardziej honorowane ...

Aneta:
28/07/2020, 11:00:39

Dziękujemy za uzupełnienie. Faktycznie zabrakło wzmianki o tym certyfikacie.

Joanna:
10/09/2020, 21:36:21

Czy te certyfikaty tracą ważność po pewnym czasie, tak jak te z angielskiego?

Dodaj komentarz

(wymagane)

(wymagany, nie będzie widoczny w komentarzu)

*