Stopnie znajomości języków obcych – jak to z nimi jest?

Według badania Eurostatu w 2001 roku 2/3 populacji Unii Europejskiej w wieku 25-64 lat znała przynajmniej jeden język obcy. Najczęściej - był to angielski (82%). W Polsce jakikolwiek stopień znajomości języka obcego deklarowało 62%. Pod względem znajomości języka w stopniu biegłym znajdowaliśmy się w ogonie Europy - zaledwie 17% Polaków deklarowało tę kompetencję.

Troje ludzi uczy się na podłodze korzystając ze sprzętu elektronicznego. Towarzyszy im labrador.
Aby właściwie ocenić poziom znajomości języka, należy przetestować każdy aspekt języka.

Obecnie, w roku 2018, jesteśmy jednym z najbardziej wykwalifikowanych lingwistycznie narodów europejskich, ale czy potrafimy to odpowiednio ocenić?

Znajomość języka obcego jest jedną z najbardziej pożądanych kompetencji na rynku pracy. Do najbardziej popularnych umiejętności wśród Europejczyków należy nie bez przyczyny język angielski. Dlatego też w rekrutacji coraz częściej jego znajomość per se nie stanowi istotnej przewagi kompetencyjnej wśród kandydatów. Dla pracodawców liczy się przede wszystkim wysoki poziom jego opanowania. I tu pojawia się kwestia klasyfikacji znajomości języków obcych. Najpopularniejszym systemem określającym poziom znajomości języka w skali globalnej to Skala Rady Europy (ang. Common European Framework of Reference), wyróżnia ona 6 poziomów biegłości językowej.

W Europie skala ta jest powszechnie stosowana przez wydawnictwa, szkoły, uczelnie czy wreszcie instytucje wydające certyfikaty językowe.

Poziomy te można podzielić na 3 grupy:

Poziom początkujący

A1 – Beginner - “Na dobry początek”

To pierwszy poziom językowy, który oznacza, że osoba dopiero zaczyna się uczyć i praktycznie nie zna języka.

Na poziomie elementarnym osoba ma już pewną znajomość tego języka. Jeśli rozumiesz, kiedy ktoś mówi powoli i wyraźnie, możesz wyrazić swoje myśli za pomocą najprostszych i najczęstszych angielskich fraz w celu radzenia sobie z konkretnymi problemami i pytaniami w mowie potocznej, potrafisz opisać siebie, czytać i tłumaczyć proste teksty, pisać proste listy i wypełniać formularze – wtedy twój poziom języka angielskiego to A1. Słownictwo na tym poziomie wynosi około 1200 słów.

A2 – Pre-Intermediate - “Załatwiasz proste sprawy”

Ten poziom jest także nazywany Waystage level. Na tym poziomie osoba w miarę pewnie posługuje się językiem angielskim w mowie i operuje zasobem co najmniej 1500 słów. Posiada podstawową znajomość gramatyki angielskiej, może czytać proste teksty i rozumie ich ogólne znaczenie.

Jeśli chodzi o umiejętność pisania, osoba na tym poziomie może poprawnie pisać zarówno formalne, jak i nieformalne listy, wiadomości e-mail oraz pocztówki; pisać na swój temat; opisywać wydarzenia, miejsca i ludzi; a także wyrażać, jak się czuje w związku z ludźmi, rzeczami i sytuacjami.

Poziom średnio zaawansowany

B1 – Intermediate - “Jesteś w formie na co dzień”

Na tym poziomie dobrze orientujesz się w wiedzy, którą zgromadziłeś na poprzednich poziomach i dodatkowo posiadasz nowe, bardziej wyszukane słownictwo. Twój zasób słów oscyluje w granicach 2500. Możesz prawidłowo tworzyć zdania w języku angielskim, zarówno w mowie, jak i piśmie.

Kiedy mówisz, Twoja gramatyka jest poprawna. Możesz wypełniać formularze, czytać literaturę fabularną oraz różne gazety i czasopisma, a także korespondować pisemnie bez większych trudności z native speakerami. Na poziomie intermediate dobrze władasz językiem podczas podróży lub pracując w międzynarodowej firmie.

B2 – Upper-Intermediate - “Zachwycasz w rozmowie”

Jest to kolejny poziom po Intermediate i jest tożsamy z poziomem B2 w skali europejskiej. Jeśli potrafisz odróżnić regionalne akcenty w języku angielskim, mówić zarówno w formalnych, jak i nieformalnych okolicznościach, identyfikować własne błędy w gramatyce i wymowie, używać ze zrozumieniem zarówno prostej, jak i złożonej składni, otwarcie wyrażać swoje przemyślenia i popełniać przy tym jedynie pojedyncze błędy podczas mówienia, wtedy Twój poziom jest upper-intermediate. Na tym poziomie Twoje słownictwo waha się na poziomie 3000 – 4000 słów.

Bez problemu możesz mówić i rozumieć po angielsku.

Poziom zaawansowany

C1 – Advanced - “Mówisz jak rutyniarz”

Na tym poziomie Twój poziom biegłości języka angielskiego jest niemal taki jak w Twoim ojczystym języku. Innymi słowy, możesz płynnie mówić na różne tematy z niewielką liczbą błędów, zmieniać styl komunikacji w zależności od sytuacji oraz znasz i używasz angielskich idiomów, fraz i kombinacji słów. Możesz pisać opowiadania, raporty, artykuły i streszczenia filmów, książek i wydarzeń. Twoje słownictwo zawiera 4000-6000 słów.

C2 – Proficient - “Jesteś wymagającym rozmówcą”

Z łatwością rozumiesz niemal wszystko, co usłyszysz lub przeczytasz. Streszczasz informacje, płynnie wyrażasz myśli, nie masz problemu w stosowaniu i rozumieniu bardziej złożonych wypowiedzi. Jest to tak zaawansowany stopień znajomości języka angielskiego, jak u native speakera, który urodził się i wychował w kraju anglojęzycznym.

Swoje umiejętności i wiedzę można sprawdzić w każdej certyfikowanej szkole językowej. Dzięki temu będziemy mieć ogólne rozeznanie w stopniu znajomości języka, a jeśli podejdziemy do jednego z oficjalnych egzaminów certyfikujących, uzyskamy udokumentowane kwalifikacje. Aby właściwie ocenić poziom znajomości języka, należy przetestować każdy aspekt języka: gramatykę, mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie. Istnieje wiele testów online, które również mogą pomóc nam ocenić poziom językowy.

Dodaj komentarz

(wymagane)

(wymagany, nie będzie widoczny w komentarzu)

*