Jak stopniować przymiotniki po angielsku? Praktyczne porady

Zmagania z gramatyką przed testem językowym spędzają Ci sen z powiek i szukasz artykułu, który wytłumaczy Ci stopniowanie przymiotnika po angielsku w przystępny sposób? Jesteś w dobrym miejscu! W dalszej części tego wpisu w prostych słowach dokładnie wyjaśnimy, jak stopniować przymiotniki po angielsku, żeby więcej nie sprawiało Ci to najmniejszego problemu.

Jakie wyróżniamy sposoby na stopniowanie przymiotników w języku angielskim?

Przymiotniki są częścią mowy, która nadaje zdaniom pożądanego kolorytu i wzmaga precyzję przekazu, niezależnie od języka jakim się posługujemy. Stanowią nośnik emocji, dzięki którym wyrażenia stają się bogatsze i wywołują u odbiorcy określone uczucia. Wiedza na temat tego, jak stopniować przymiotniki w języku angielskim, pozwoli Ci tworzyć jeszcze bardziej zróżnicowane wypowiedzi i sprawniej oddawać to, co chcesz przy ich pomocy przekazać adresatowi komunikatu. Zdając sobie sprawę z tego, jak istotną rolę odgrywają przymiotniki w języku możemy z odpowiednią uwagą podejść do kwestii ich stopniowania, które umożliwia wprowadzanie dodatkowych niuansów w tworzonej wypowiedzi.

Stopniowanie przymiotników angielskich jest procesem, który można ująć w proste do zrozumienia ramy, jednak z zaznaczeniem, że od rządzących nim reguł istnieją różne wyjątki. Aby móc klarownie wytłumaczyć, na jakiej zasadzie się je przeprowadza, podzielmy najpierw przymiotniki w języku angielskim na:

 • przymiotniki jednosylabowe,
 • przymiotniki dwu- i wielosylabowe,
 • przymiotniki nieregularne,
 • przymiotniki niestopniowalne.

W przypadku każdej z czterech grup przymiotników utworzonych w ramach tego podziału stosujemy inne sposoby stopniowania. Dla lepszego zrozumienia mechanizmów stopniowania w obrębie poszczególnych grup przymiotników omówimy kolejno każdą z nich.

Jak stopniować przymiotniki jednosylabowe po angielsku?

Język angielski charakteryzuje to, że bardzo duża część występujących w nim przymiotników to krótkie przymiotniki jednosylabowe. Ze względu na to, z jak liczną grupą wyrazów mamy do czynienia, dzieli się je na kilka podgrup mających zbliżone mechanizmy stopniowania, które jednak różnią się od siebie pod pewnymi względami.

Stopniowanie jednosylabowych przymiotników angielskich kończących się na spółgłoskę

Na początek weźmy pod lupę najprostszy zestaw przymiotników, tj. jednosylabowe słowa, które kończą się na spółgłoskę. W ich przypadku stopniowanie jest bardzo łatwe i przebiega według schematu:

 • stopień wyższy przymiotnika: dodajemy końcówkę -er,
 • stopień najwyższy przymiotnika: poprzedzamy go wyrazem the i dodajemy do niego końcówkę -est.

W tabeli poniżej zaprezentowaliśmy kilka przykładów przymiotników angielskich stopniujących się zgodnie z przedstawionymi zasadami.

Stopień równyStopień wyższyStopień najwyższy
tall (wysoki)taller (wyższy)the tallest (najwyższy)
long (długi)longer (dłuższy)the longest (najdłuższy)
small (mały)smaller (mniejszy)the smallest (najmniejszy)
fast (szybki)faster (szybszy)the fastest (najszybszy)

Warto dodać, że ten sposób stopniowania przymiotników jest absolutną podstawą przydatną również przy stopniowaniu przymiotników z innych kategorii, dlatego powinieneś go bezwzględnie zapamiętać.

Stopniowanie jednosylabowych przymiotników w j. angielskim kończących się na samogłoskę y

Inną istotną grupą przymiotników angielskich są jednosylabowe wyrazy kończące się na samogłoskę y. Zastosowanie znajduje tu następujący model stopniowania:

 • stopień wyższy przymiotnika: końcówkę -y zamieniamy na końcówkę -ier,
 • stopień najwyższy przymiotnika: poprzedzamy go wyrazem the, a końcówkę -y zamieniamy na końcówkę -iest.

Tabela poniżej prezentuje przykłady przymiotników, które doskonale obrazują ten sposób stopniowania.

Stopień równyStopień wyższyStopień najwyższy
shy (nieśmiały)shier (bardziej nieśmiały) / shyer (alternatywna dopuszczalna wersja – również oznaczająca: bardziej nieśmiały)the shiest (najbardziej nieśmiały) / the shyest (alternatywna dopuszczalna wersja – również oznaczająca: najbardziej nieśmiały)
dry (suchy)drier (suchszy)the driest (najsuchszy)
wry (cierpkiwrier (bardziej cierpki)the wriest (najbardziej cierpki)

Stopniowanie jednosylabowych przymiotników w j. angielskim kończących się samogłoską e

Samogłoska y nie jest jedyną, na jaką mogą się kończyć jednosylabowe przymiotniki w angielskim słowniku. Często możesz mieć do czynienia z krótkimi przymiotnikami kończącymi się na e, które stopniuje się następująco:

 • stopień wyższy przymiotnika: dodajemy końcówkę -r,
 • stopień najwyższy przymiotnika: poprzedzamy go wyrazem the oraz dodajemy końcówkę -est.

Przyjrzyj się zebranym przez nas przykładom takich przymiotników, które zebraliśmy w poniższej tabeli.

Stopień równyStopień wyższyStopień najwyższy
cute (uroczy)cuter (bardziej uroczy)the cutest (najbardziej uroczy)
brave (odważny)braver (odważniejszy)the bravest (najodważniejszy)
nice (miły)nicer (milszy)the nicest (najmilszy)
large (duży)larger (większy)the largest (największy)

Jak stopniować jednosylabowe przymiotniki po angielsku, które kończą się zbitką spółgłoski, samogłoski i spółgłoski?

Ważną podgrupą jednosylabowych przymiotników, którą warto omówić, są słowa kończące się zbitką spółgłoski, samogłoski i spółgłoski. Jak się je stopniuje? Korzysta się z następującego schematu:

 • stopień wyższy przymiotnika: powielamy ostatnią spółgłoskę i dodajemy końcówkę -er,
 • stopień najwyższy przymiotnika: poprzedzamy przymiotnik słowem the, powielamy ostatnią spółgłoskę i dodajemy końcówkę -est.

Przykłady przymiotników poddanych stopniowaniu wg tego schematu prezentujemy poniżej.

Stopień równyStopień wyższyStopień najwyższy
sad (smutny)sadder (smutniejszy)the saddest (najsmutniejszy)
hot (gorący)hotter (gorętszy)the hottest (najgorętszy)
slim (szczupły)slimmer (szczuplejszy)the slimmest (najszczuplejszy)
fat (gruby)fatter (grubszy)the fattest (najgrubszy)

Co istotne, w tym przypadku mamy do czynienia z pewnymi wyjątkami, do których należą przymiotniki kończące się na literę w bądź x. Dobrym przykładem takiego wyjątku jest przymiotnik new, którego stopniowanie przedstawiliśmy w tabelce.

Stopień równyStopień wyższyStopień najwyższy
new (nowy)newer (nowszy)the newest (najnowszy)

Jak stopniować przymiotniki po angielsku, jeśli składają się z więcej niż jednej sylaby?

Jak wiadomo, jednosylabowe wyrazy nie wyczerpują w pełni zbioru przymiotników, z których możemy skorzystać podczas posługiwania się językiem angielskim. Dlatego warto zapoznać się z istniejącymi mechanizmami służącymi do stopniowania przymiotników dwu- i wielosylabowych.

Stopniowanie opisowe

Ze stopniowania opisowego korzystamy w przypadku:

 • dużej grupy przymiotników dwusylabowych,
 • wszystkich przymiotników, które mają przynajmniej trzy sylaby,
 • wszystkich przymiotników odczasownikowych, czyli takich, które stanowią trzecią formę czasowników nieregularnych, a także takich, które utworzono poprzez dodanie końcówki -ed lub -ing,
 • niektórych przymiotników jednosylabowych – przykłady takich słów zebraliśmy w osobnej tabeli.

Jak wygląda stopniowanie opisowe? Przebiega ono wedle następującego schematu:

 • stopień wyższy przymiotnika: dodajemy more (bardziej) lub less (mniej) przed słowem,
 • stopień najwyższy przymiotnika: dodajemy the most (najbardziej) lub the least (najmniej) przed słowem.

Oto kilka przykładów angielskich przymiotników stopniowanych opisowo.

Stopień równyStopień wyższyStopień najwyższy
stubborn (uparty)more / less stubborn (bardziej / mniej uparty)the most / the least stubborn (najbardziej / najmniej uparty)
expensive (drogi)more / less expensive (droższy / mniej drogi)the most / the least expensive (najdroższy / najmniej drogi)
powerful (potężny)more / less powerful (bardziej / mniej potężny)the most / the least powerful (najbardziej / najmniej potężny)
interesting (interesujący)more / less interesting (bardziej / mniej interesujący)the most / the least interesting (najbardziej / najmniej interesujący)

Jak wspomnieliśmy, stopniowanie opisowe znajduje zastosowanie także w przypadku niektórych przymiotników jednosylabowych. Kilka z nich zebraliśmy w poniższej tabeli.

Stopień równyStopień wyższyStopień najwyższy
wrong (mylny)more / less wrong (bardziej / mniej mylny)the most / the least wrong (najbardziej / najmniej mylny)
worth (zasługujący)more / less worth (bardziej / mniej zasługujący)the most / the least worth (najbardziej / najmniej zasługujący)
ill (chory)more / less ill (bardziej / mniej chory)the most / the least ill (najbardziej / najmniej chory)

Stopniowanie dwusylabowych przymiotników zakończonych literą y lub w

stosujemy schematy stopniowania charakterystyczne dla przymiotników jednosylabowych.

 • Jeśli stopniujemy przymiotniki kończące się na literę y, w stopniu wyższym zamieniamy końcówkę -y na końcówkę -ier, a w stopniu najwyższym poprzedzamy przymiotnik słowem the i końcówkę -y zamieniamy na końcówkę -iest.
 • Jeśli stopniujemy przymiotniki kończące się na literę w, w stopniu wyższym dodajemy końcówkę -er, a w stopniu najwyższym poprzedzamy przymiotnik słowem the i dodajemy końcówkę -est.

Jak to wygląda w praktyce? Zerknij do poniższej tabeli.

Stopień równyStopień wyższyStopień najwyższy
funny (zabawny)funnier (zabawniejszy)the funniest (najzabawniejszy)
happy (szczęśliwy)happier (szczęśliwszy)the happiest (najszczęśliwszy)
narrow (wąski)narrower (węższy)the narrowest (najwęższy)
shallow (płytki)shallower (płytszy)the shallowest (najpłytszy)

Dwusylabowe przymiotniki, które można stopniować na różne sposoby

Co ciekawe, istnieje grupa dwusylabowych przymiotników, które można stopniować zarówno opisowo, jak i przy użyciu schematu charakterystycznego dla przymiotników jednosylabowych. Przykłady takich wyrazów prezentujemy w tabeli poniżej.

Stopień równyStopień wyższyStopień najwyższy
clever (mądry)more / less clever (mądrzejszy / mniej mądry)cleveler (mądrzejszy)the most / the least clever (najmądrzejszy / najmniej mądry)the cleverest (najmądrzejszy)
quiet (cichy)more / less quiet (cichszy / mniej cichy)quieter (cichszy)the most / the least quiet (najcichszy / najmniej cichy)the quietest (najcichszy)
stupid (głupi)more / less stupid (głupszy / mniej głupi)stupider (głupszy)the most / the least stupid (najgłupszy / najmniej głupi)the stupidest (najgłupszy)

Stopniowanie nieregularnych przymiotników

W języku angielskim funkcjonuje pewna grupa przymiotników nieregularnych, na którą warto zwrócić szczególną uwagę, jeśli chcemy posługiwać się poprawną angielszczyzną. Znajdują się wśród nich prawdziwe klasyki, takie jak np. good czy bad, ale także niepozorne słowo old czy grupa przymiotników złożonych, tzw. compound adjectives. Przykłady takich przymiotników oraz sposoby ich prawidłowego stopniowania prezentujemy poniżej w tabeli.

Stopień równyStopień wyższyStopień najwyższy
good (dobry)better (lepszy)the best (najlepszy)
bad (zły)worse (gorszy)the worst (najgorszy)
old (stary)older (starszy)elder (starszy – odnosi się jedynie do ludzi i wskazuje na rangę lub starszeństwo)the oldest (najstarszy)the eldest (najstarszy – odnosi się jedynie do ludzi i wskazuje na rangę lub starszeństwo)
good-looking (atrakcyjny)better-looking (atrakcyjniejszy)the best-looking (najatrakcyjniejszy)
low-paid (mało zarabiający)lower-paid (mniej zarabiający)the lowest paid (najmniej zarabiający)

Jakie wyróżniamy przymiotniki niestopniowalne?

Warto zwrócić uwagę na to, że w języku angielskim istnieją również przymiotniki, które nie podlegają stopniowaniu. O jakich wyrazach mowa? Odpowiedź na to pytanie jest dość intuicyjna – chodzi o przymiotniki wyrażające cechę lub stan, które nie mogą mieć mniejszego natężenia, np. dead (martwy), free (bezpłatny / wolny) czy mortal (śmiertelny). Oczywiście pomijamy metaforyczne zastosowania rodem z dekadenckiego wiersza na temat tego, że nasze wnętrze z każdym dniem staje się coraz bardziej martwe..

Podsumowanie

Po lekturze tego artykułu możesz pochwalić się dużą dawką wiedzy na temat tego, jak stopniować przymiotniki po angielsku. Dzięki niej, nawet obudzony w środku nocy, będziesz w stanie zrobić najbardziej podchwytliwe ćwiczenie z tego obszaru! Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że taka wiedza potrafi po pewnym czasie ulecieć z głowy, dlatego zachęcamy, aby od czasu do czasu odświeżyć sobie ten artykuł oraz przypomnieć, na jakiej zasadzie działa stopniowanie przymiotników w j. angielskim.

Systematyczna praca i odpowiednia motywacja to bardzo istotne czynniki, jeśli chcesz, aby Twoja nauka angielskiego przynosiła oczekiwane efekty. Warto zadbać również o to, aby zapewnić sobie sprawdzone, nowoczesne materiały dydaktyczne, które będą pełnić funkcję solidnego fundamentu, na jakim oparty jest proces nauki języka obcego. W tej roli doskonale sprawdzą się kursy językowe z angielskiego proponowane przez ESKK. Znajdziesz wśród nich propozycje dopasowane do każdego poziomu zaawansowania, dzięki czemu z łatwością wybierzesz tę, która odpowiada Twoim aktualnym umiejętnościom.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą!

Dodaj komentarz

(wymagane)

(wymagany, nie będzie widoczny w komentarzu)

*