Poziomy języka niemieckiego – poradnik

Rozpoczynając kurs językowy, można spotkać się z bardzo ogólnikowym podziałem na różne poziomy języka niemieckiego. Zwykle wymienia się poziom podstawowy, średnio zaawansowany i zaawansowany, jest to jednak bardzo nieprecyzyjny podział. Nie oddaje on realnej znajomości języka i może być niewystarczający przy uzupełnianiu CV czy pisaniu podania na zagraniczne studia. W naszej ofercie znajdziesz kursy językowe dokładnie określające wszystkie poziomy niemieckiego. Pomożemy Ci sprawdzić Twój stopień znajomości języka w skali CEFR, a także pokażemy sposoby na podniesienie swojego poziomu oraz poświadczenie go za pomocą certyfikatów. 

poziomy niemieckiego
Na pytanie, ile zajmuje opanowanie języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym, można udzielić tylko jednej odpowiedzi: to zależy.

Jak sprawdzić swój poziom niemieckiego?

Najłatwiejszy sposób określający poziomy znajomości języka niemieckiego to skorzystanie z darmowych testów językowych. Są one dostępne w formie online na stronach internetowych szkół językowych (również na stronie ESKK), dzięki czemu można łatwo i szybko sprawdzić stopnie języka niemieckiego. Taki test można także wykonać bezpośrednio w placówce szkoły językowej, często z pomocą profesjonalnego lektora niemieckiego. Warto na początku wiedzieć, jakie są poziomy nauki niemieckiego i czym charakteryzuje się każdy z nich. 

Poziomy języka niemieckiego – skala CEFR

CEFR (ang. Common European Framework of Reference for Languages) to sześciostopniowa skala wprowadzona przez Radę Europy, która obejmuje poziomy zaawansowania języka niemieckiego i innych języków nowożytnych: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Są one ułożone w kolejności od najniższego do najwyższego stopnia znajomości językowej. Jest to najpopularniejszy system oceniania zaawansowania językowego, a jednocześnie najbardziej precyzyjny. To wszystko sprawia, że certyfikaty wystawiane zgodnie ze skalą CEFR są respektowane we wszystkich europejskich szkołach i uczelniach, a także otwierają drzwi do międzynarodowej kariery w różnych częściach świata. Przekonaj się, dlaczego warto opanować wszystkie poziomy nauki języka niemieckiego i jak to osiągnąć.

Poziom A1 – niemiecki początkujący

Pierwszy poziom języka niemieckiego A1 określa podstawową znajomość językową. Osoba na tym stopniu zaawansowania:

 • potrafi stosować i rozumie proste zdania i sformułowania związane z codziennymi czynnościami,
 • jest w stanie stawiać pytania dotyczące życia osobistego, m.in. związane z pracą, miejscem zamieszkania, przyjaciółmi czy przedmiotami, które posiada rozmówca,
 • wie, jak przedstawić siebie czy inne osoby,
 • jest w stanie przeprowadzić prostą i krótką rozmowę z rozmówcą, który mówi wolno i zrozumiale.

Poziom A2 – niemiecki początkujący

Osoba, która opanowała język niemiecki na poziomie A2, zna ok. 1500 słów, a także:

 • rozumie pojedyncze, najczęściej używane wyrażenia czy  zdania, poruszające ogólne, codzienne tematy, takie jak praca, rodzina, zakupy czy bliskie otoczenie,
 • jest w stanie porozumieć się w prosty sposób oraz dokonywać zasadniczej wymiany informacji,
 • potrafi opisać swoje doświadczenia i wypowiadać się na temat podstawowych potrzeb życiowych,
 • zna i używa podstawowych sformułowań związanych z życiem codziennym.

Poziom B1 – niemiecki średnio zaawansowany

Taka znajomość niemieckiego na poziomie B1 oznacza znajomość ok. 2500 słów, pozwala również na:

 • pisanie na znane tematy,
 • poradzenie sobie w wielu sytuacjach związanych z podróżą w krajach niemieckojęzycznych,
 • opisanie swoich doświadczeń i wydarzeń oraz krótkie uzasadnienie opinii i pomysłów,
 • swobodną rozmowę prowadzoną językiem powszechnym na tematy związane z codziennymi czynnościami.

Poziom B2 – niemiecki średnio zaawansowany

Kolejny stopień niemieckiego to poziom B2. Użytkownik języka na tym szczeblu zaawansowania posługuje się słownictwem w ilości 3000-4000 słów. Dodatkowo:

 • potrafi konstruować wypowiedzi ustne oraz pisemne dotyczące różnych tematów, prowadzi też dyskusje, przedstawiając argumenty i ich negatywne lub pozytywne wartości,
 • rozumie główne przesłanie tekstów, również na poziomie abstrakcyjnym, m.in. tematów technicznych, specjalistycznych,
 • jest w stanie porozumieć się w języku niemieckim w miarę płynny sposób – wystarczająco, aby swobodnie rozmawiać z rodzimym użytkownikiem języka.

Poziom C1 – niemiecki zaawansowany

Znajomość języka niemieckiego na poziomie C1 pozwala na operowanie dużą ilością słów między 4000 a 6000. Osoba na tym stopniu zaawansowania ma takie umiejętności jak: 

 • łatwość konstruowania rozbudowanych wypowiedzi zarówno ustnych, jak i pisemnych, wybierając przy tym celną argumentację,
 • płynne i spontaniczne wypowiadanie się adekwatnie do danego tematu bez większych trudności,
 • znajomość szerokiego zakresu skomplikowanych słów oraz ukrytych podtekstów,
 • swobodna komunikacja praktycznie w każdej sytuacji towarzyskiej, oficjalnej czy też biznesowej.

Poziom C2 – niemiecki zaawansowany

Najwyższy poziom znajomości języka niemieckiego to stopień C2. Na tym szczeblu można swobodnie porozumiewać się w danym języku, na równi z native speakerem. Ponadto:

 • z łatwością rozumie się prawie wszystko, co można przeczytać lub usłyszeć, bez względu na tematykę,
 • jest się w stanie odtworzyć fakty i argumenty z różnych źródeł i streścić je w logiczny sposób,
 • można wypowiadać się z dużą płynnością, swobodą i precyzją, jednocześnie dobierając słowa i sformułowania trafnie do kontekstu rozmowy.

Poziom niemieckiego po zdaniu matury

Stopień zaawansowania języka niemieckiego po ukończeniu szkoły średniej w teorii powinien oscylować pomiędzy poziomem A2 a B1. W praktyce bywa jednak różnie, ze względu na poziom edukacji oraz indywidualne zaangażowanie w naukę. Wyniki maturalne mogą być natomiast bardziej miarodajne, jeśli chodzi o poziomy znajomości języka niemieckiego na poziomie podstawowym i zaawansowanym. Można je odczytywać w następujący sposób: 

 • podstawowa matura z niemieckiego zdania na 30-75% sugeruje poziom A1,
 • podstawowa matura z niemieckiego zdana na 76-100% oraz rozszerzona zdana na 30-65% sugeruje poziom A2,
 • rozszerzona matura zdana na 66-100% wskazuje na poziom B1.

Jak podnieść swój poziom niemieckiego?

Nie od dziś wiadomo, że systematyczna i regularna nauka jest nieodłącznym elementem skutecznego przyswajania nowych informacji. W tej kwestii nauka języka niemieckiego niczym się nie wyróżnia. Z naszą pomocą znajdziesz własne tempo i sposób kształcenia: możesz korzystać z podręcznika, audiobooka, aplikacji lub kursu online z wsparciem lektora. Samodzielne kursy dopasują się do Twojego trybu życia i codziennych zajęć, a różnorodne materiały pomocnicze sprawią, że nauka nie będzie nudna. U nas opanujesz niemiecki na każdym poziomie, czyli:

Ponadto, z nami poznasz słownictwo związane z Twoją pasją i skorzystasz z kursów hobbystycznych. Podniesiesz także kwalifikacje zawodowe, poznając język niemiecki biznesowy, który pozwoli Ci lepiej dogadywać się w międzynarodowym gronie. Aby osiągnąć postawiony sobie cel, wystarczy skorzystać z naszej bogatej oferty kursów.

Ile trwa nauka niemieckiego?

Na pytanie, ile zajmuje opanowanie języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym, można udzielić tylko jednej odpowiedzi: to zależy. Trzeba pamiętać, że nauka to proces. Przyswajanie słówek, zwrotów czy konstrukcji gramatycznych wymaga nie tylko czasu, ale przede wszystkim systematycznej nauki. To, jak szybko poznasz tajniki języka niemieckiego, zależy od aktualnego poziomu zaawansowania, znajomości innych języków nowożytnych, ustalonego celu, wieku i indywidualnych predyspozycji czy metod nauki. Bardzo istotna jest również motywacja do nauki i wewnętrzne nastawienie do języka, a także Twoja determinacja, która pomoże Ci opanować wszystkie poziomy języka niemieckiego. 

Jaki poziom niemieckiego jest wymagany w pracy?

W przeciwieństwie do języka angielskiego, niemiecki nie jest tak powszechny, a co za tym idzie, nie w każdej pracy będzie wymagana jego znajomość. Może okazać się jednak bardzo przydatny, jeśli pracujesz lub ubiegasz się o pracę w międzynarodowej korporacji, lub firmie z siedzibą w kraju niemieckojęzycznym. Najczęściej już na etapie rekrutacji wymagany jest poziom B2, który pozwala na podstawową, w miarę swobodną komunikację, chociaż wyższe poziomy znajomości języka niemieckiego z pewnością będą mile widziane. Warto rozważyć kurs językowy, który kończy się certyfikatem. Będzie to dodatkowy atut w CV, który da Ci przewagę nad konkurencją

Certyfikaty potwierdzające poziom niemieckiego

Certyfikat to dokument, który jest namacalnym dowodem Twoich umiejętności i kompetencji. Często jest wymagany w pracy w zagranicznych firmach, a także na uczelniach w Niemczech, Austrii czy Szwajcarii. Na początku warto sprawdzić, czy dany pracodawca, czy szkoła wyższa wymaga konkretnego certyfikatu. Najpopularniejsze dokumenty tego typu to DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang), DSD (Deutsches Sprachdiplom), WIDaF (Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft) oraz ZD (Zertifikat Deutsch). Każdy z nich ma swoje specjalistyczne zastosowania i jest przyznawany w różnych okolicznościach. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj: certyfikat z niemieckiego.

Podsumowanie

Znajomość języka niemieckiego jest przydatną umiejętnością nie tylko podczas podróży do Niemiec, ale również przebywając w Austrii, Szwajcarii, Liechtensteinie, Luksemburgu i Belgii. Aby opanować język obcy w stopniu zadowalającym i otrzymać certyfikat z niemieckiego wystarczy poświęcić 15-20 minut dziennie na samodzielną naukę. Pamiętaj, że efekty nauki są kwestią indywidualną i zależą od systematyczności, cierpliwości i motywacji. Wiesz już, jak nauczyć się niemieckiego w skuteczny sposób – teraz wystarczy, że wybierzesz wygodny i przyjemny kurs na odpowiednim poziomie zaawansowania. Sprawdź, jakie kursy językowe przygotowaliśmy dla Ciebie i ucz się niemieckiego we własnym tempie, w dowolnym miejscu i czasie.

Dodaj komentarz

(wymagane)

(wymagany, nie będzie widoczny w komentarzu)

*