Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

Egzaminy i certyfikaty

Po ukończeniu kursu otrzymasz od ESKK zaświadczenie, które udokumentuje zdobytą przez Ciebie wiedzę teoretyczną. Warunkiem jego otrzymania jest komplet odrobionych prac domowych. Opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 20 zł. Po zaliczeniu części teoretycznej na kursie ESKK, będziesz mógł wziąć udział w zajęciach stacjonarnych (60 godzin z zakresu samoobrony i techniki interwencyjnej oraz 35 godzin szkolenia strzeleckiego). Zajęcia te poprowadzi współpracująca z ESKK Placówka Doskonalenia Zawodowego P.W. DELTA-PLUS w Poznaniu, specjalizująca się w szkoleniu pracowników fizycznej ochrony osób i mienia. Po ukończeniu szkolenia stacjonarnego otrzymasz świadectwo ukończenia kursu na licencję I stopnia pracownika fizycznej ochrony osób i mienia. Posiadając ten dokument, będziesz mógł złożyć wniosek o przystąpienie do egzaminu w komendzie wojewódzkiej, właściwej dla Twojego miejsca zamieszkania*. Opłata egzaminacyjna wynosi 300 zł.

Zgłoszenie na zajęcia

Jeszcze w trakcie trwania kursu otrzymasz kilkakrotnie – wraz z pakietami lekcyjnymi – informacje o możliwości zgłoszenia się na zajęcia.

Termin i miejsce

Termin zajęć zależy od napływu zgłoszeń. Zajęcia odbywają się w Poznaniu, dwa razy w roku, w zależności od napływu zgłoszeń. Informację o ostatecznym terminie otrzymasz od organizatora zajęć z miesięcznym wyprzedzeniem.

Płatności

Koszt uczestnictwa w zajęciach stacjonarnych i uzyskania zaświadczenia wynosi 750 zł (lub 700 zł, jeśli jednocześnie zgłosi się co najmniej 5 uczestników kursu ESKK). Informację o numerze konta bankowego, na które powinieneś dokonać wpłaty, otrzymasz w zaproszeniu na zajęcia. * Uwaga! Ta procedura obowiązuje do końca roku 2013! Od roku 2014 zawód pracownika fizycznej ochrony osób i mienia będzie podlegał nowym regulacjom, zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 roku. Wyciąg z tej ustawy znajdziesz tutaj.
Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO