Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

Program kursu

 • Pakiet 1 – lekcja 1

  Słownictwo: przywitanie się, przedstawianie, podstawowe zwroty grzecznościowe, narodowość.

  Gramatyka: odmiana czasownika być i czasowników 1. grupy, zaimki osobowe, partitiv, fonetyka.

 • Pakiet 1 – lekcja 2

  Słownictwo: wskazywanie i pytanie o przedmioty, liczebniki główne do 10, opisywanie.

  Gramatyka: partitiv – ciąg dalszy, liczba mnoga po liczebnikach, zaimki wskazujące, harmonia wokaliczna, fonetyka.

 • Pakiet 2 – lekcja 3

  Słownictwo: pytanie o wiek, jedzenie i picie, opowiadanie o osobie, zwroty grzecznościowe, liczebniki od 10 w górę, określanie pory dnia.

  Gramatyka: przeczenie, czasowniki 2. grupy, tworzenie pytań, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne.

 • Pakiet 2 – lekcja 4

  Słownictwo: pytanie o godzinę, podawanie czasu, nazwy czynności, zwroty grzecznościowe.

  Gramatyka: czasowniki 3. grupy, wymiana spółgłoskowa – podstawowe wiadomości, zdanie podrzędnie złożone.

 • Pakiet 3 – lekcja 5

  Słownictwo: poznawanie kogoś, mówienie o czyjejś własności, zainteresowania.

  Gramatyka: genetiv, czasowniki 4. grupy, sufiks posesywny, końcówki przysłówków.

 • Pakiet 3 – lekcja 6

  Słownictwo: zajęcia weekendowe, czasownik „robić”, nazwy dni tygodnia.

  Gramatyka: czasowniki 5. grupy, wymiana spółgłoskowa – ciąg dalszy, rzeczowniki złożone.

 • Pakiet 4 – lekcja 7

  Słownictwo: nazwy krajów, miast, mówienie o miejscu zamieszkania i pochodzenia, opis mieszkania, określanie położenia.

  Gramatyka: przypadki lokatywne wewnętrzne: inessiv i elativ, rdzeń w odmianie rzeczowników, dopełnienie odmiana rzeczowników zakończonych na „–nen” i „–us”.

 • Pakiet 4 – lekcja 8

  Słownictwo: sauna, opisywanie pogody.

  Gramatyka: przypadek lokatywny wewnętrzny: illativ, zdanie bezpodmiotowe, zdanie generatywne, odmiana rzeczowników rdzennie fińskich zakończonych na „–i”.

 • Pakiet 5 – lekcja 9

  Słownictwo: wyjście do kina, proponowanie czegoś, wyrażanie prośby, nazwy roślin i zwierząt podstawowe, wyrażanie częstotliwości wykonywania czynności, materiały, pralnia.

  Gramatyka: illativ – odmiana niektórych nomin, rekcje wybranych czasowników, wymiana spółgłoskowa.

 • Pakiet 5 – lekcja 10

  Słownictwo: nazwy przedmiotów domowych, środki transportu, pytanie o drogę.

  Gramatyka: przypadki lokatywne zewnętrzne: allativ, adessiv i ablativ, różnice między przypadkami lokatywnymi zewnętrznymi a wewnętrznymi, wymiana spółgłoskowa w tych przypadkach.

 • Pakiet 6 – lekcja 11

  Słownictwo: pisanie listów, zwroty stosowane w listach, kupowanie, określanie położenia przedmiotów, określanie ilości, płacenie.

  Gramatyka: nielokatywne funkcje przypadków lokatywnych zewnętrznych, rzeczowniki zakończone na „–sto”, accusativ – przypadek składniowy, zaimki osobowe w accusativie, dopełnienie w accusativie.

 • Pakiet 6 – lekcja 12

  Słownictwo: przeprowadzka, pory roku, nazwy miesięcy.

  Gramatyka: przyimki określające miejsce, odmiana zaimków wskazujących przez przypadki lokatywne, dynamiczne przypadki lokatywne – stosowanie.

 • Pakiet 7 – lekcja 13

  Słownictwo: wizyta, pożyczanie rzeczy, alergie i złe samopoczucie, kupowanie lekarstw.

  Gramatyka: dopełnienie w zdaniach zaprzeczonych, konstrukcja posesywna, czasowniki 6. grupy.

 • Pakiet 7 – lekcja 14

  Słownictwo: opisywanie wyglądu, kolory, wyrażanie zamiaru, spędzanie wolnego czasu.

  Gramatyka: wyrażanie przyszłości i dopełnienie w czasie przyszłym, rzeczowniki pluralia tantum.

 • Pakiet 8 – lekcja 15

  Słownictwo: wakacje, lunch, kupowanie biletu na samolot, rodzina i pokrewieństwo.

  Gramatyka: odmiana liczebników głównych, kolokwialny tryb rozkazujący, wymiana spółgłoskowa.

 • Pakiet 8 – lekcja 16

  Słownictwo: rozmowa telefoniczna, w kawiarni.

  Gramatyka: dopełnienie w nominativie i predykat w nominativie, oznaczanie godziny.

 • Pakiet 9 – lekcja 17

  Słownictwo: zainteresowania i hobby, święto nocy świętojańskiej, strony świata, wyrażanie opinii, praca.

  Gramatyka: rzeczownik odczasownikowy, nominativ l. mnogiej, przymiotnik w funkcji przysłówka, rzeczowniki zakończone na „–tar”.

 • Pakiet 9 – lekcja 18

  Słownictwo: rozmowa o filmie, wskazywanie drogi.

  Gramatyka: zaimek „oka” i jego odmiana przez przypadki, zdanie podrzędnie złożone przydawkowe, czasowniki zwrotne.

 • Pakiet 10 – lekcja 19

  Słownictwo: kupno telefonu, basen, opisywanie podobieństwa, zawody sportowe.

  Gramatyka: 3. bezokolicznik w illativie, zaimek „umpi” i jego odmiana, odmiana rzeczowników zakończonych na „–is” i „–ut”.

 • Pakiet 10 – lekcja 20

  Słownictwo: spędzanie czasu wolnego, wizyta u lekarza, nazwy części ciała.

  Gramatyka: 3. bezokolicznik w inessivie i elativie, odmiana rzeczowników zakończonych na „–os”.

 • Pakiet 11 – lekcja 21

  Słownictwo: sprzątanie, otwieranie konta w banku, w pubie, stypendium.

  Gramatyka: konstrukcja necesywna, zaprzeczona konstrukcja necesywna, dopełnienie w konstruckji necesywnej, dopełnienie totalne, czasownik „olla” w imperfekcie.

 • Pakiet 11 – lekcja 22

  Słownictwo: „lubić”, „kochać” – wyrażanie emocji, wyprawa na ryby.

  Gramatyka: liczebniki porządkowe, wymiana spółgłoskowa – ciąg dalszy, rekcje czasowników.

 • Pakiet 12 – lekcja 23

  Słownictwo: rezerwacja pokojów w schronisku, słownictwo dotyczące podróży i pobytu w hotelu/schronisku, zwiedzanie.

  Gramatyka: podawanie dat, tryb rozkazujący, dopełnienie w zdaniu rozkazującym, partykuły wzmacniające, essiv.

 • Pakiet 12 – lekcja 24

  Słownictwo: nauka jazdy na nartach, wioska św. Mikołaja w Rovaniemi i muzeum Arktikum.

  Gramatyka: zaprzeczony tryb rozkazujący, dopełnienie w zaprzeczonym trybie rozkazującym, adessiv.

 • Pakiet 13 – lekcja 25

  Słownictwo: opowiadanie o różnych wydarzeniach, określenia czasu, święta Wielkiejnocy, wakacje i ferie.

  Gramatyka: czas przeszły imperfekt, zaprzeczony imperfekt, odmiana „nic” i „nikt” przez przypadki.

 • Pakiet 13 – lekcja 26

  Słownictwo: oficjalna wizyta, zwroty grzecznościowe, charakterystyka fińskiego domu i zwyczajów.

  Gramatyka: translativ, formy grzecznościowe w trybie przypuszczającym, odmiana „ktoś” przez przypadki, czasowniki zwrotne i bezzwrotne.

 • Pakiet 14 – lekcja 27

  Słownictwo: komputery, udzielanie porad, sprzęty gospodarstwa domowego.

  Gramatyka: czas przeszły perfekt, dołączanie sufiksu posesywnego – wymiana spółgłoskowa, porównanie imperfektu i perfektu.

 • Pakiet 14 – lekcja 28

  Słownictwo: wystawa sztuki, targ staroci.

  Gramatyka: stopniowanie przymiotników, przymiotniki nieregularne, imiesłów czasu przeszłego w funkcji przymiotnika – odmiana przez przypadki.

 • Pakiet 15 – lekcja 29

  Słownictwo: płacenie rachunków, wyrażanie samopoczucia, gotowanie.

  Gramatyka: przymiotniki zakończone na „–ton” i „–llinen” – odmiana i znaczenie, zaimek zwrotny „itse”, imiesłów wykonawczy, 3. bezokolicznik w adessivie.

 • Pakiet 15 – lekcja 30

  Słownictwo: u optyka, nazwy zwierząt, zwiedzanie zoo.

  Gramatyka: partitiv liczby mnogiej, zdanie predykatywne i egzystencjalne w licznie mnogiej.

 • Pakiet 16 – lekcja 31

  Słownictwo: kupowanie prezentu, zaręczyny, wygrana na loterii, u fryzjera.

  Gramatyka: tryb przypuszczający, stopniowanie przysłówków, instructiv, komitativ.

 • Pakiet 16 – lekcja 32

  Słownictwo: ogłoszenia gazetowe.

  Gramatyka: genetiv l. mnogiej, 2. bezokolicznik w translativie.

 • Pakiet 17 – lekcja 33

  Słownictwo: święto Niepodległości, przyjęcia przedświąteczne, u dentysty.

  Gramatyka: przypadki lokatywne w l. mnogiej, odmiana stopniowanych przymiotników.

 • Pakiet 17 – lekcja 34

  Słownictwo: przepisy kulinarne, święta Bożego Narodzenia w Finlandii.

  Gramatyka: strona bierna, dopełnienie w stronie biernej.

 • Pakiet 18 – lekcja 35

  Słownictwo: pobyt w domku letnim, sprawy urzędowe, zwroty z języka mówionego.

  Gramatyka: cechy charakterystyczne języka mówionego, imiesłów strony biernej, tryb przypuszczający w perfekcie.

 • Pakiet 18 – lekcja 36

  Słownictwo: zdawanie egzaminu, artykuł prasowy.

  Gramatyka: imperfekt strony biernej, podawanie przybliżonych dat.

 • Pakiet 19 – lekcja 37

  Słownictwo: opis budowli, kupno mieszkania.

  Gramatyka: perfekt strony biernej, tryb przypuszczający strony biernej, odmiana imiesłowu strony biernej, następstwo czasów.

 • Pakiet 19 – lekcja 38

  Słownictwo: przeprowadzka, spotkanie towarzyskie.

  Gramatyka: konstrukcja necesywna w czasie przeszłym, essiv w l. mnogiej, zestawienie czasów.

 • Pakiet 20 – lekcja 39

  Słownictwo: na koncercie, nazwy instrumentów muzycznych, przyjęcie.

  Gramatyka: podmiot w l. mnogiej, powtórzenie: zdanie egzystencjalne, czasy, bezokoliczniki, wymiana spółgłoskowa.

 • Pakiet 20 – lekcja 40

  Słownictwo: pakowanie, odprawa celna i paszportowa.

  Gramatyka: prolativ, powtórzenie: tryb rozkazujący, l. mnoga, dopełnienie.

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO