Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

Elementy kursu

Podręczniki z lekcjami

Kurs składa się z 20 podręczników zawierających 40 lekcji i umożliwia poznanie 1500 słów, zwrotów i wyrażeń. Lekcje podzielone są na sekcje i tak skonstruowane, abyś w ciągu 15-30 minut nauki z powodzeniem opanował materiał zawarty w jednej części. Lekcje zawierają wiele tekstów źródłowych oraz ciekawe ćwiczenia, w trakcie których utrwalasz znajomość łacińskich sentencji. Zakończeniem pracy nad każdym podręcznikiem jest praca domowa, którą możesz odesłać do korekty swojemu nauczycielowi (pocztą tradycyjną lub przez internet). Do pierwszej przesyłki z lekcjami dołączamy prezent dla Ciebie – praktyczny segregator.

Nagrania do lekcji

W ramach kursu otrzymujesz nagrania do lekcji (łącznie ponad 17 godzin nagrań) na platformie online. W pracy nad materiałami audio brał udział profesjonalny lektor łaciny. Każda lekcja zawiera ćwiczenia na rozumienie ze słuchu, nagrania prawidłowej wymowy oraz dialogi. Nagrania stanowią integralną część kursu – uzupełniają lekcje i umożliwiają wykonywanie ćwiczeń.

Posłuchaj teraz

Opieka nauczyciela

Kurs łaciny został opracowany specjalnie do nauki samodzielnej. Jednak nie pozostawiamy Cię samemu sobie – przez cały czas trwania kursu masz zagwarantowaną opiekę doświadczonego lektora łaciny – Twojego osobistego nauczyciela. Jego zadaniem jest sprawdzanie Twoich prac domowych, wyjaśnianie tych zagadnień, które sprawiają Ci kłopot oraz... motywowanie do dalszej nauki. Odrabianie prac domowych nie jest obowiązkowe. Nauczyciel nie wystawia ocen.

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO