Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

Centra energetyczne – czakry

Zarówno ciało fizyczne, jak i energetyczne każdego człowieka, tworzą nierozerwalne całości. Trudno rozdzielić funkcje poszczególnych organów i przyporządkować im jednolite i wyłączne działanie. Często kilka ośrodków energetycznych odpowiada, w różnym stopniu, za te same lub podobne funkcje.

Czakry to rodzaj centrów energetycznych, które magazynują i przetwarzają otrzymaną energię, aby ją z kolei przesłać do innych części ciała lub wyemitować w przestrzeń. Ich podstawowym zadaniem jest wymiana energii pomiędzy ciałami subtelnymi i ciałem fizycznym a światem zewnętrznym. Dzięki specjalnemu systemowi kanałów energetycznych, zwanych meridianami lub nadi, czakry rozprowadzają po ciałach subtelne energie życiowe. Od ich funkcjonowania i czystości zależy w dużym stopniu nasz stan zdrowia. Oczyszczając je, możemy pozbyć się dręczących nas schorzeń.

Symbolicznie czakra jest przedstawiana i opisywana jako lotos, bowiem wiry energii tworzące centra przypominają kielichy kwiatów, z których rozchodzą się poziome strumienie (falowania) energii, symbolicznie opisywane jako poszczególne płatki lotosu.

Aby normalnie funkcjonować i cieszyć się w pełni zdrowiem, zarówno psychicznym, jak i fizycznym, wszystkie czakry powinny być równomiernie rozwinięte i otwarte. Dzięki temu możliwy jest swobodny przepływ energii. Wszelkie blokady, jak np. napięcia emocjonalne, negatywne myśli, stres, urazy fizyczne powodują zakłócenia w naturalnej cyrkulacji energetycznej i po pewnym czasie mogą objawić się w postaci chorób czy problemów życiowych.

Wiele źródeł opisuje czakry jako kwiaty wyrastające z łodygi, którą jest kręgosłup. Pierwszy ośrodek ma być zwrócony kielichem do dołu, ostatni do góry, a pozostałe kielichami do przodu ciała. Stosując to porównanie, trzeba pamiętać, że pracując z każdą czakrą, należy rozwijać jej przód – wejście do niej – i tył. Jeśli kierujemy uwagę tylko na jej jednej części, tylko w jedno miejsce posyłamy energię, rozwijamy ją tylko częściowo.

Kiedy wszystkie czakry pracują z pełną mocą, odczuwa się, jak wypełniają one całe ciało, zarówno z przodu, z tyłu, jak i po bokach. Można je wówczas porównać do potężnego, rozświetlonego słupa światła, wewnątrz którego znajduje się ciało fizyczne.

We współczesnej ezoteryce poszczególnym czakrom przyporządkowuje się określone kolory. W rzeczywistości jednak są one w większości wielobarwne, z dominacją niektórych kolorów. Ponadto każda z czakr wibruje z coraz większą częstotliwością (automatycznie nasuwa się porównanie do oktawy muzycznej), dlatego też każdemu poziomowi przypisuje się nie tylko określony kolor, ale także dźwięk. Choć obie zasady przyporządkowania (kolorów i dźwięków) są prawdziwe, jednak rzeczywistość jest dużo bogatsza. Trzeba mieć świadomość, że są to tylko metody zrozumienia i przybliżenia pewnych zjawisk, a nie sama rzeczywistość.

Wyróżniamy następujące czakry:

  • I Czakra – Muladhara, zwana także czakrą podstawy
  • II Czakra – Swadhisthana, zwana także czakrą płciową, krzyżową
  • III A Czakra Manipura (Surya), czakra splotu słonecznego
  • III B Czakra pępkowa – Hara (Manipura)
  • IV Czakra – Anahata, zwana także czakrą serca
  • V Czakra – Wisudha, zwana także czakrą gardła
  • VI Czakra – Adżna, czakra czołowa, wewnętrzne oko
  • VII Czakra – Sahasrara, zwana także czakrą korony, tysiącpłatkowym lotosem

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, w jaki sposób poszczególne czakry wpływają na nasze zdrowie, a także zapoznać się z takimi zagadnieniami, jak hipnoza, ezoteryka, mudry, afirmacje, świadomy sen itp., sięgnij po kurs „Parapsychologia”, na którego podstawie powstał ten artykuł.

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO