Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

Regulamin serwisu zgłoszeniowego SMS

Postanowienia wstępne

 • Organizatorem Serwisu jest ESKK Sp. z o.o.
 • Z Serwisu mogą korzystać osoby, które posiadają kod (zawarty w ogłoszeniach reklamowych), niezbędny do sformułowania poprawnego SMSa.
 • Organizator ponosi odpowiedzialność za treść i formułę serwisu.

Zasady korzystania z Serwisu

 • Aby zamówić kurs ESKK uczestnik powinien wysłać SMS o treści: "eskk.kod", zgodnie z kodem podanym w ogłoszeniu reklamowym pod numer 7155.
 • Koszt wysłania wiadomości pod numer 7155 wynosi 1 zł (netto), 1,23 zł (brutto).
 • W przypadku wysłania prawidłowej treści uczestnik otrzyma informację w postaci SMS zwrotnego o treści: "ESKK. Dziękujemy za zgłoszenie, nasz konsultant niebawem do Ciebie zadzwoni."
 • W przypadku wysłania nieprawidłowej treści uczestnik otrzyma informację w postaci SMS zwrotnego o treści: "Kod niepoprawny, spróbuj jeszcze raz wpisując uważnie kod."
 • Serwis jest dostępny dla abonentów i użytkowników systemu pre-paid wszystkich operatorów GSM w Polsce.

Zasady funkcjonowania

 • Ze wszystkimi którzy wyślą SMS w serwisie skontaktuje się konsultant ESKK w celu przyjęcia zamówienia na kurs. Akcja obowiązuje na terenie całej Polski.
 • W ciągu 48 godzin po wysłaniu SMS z numerem MSISDN, z którego wysłano SMS skontaktuje się konsultant ESKK. Wysłanie SMS z treścią określoną w punkcie II.1 oznacza zgodę na udostępnienie ESKK numeru MSISDN.

Postanowienia końcowe

 • Organizator dołoży wszelkich starań dla zapewnienia prawidłowego działania usługi.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmian zasad działania Serwisu.
 • Obowiązująca wersja regulaminu dostępna będzie w siedzibie ESKK, ul. Masztowa 3, 61-345 Poznań.
 • Wysłanie SMSa pod numer obsługujący Serwis oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 • Reklamacje dotyczące Serwisu należy przesyłać do ESKK, ul. Masztowa 3, 61-345 Poznań. Należy je przesyłać w ciągu 7 dni od wysłania SMSa. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty otrzymania.
 • Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające świadczenie usług w ramach serwisu. Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numeru dostępowego do serwisu.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telefonicznych (w tym SMS-owych) określonych w niniejszym Regulaminie, jak również za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z serwisów, za problemy w funkcjonowaniu serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek okoliczności nie leżących po stronie Organizatora, a w szczególności zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej lub korzystania z usługi niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 • Wysłanie SMSa jest równoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych w postaci numeru abonenta, a w szczególności kontaktu telefonicznego, przez ESKK.
Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO