Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

Zasady nauki

1. KIM JESTEŚMY

1.1. ESKK Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie edukacji na odległość. W szczególności:

 • zleca specjalistom w danej dziedzinie przygotowanie zawartości kursu,
 • wytwarza materiały kursu (podręczniki, multimedia),
 • organizuje przebieg nauki,
 • zapewnia opiekę nauczyciela,
 • organizuje lub współorganizuje egzaminy.

1.2. Bardzo ważny jest dla nas komfort każdego studenta. Staramy się stwarzać wszystkim jednakowe szanse i możliwości podjęcia oraz kontynuowania nauki bez względu na płeć, wiek, narodowość czy poziom sprawności. W przypadku zmagania się z przeszkodami w zdobywaniu wiedzy (np. związanymi z dysfunkcjami układu ruchowego lub problemami językowymi w przypadku obcokrajowców), powiadom nasz Dział Obsługi Studenta lub nauczyciela ESKK, a my zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by ułatwić Ci naukę u nas.

1.3. Naszym priorytetem jest skuteczność, dlatego kursy ESKK tworzymy tak, byś korzystając z nich zdobył weryfikowalną wiedzę i rzeczywiste umiejętności. Z nami na pewno nauczysz się języka, zyskasz przydatne wiadomości i podniesiesz kwalifikacje.

2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY NAUKI W ESKK

2.1. Co zawiera kurs

Pojedynczy pakiet kursu zawiera 1 lub 2 lekcje. Lekcje to (w zależności od kursu):

 • podręcznik z ćwiczeniami i pracami domowymi,
 • nagrania do podręcznika,
 • kurs online,
 • audiobooki,
 • program do nauki słówek (MemoPlus),
 • słownik multimedialny,
 • segregator - za darmo dla osób, które dokonają płatności z góry lub uregulują należność za pierwszy pakiet w ciągu 15 dni od jego otrzymania (w tym przypadku segregator zostanie dostarczony wraz z trzecią przesyłką).

Uwaga! Aby sprawdzić materiały dostępne w ramach danego kursu sięgnij do: https://eskk.pl/nauka, zakładka: Elementy kursu.

2.2. Tempo nauki

W ESKK to Ty decydujesz, w jakim tempie chcesz się uczyć. Do wyboru dajemy Ci:

 • tempo standardowe – otrzymujesz jeden pakiet materiałów miesięcznie,
 • tempo szybkie – udostępnimy Ci 2 pakiety miesięcznie,
 • tempo całościowe – zamawiasz cały kurs od razu.

2.3. Bezpłatna pomoc nauczyciela

2.3.1. ESKK zapewnia Ci bezpłatną opiekę nauczyciela przez cały okres trwania kursu oraz przez pół roku po jego zakończeniu. Po upływie tego czasu masz możliwość przedłużenia wsparcia trenerskiego według obowiązującego cennika dopłat (patrz punkt 2.8).

2.3.2. Postępy w nauce możesz zweryfikować za pomocą prac domowych sprawdzanych przez wykwalifikowanego nauczyciela. Odrabianie zadań domowych jest dobrowolne.

Prace domowe odrabiać możesz za pośrednictwem:

a) Internetu:

 • zaloguj się do Strefy Studenta,
 • wypełnij zadanie i wyślij,
 • odpowiedź nauczyciela otrzymasz w ciągu ok. 48h.

b) Poczty Polskiej

 • wypełnij zadanie,
 • wpisz: imię, nazwisko, adres, numer studenta, kod nauczyciela*,
 • wyślij na adres ESKK,
 • do przesyłki dołącz zaadresowaną do siebie kopertę zwrotną,
 • odpowiedź nauczyciela otrzymasz w ciągu kilku dni.

* kod nauczyciela znajdziesz w mailu od niego

2.4. Egzaminy i certyfikaty

2.4.1. Po ukończeniu kursu ESKK możesz przystąpić do egzaminu (w zależności od kursu), dającego możliwość uzyskania certyfikatu. ESKK organizuje egzaminy:

a) wewnętrzne – przeprowadzane przez ESKK,
b) zewnętrzne - przeprowadzane przez parterów ESKK (ESKK pośredniczy w ustalaniu terminów egzaminów zewnętrznych).

2.4.2. Przystąpienie do egzaminów jest dobrowolne i wymaga uiszczenia stosownej opłaty. Informacje na temat znajdziesz pod adresem: https://eskk.pl/nauka w zakładce Egzaminy i certyfikaty.

2.4.3. Termin przystąpienia do egzaminu jest dowolny. Możesz tego dokonać nawet po upływie kilku lat od zakończenia nauki w ESKK.

2.5. Zaświadczenia

2.5.1. Potwierdzenie ukończenia kursu Każdy absolwent kursu może otrzymać Zaświadczenie o ukończeniu kursu. W tym celu należy uiścić opłatę w wysokości 20zł.

2.5.2. Zaświadczenie do ZUS

ESKK jest zarejestrowana w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem 131998 oraz w Kuratorium Oświaty w Poznaniu (zgodnie z art. 82 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.; Dz. U. nr 95/96, poz. 425) pod numerem ewidencyjnym 23/92, dlatego każda osoba, której przysługuje prawo do pobierania renty rodzinnej, może otrzymać zaświadczenie do ZUS, potwierdzające fakt kształcenia się w naszej szkole.

Koszt wystawienia zaświadczenia do ZUS to 10 zł. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest uregulowanie wobec ESKK wszystkich dotychczasowych należności oraz zgłoszenie chęci jego otrzymania.

2.6. Strefa Studenta ESKK

2.6.1. ESKK oferuje swoim studentom bezpłatny dostęp do platformy online, którą znaleźć można w zakładce: Strefa Studenta.

2.6.2. Platforma umożliwia Ci (w zależności od danego kursu):
a) korzystanie z podręczników w wersji pdf, kursów online, audiobooków, programu do nauki słówek,
b) odrabianie prac domowych i kontakt z nauczycielem,
c) sprawdzanie salda, regulowanie należności oraz pobranie faktury,
d) edycję danych osobowych,
e) kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

2.6.3. Dostęp do platformy jest bezpłatny przez cały okres trwania nauki oraz przez pół roku po jej ukończeniu. Po upływie tego czasu masz możliwość przedłużenia dostępu według obowiązującego cennika dopłat (patrz punkt 2.8).

2.7. Dostawa i dostępy

2.7.1. Tempo standardowe i szybkie

Dostęp do pierwszych lekcji otrzymasz w momencie zaakceptowania Twojego Zamówienia (zwykle tego samego dnia). Dostęp kolejnych lekcji uruchamiany będzie sukcesywnie co miesiąc.

2.7.2 Tempo całościowe

Dostęp do wszystkich materiałów wybranego przez Ciebie kursu otrzymasz po zaksięgowaniu Twojej wpłaty.

2.8. Płatności

2.8.1. W przypadku zakupu kursu w trybie całościowym, opłatę należy wnieść z góry (przelew lub płatności online). W pozostałych przypadkach wpłaty należy regulować po otrzymaniu dostępów do pierwszych lekcji.

2.8.2. Termin płatności za dany pakiet lekcyjny to okres 2 tygodni od momentu udostępnienia Ci materiałów. Pamiętaj, że niedotrzymanie terminu płatności skutkuje naliczeniem maksymalnych odsetek umownych za każdy dzień opóźnienia. Płatności możesz dokonać za pośrednictwem Strefy Studenta lub korzystając z indywidulanego numeru konta.

2.8.3. Wpłaty realizujesz pod swój indywidualny numer konta, który znajdziesz w „Strefie Studenta”.

2.8.4. Zapisując się na kurs otrzymujesz bezpłatnie: opiekę nauczyciela oraz dostęp do Strefy Studenta, które obowiązują przez cały okres trwania kursu oraz przez pół roku po jego zakończeniu. Po tym czasie masz możliwość przedłużenia wsparcia trenerskiego i dostępu do platformy według obowiązującego cennika dopłat (przedłużenie dostępu na miesiąc – 49 zł, na pół roku – 99 zł, na rok – 189 zł).

2.9. Odstąpienie od umowy i rezygnacja

2.9.1. ESKK gwarantuje Ci odstąpienie od umowy bez podania przyczyny. Możesz to zrobić, składając (w ciągu 14 dni od otrzymania pierwszego pakietu lekcyjnego) oświadczenie dostępne tutaj. ESKK po otrzymaniu od Ciebie informacji o odstąpieniu od umowy ma 14 dni na zwrot należności za produkt oraz kosztów dostarczenia do Ciebie materiałów.

2.9.2. Po upływie 14 dni, ale w okresie nie dłuższym niż 1 miesiąc od momentu otrzymania pierwszego pakietu, możesz zrezygnować z nauki w ESKK ze skutkiem natychmiastowym (nie dotyczy zakupu całego kursu od razu). Otrzymane dotychczas materiały pozostają Twoją własnością, a Ty musisz jedynie przesłać do ESKK swoją rezygnację (wzór dostępny tutaj).

2.9.3. Jeśli zdecydujesz się na wycofanie z kursu po upływie pierwszego miesiąca, obowiązuje Cię trzymiesięczny okres wypowiedzenia (nie dotyczy zakupu całego kursu od razu). Wynika to z faktu, że materiały przygotowujemy z wyprzedzeniem, ponosząc określone wydatki na te cele. Bieg terminu wypowiedzenia rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca następującego po tym, w którym wpłynęła do nas rezygnacja (wzór dostępny tutaj). W tym czasie otrzymasz od nas trzy pakiety lekcyjne realizowane w standardowym tempie nauki, za które będziesz zobowiązany uiścić opłatę.

2.10. Numer studenta

Aby Twoje kontakty z nami przebiegały jak najsprawniej, ESKK przydziela Ci numer studenta.

2.11. Przerwy w nauce

W dowolnym momencie możesz zrobić sobie przerwę w nauce. Wystarczy zgłosić do nas taką chęć (możliwie jak najwcześniej) i uregulować wszelkie dotychczasowe należności. W trakcie całego kursu przerwy w nauce nie mogą łącznie przekroczyć 3 miesięcy.

2.12. Prawo autorskie

Każdy kurs ESKK (podręczniki, kurs online, multimedia) jest własnością intelektualną ESKK i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się kopiowania, przekładania na języki obce oraz dystrybuowania zakupionych materiałów w jakikolwiek inny sposób.

2.13. Promocje i rabaty

Zapisując się na kurs masz prawo do skorzystania z aktualnej oferty promocyjnej, zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami promocji.

2.14. Reklamacje

Dokładamy wszelkich starań, byś był zadowolony z naszych kursów i obsługi. W przypadku jednak, gdy jakiś aspekt dotyczący dostarczania kursów, ich treści czy serwisu ESKK nie spełni Twoich oczekiwań, masz prawo zgłosić reklamację. Kieruj swoje uwagi do Działu Obsługi Studenta (info@eskk.pl). Każda z nich zostanie rozpatrzona, a Ty otrzymasz pisemne powiadomienie o sposobie i trybie rozwiązania problemu.

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO