Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

Świadectwo ESKK

Świadectwo ESKK

Świadectwo ESKK jest cennym dokumentem potwierdzającym poziom umiejętności zdobytych w trakcie kursu. Wystawione przez ESKK – instytucję o 20-letnim doświadczeniu w edukacji na odległość – będzie z pewnością Twoim atutem w czasie poszukiwania pracy.

Egzamin

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest ukończenie kursu i uregulowanie wszystkich należności za otrzymane pakiety lekcyjne.

Egzamin składa się z 25 zadań testowych (test wyboru) oraz 1 zadania praktycznego.

Aby uzyskać pozytywny wynik egzaminu, zarówno test, jak i zadanie praktyczne należy wykonać poprawnie w ponad 50%. Niezaliczenie jednej z części powoduje niezaliczenie całości egzaminu.

Zgłoszenie na egzamin

Jeszcze w trakcie trwania kursu otrzymasz formularz zgłoszenia na egzamin. Możesz także zgłosić się telefonicznie, dzwoniąc pod numer 61 879 32 67.

Termin i miejsce

Egzaminy odbywają się kilka razy w roku, w siedzibie ESKK przy ulicy Masztowa 3 w Poznaniu. Ostateczny termin egzaminu zależy od napływu zgłoszeń. Informację o konkretnym terminie egzaminu otrzymasz z miesięcznym wyprzedzeniem.

Płatności

Opłata egzaminacyjna wynosi 110 zł. Na miesiąc przed wyznaczonym terminem egzaminu otrzymasz od ESKK zaproszenie na egzamin wraz z informacją o formie płatności.

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO