Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

Program kursu

 • Pakiet 1 – lekcja 1

  Słownictwo: rodzina; przedstawianie siebie i innych; podawanie wieku i czasu.

  Gramatyka: przedimek nieokreślony; zaimki osobowe i dzierżawcze; regularne formy liczby mnogiej rzeczowników; czasownik "to be" – "być" i "to have" – "mieć" w czasie teraźniejszym; zdania rozkazujące w 2 os. l. poj. i mn.; liczebniki 1-12 i 20-39; pytania ogólne z czasownikiem "to be".

 • Pakiet 1 – lekcja 2

  Słownictwo: zakupy w centrum handlowym; kolory; ubiory.

  Gramatyka: czasownik "would like" wyrażający upodobania; pytania szczegółowe z czasownikiem "to be"; przedimek określony "the"; zdania rozkazujące w 1 os. l. mn.

 • Pakiet 2 – lekcja 3

  Słownictwo: śniadanie; zakupy art. spożywczych; metro; pytania o drogę; podawanie czasu (c.d.).

  Gramatyka: czasownik modalny "can"; formy przeczące czasownika "to be"; rzeczowniki niepoliczalne; dopełniacz z "of"; czasownik posiłkowy "do" w zdaniach pytających i przeczących.

 • Pakiet 2 – lekcja 4

  Słownictwo: lunch w restauracji; nazwy potraw.

  Gramatyka: czasownik modalny "should"; czasownik posiłkowy "does" w zdaniach pytających i przeczących.

 • Pakiet 3 – lekcja 5

  Słownictwo: rodzina (c.d.); zainteresowania; sporty; opis miasta; dni tygodnia.

  Gramatyka: liczebniki 13-19 i 40-100; czasownik "to have to" – "musieć"; czas teraźniejszy prosty – przysłówki częstotliwości; konstrukcja "there is/are" – "jest, znajduje się/są, znajdują się"; użycie "many" i "much"; czasownik "have got".

 • Pakiet 3 – lekcja 6

  Słownictwo: obiad i nazwy potraw; desery.

  Gramatyka: konstrukcja "there is/there are" (c.d.); zdania pytająco-przeczące.

 • Pakiet 4 – lekcja 7

  Słownictwo: pomieszczenia w domu; życie rodzinne; na plaży.

  Gramatyka: czas teraźniejszy ciągły; pytania o podmiot; zaimki osobowe w dopełnieniu; użycie "everybody" i "all"; forma przecząca trybu rozkazującego w 2 os. l. poj. i mn.

 • Pakiet 4 – lekcja 8

  Słownictwo: zwiedzanie Chicago.

  Gramatyka: liczebniki porządkowe; zaimki wskazujące "this" i "that"; stopień wyższy i najwyższy przymiotników; pytania rozłączne; tryb rozkazujący w 1 os. l. poj.

 • Pakiet 5 – lekcja 9

  Słownictwo: ubiory i zakupy ubiorów; naprawy urządzeń domowych; zepsuty samochód.

  Gramatyka: czasownik modalny "may" oraz "could"; czas przyszły prosty; zaimki wskazujące "these" i "those"; użycie "a lot" i "a lot of" oraz "a few"; użycie "everything".

 • Pakiet 5 – lekcja 10

  Słownictwo: wyjście do kina; plany na spędzenie święta 4 lipca; podawanie dat; pory dnia; u rzeźnika.

  Gramatyka: użycie "little" i "a little"; czas teraźniejszy ciągły dla wyrażenia przyszłości; zasada pojedynczego przeczenia; zdania bezokolicznikowe celu; użycie "few", "how many" i "how much"; użycie "something" i "anything".

 • Pakiet 6 – lekcja 11

  Słownictwo: pogoda; program telewizyjny; przyjęcie z okazji święta 4 lipca; plany na wakacje.

  Gramatyka: konstrukcja "to be going to" wyrażająca zamiar; użycie "shall"; użycie "anybody" i "anything"; użycie "another"; "that" – "że"; rzeczownik odsłowny; rzeczowniki niepoliczalne i nieregularne formy liczby mnogiej.

 • Pakiet 6 – lekcja 12

  Słownictwo: przygotowania do podróży; wakacje w Michigan.

  Gramatyka: dopełniacz rzeczowników żywotnych; przysłówek; czasownik modalny "must"; zaimki dzierżawcze (c.d.).

 • Pakiet 7 – lekcja 13

  Słownictwo: muzyka; randka; żeglowanie.

  Gramatyka: czas przeszły prosty; stopniowanie przymiotników (c.d.); czasowniki "to say", "to tell", "to speak", "to talk"; czasowniki typu "phrasal verbs".

 • Pakiet 7 – lekcja 14

  Słownictwo: tytuły naukowe; poczta; wycieczka do Kanady; zaręczyny i ślub.

  Gramatyka: zdania z dwoma dopełnieniami; zdania z "so" i "such".

 • Pakiet 8 – lekcja 15

  Słownictwo: rozmowy telefoniczne; praca; umawianie się na spotkanie; opiekunka do dziecka.

  Gramatyka: konstrukcja "used to"; imiesłów czynny i bierny; konstrukcje bezokolicznikowe; zdania czasowe; zaimki względne; czasownik modalny "might"; czasownik "have got to"; konstrukcja "both... and" oraz "as... as".

 • Pakiet 8 – lekcja 16

  Słownictwo: tradycje Halloween; Święto Dziękczynienia.

  Gramatyka: pytania pośrednie; zaimki zwrotne; zdania warunkowe I typu; użycie "either" i "either... or"; użycie "another", "other", "the other", "others".

 • Pakiet 9 – lekcja 17

  Słownictwo: cło, odprawy celne, formularz SAD

  Gramatyka: czas Present Perfect; tryb przypuszczający; pytania pośrednie (c.d.); słówka typu "somewhere", "somehow".

 • Pakiet 9 – lekcja 18

  Słownictwo: wyjazd na Hawaje; na lotnisku, w samolocie.

  Gramatyka: konstrukcja "would rather"; użycie "shall we?" i "will you?"; zdania z "hardly"; użycie "neither".

 • Pakiet 10 – lekcja 19

  Słownictwo: zimowa pogoda; wiadomości radiowe; wypadek na autostradzie; pocztówka z wakacji na Hawajach; farma; w księgarni.

  Gramatyka: bezokolicznik i forma "gerund"; "there is" z czasownikami modalnymi; konstrukcja "had better" i z czasownikiem "to wish"; "neither... nor"; strona bierna; czasownik "to be able to".

 • Pakiet 10 – lekcja 20

  Słownictwo: dieta; zajęcia aerobiku; badanie lekarskie; przygotowania do wyjazdu na narty.

  Gramatyka: konstrukcja "It's high time"; użycie czasownika "to make"; użycie "any more".

 • Pakiet 11 – lekcja 21

  Słownictwo: amerykańskie szkolnictwo; pobyt w Aspen; mecz koszykówki Chicago Bulls; komputer.

  Gramatyka: zdania warunkowe II typu; zaimki względne (c.d.); użycie "before"; konstrukcja "If I were you".

 • Pakiet 11 – lekcja 22

  Słownictwo: poszukiwanie pracy; praca w banku.

  Gramatyka: stopniowanie przysłówków; cytowanie wypowiedzi; strona bierna czasowników modalnych.

 • Pakiet 12 – lekcja 23

  Słownictwo: remont domu; meble; gość z Wielkiej Brytanii; rezerwacja hotelu; zwiedzanie Chicago (c.d.).

  Gramatyka: różnice między brytyjską i amerykańską odmianą języka angielskiego; konstrukcje z czasownikiem "to have"; użycie "less" i "the least".

 • Pakiet 12 – lekcja 24

  Słownictwo: pobyt w Nowym Jorku; praktyczne informacje dla podróżujących do USA.

  Gramatyka: różnice między brytyjską i amerykańską odmianą języka ang. (c.d.); czas przeszły ciągły; "you" i "one" w zdaniach bezosobowych; język "oficjalny" i potoczny.

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO