Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

Program kursu

 • Pakiet 1 – lekcje 1-2

  Słownictwo: powitania, przedstawianie się, poznawanie ludzi, członkowie rodziny, zawody

  Gramatyka: alfabet i literowanie; czasownik „to be” (być); liczba mnoga rzeczowników, zaimki osobowe i pytające; zaimki dzierżawcze, „have got” –zasygnalizowanie

 • Pakiet 2 – lekcje 3-4

  Słownictwo: dom, mieszkanie, środki transportu, kierunki, sklepy, miejsce zamieszkania

  Gramatyka: czasownik „have got” – kontynuacja, konstrukcja gramatyczna „there is/are”, liczba mnoga rzeczowników

 • Pakiet 3 – lekcje 5-6

  Słownictwo: dni tygodnia, części dnia, godziny, codzienne czynności, posiłki

  Gramatyka: Present Simple – cd. przysłówki czasu i częstotliwości

 • Pakiet 4 – lekcje 7-8

  Słownictwo: praca, zawody, ogłoszenia prasowe, CV, obowiązki w pracy, umawianie się na spotkania

  Gramatyka: Present Simple – odmiana czasownika w 3. os. lp, czasowniki „do”, „make”, czasownik modalny „can”

 • Pakiet 5 – lekcje 9-10; ćwiczenia utrwalające cz. I

  Słownictwo: rodzina, miasto/wieś, dom, kolory, czas, praca, czas wolny

  Gramatyka: Present Simple: „to be”, „have got”, „make”, „do”, „can”, przysłówki czasu, częstotliwości i stopnia

 • Pakiet 6 – lekcje 11-12

  Słownictwo: hobby, zainteresowania, dyscypliny sportowe, teatr, kino

  Gramatyka: „like doing sth”; „hate doing sth”, „prefer” – dalszy ciąg

 • Pakiet 7 – lekcje 13-14

  Słownictwo: uroda, aparycja, opisywanie innych osób, ubrania, opisywanie miejsc, zdjęć, pisanie kartek do przyjaciół

  Gramatyka: Present Continuous – czas teraźniejszy ciągły, przymiotniki opisujące miejsca, miejsce przymiotnika w zdaniu

 • Pakiet 8 – lekcje 15-16

  Słownictwo: liczebniki porządkowe, pytanie o drogę, nazwy sklepów, „can”, „can’t” jako pozwolenie i zakaz, rozmiary, materiały, kształty, ceny

  Gramatyka: tryb rozkazjący, przyimki, stopniowanie przymiotników, „some”, „any”

 • Pakiet 9 – lekcje 17-18

  Słownictwo: jedzenie, picie, zdrowe odżywianie, dieta, restauracja

  Gramatyka: rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, „much”, „many”, sugestie

 • Pakiet 10 – lekcje 19-20; ćwiczenia utrwalające cz. II

  Słownictwo: opisywanie ludzi i miejsc, rozrywka, jedzenie, podróże

  Gramatyka: stopniowanie przymiotników, Present Simple i Continuous – porównanie, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

 • Pakiet 11 – lekcje 21-22

  Słownictwo: mówienie o przeszłości, wspominanie dzieciństwa, pytanie innych o wspomnienia

  Gramatyka: Past Simple: „to be”, czasowniki regularne i nieregularne, wyrażenia związane z czasem, spójniki

 • Pakiet 12 – lekcje 23-24

  Słownictwo: części ciała, choroby, wizyta u lekarza

  Gramatyka: czasownik modalny „should”, „shouldn’t”, czasowniki modalne: „must”, „need”, wyrażenia związane z udzielaniem rad

 • Pakiet 13 – lekcje 25-26

  Słownictwo: pogoda, pory roku, miesiące, wakacje, podróże, postanowienia

  Gramatyka: Present Continuous – wyrażanie przyszłości; najbliższe plany, „want to”, „would like to”, „hope to”, „going to”

 • Pakiet 14 – lekcje 27-28

  Słownictwo: mówienie o przeszłości, uczucia, odczucia, urodziny, chrzciny, zaręczyny, ślub, dni wolne, pogrzeb, etc.

  Gramatyka: Past Simple, przymiotniki, określanie daty

 • Pakiet 15 – lekcje 29-30; ćwiczenia utrwalające cz. III

  Słownictwo: pogoda, plany, wakacje, podróże, przeszłość; wspomnienia, okazje, uczucia

  Gramatyka: Simple Present a Present Continuous – wyrażanie przyszłości; „going to”, „would like to”, Past Simple.

 • Pakiet 16 – lekcje 31-32

  Słownictwo: niesamowite historie, wypadki, opowiadanie i relacjonowanie wydarzeń, prawo, zbrodnie itd.

  Gramatyka: Past Continuous (czas przeszły ciągły), przysłówki sposobu, Past Continuous a Simple Past, łącze-nie zdań: „because”, „so”

 • Pakiet 17 – lekcje 33-34

  Słownictwo: zwierzęta, geografia, środowisko, cywilizacja; komputery, Internet, pisanie prostych e-maili

  Gramatyka: Future Simple (czas przyszły), określenia czasu.

 • Pakiet 18 – lekcje 35-36

  Słownictwo: wakacje, różne typy podróży, zwroty używane na lotnisku, dworcu, hotelu; pomoc drogowa, środki lokomocji

  Gramatyka: Present Perfect – wprowadzenie: „ever”, „never”, „been”, „gone”

 • Pakiet 19 – lekcje 37-38

  Słownictwo: prasa, telewizja, radio; mówienie o aktualnych wydarzeniach, informacje

  Gramatyka: Present Perfect – „just”, „already”, „yet”, przeczenia, krótkie odpowiedzi

 • Pakiet 20 – lekcje 39-40; ćwiczenia utrwalające cz. IV

  Słownictwo: prawo, zbrodnie; środowisko, cywilizacja, podróże, media, informacje

  Gramatyka: podsumowanie poznanych czasów gramatycznych

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO