Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

Program kursu

 • Pakiet 1

  Pakiet CorelDRAW i Photoshop – przygotowanie do pracy
  Wstęp
  Nazewnictwo stosowane w kursie
  Interface i obszar pracy (workspace) – CorelDRAW
  Interface i obszar pracy (workspace) – Photoshop
  Modyfikacja obszaru pracy CorelDRAW według indywidualnych potrzeb

 • Pakiet 2

  Wiadomości na temat grafiki wektorowej i bitowej
  Krótki opis standardu PostScript
  Konfiguracja Photoshop
  Grafika wektorowa
  Grafika bitowa (rastrowa) – rozdzielczość w grafice bitowej
  Rysowanie podstawowych figur geometrycznych (linia, kwadrat, prostokąt, koło, elipsa) i modyfikowanie ich kształtu
  Zmiana rozdzielczości, wielkości, kadrowanie mapy bitowej

 • Pakiet 3

  Praca z tekstem
  Czcionka postscriptowa, True Type i Open Type
  Kodowanie czcionek
  Zarządzanie czcionkami
  Formatowanie tekstu w programie CorelDRAW
  Formatowanie tekstu w programie Photoshop

 • Pakiet 4

  Kolory
  Zagadnienie kolorów
  Modele barw – RGB i CMY (CMYK)
  Kalibracja kolorów
  Zarządzanie kolorami w programie CorelDRAW
  Kolory w Photoshop
  Korekcja koloru mapy bitowej

 • Pakiet 5

  Formaty plików graficznych
  Formaty zapisu grafiki komputerowej
  Funkcja eksport i import w programie CorelDRAW
  Importowanie grafiki w różnych formatach do CorelDRAW
  Eksportowanie grafiki do różnych formatów w CorelDRAW
  Wykorzystanie funkcji OLE
  Otwieranie grafiki w różnych formatach w Photoshop

 • Pakiet 6

  Drukowanie
  Rodzaje drukarek i druku
  Drukowanie z CorelDRAW
  Drukowanie z Photoshop
  Wykonanie listownika w CorelDRAW
  Wykonanie wizytówki w CorelDRAW

 • Pakiet 7

  Skanowanie
  Przegląd skanerów
  Skanowanie
  Retusz zeskanowanej mapy bitowej w Photoshop

 • Pakiet 8

  Praca z grafiką bitową w CorelDRAW
  Praca z mapą bitową w CorelDRAW
  Łączenie grafiki bitowej i wektorowej w CorelDRAW
  Wykonanie ogłoszenia prasowego w CorelDRAW

 • Pakiet 9

  Zaawansowane techniki edycji
  „Szparowanie” w programie Photoshop
  Praca na warstwach w programie Photoshop
  Praca na warstwach w programie CorelDRAW
  Wykonanie colage w programie Photoshop
  Wykonanie kolorowego rysunku w programie Photoshop
  Wykonanie herbu w programie CorelDRAW

 • Pakiet 10

  Efekty specjalne
  Efekty specjalne w Photoshop
  Efekty specjalne w CorelDRAW
  Wykonanie opakowania

 • Pakiet 11

  Zaawansowane funkcje w CorelDRAW
  Zaawansowane funkcje CorelDRAW
  Wykonanie opakowania kartonowego
  Wykonanie wykrojnika

 • Pakiet 12

  Wykonanie skomplikowanego projektu
  Organizacja pracy przy skomplikowanych projektach
  Wykonanie folderu składanego w CorelDRAW
  Zastosowanie folii UV

 • Pakiet 13

  Poligrafia – część I
  Zarys poligrafii i technik druku
  Wykonanie broszury wielostronnicowej w programie CorelDRAW

 • Pakiet 14

  Poligrafia – część II
  Przygotowanie pracy na potrzeby poligrafii
  Impozycja w programie CorelDRAW
  Naświetlanie listownika
  Naświetlanie folderu
  Naświetlanie broszury wielostronnicowej
  Naświetlanie opakowania

 • Pakiet 15

  Adobe Acrobat
  Opis formatu Adobe Acrobat
  Zapisywanie prac do formatu Acrobat
  Import prac w formacie Acrobat do CorelDRAW
  Import prac w formacie Acrobat do Photoshop

 • Pakiet 16

  Internet
  Przygotowanie grafiki do Internetu
  Ciekawe strony internetowe poświęcone grafice komputerowej
  Nie jesteś sam – grupy dyskusyjne poświęcone grafice komputerowej
  Projektowanie strony www w programie CorelDRAW

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO