Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

Program kursu

 • Pakiet 1

  Lekcja 1: Ewidencje podatkowe. Zasady ogólne i ich klasyfikacja.

  Lekcja 2: Sankcje wynikające z Kodeksu karnego skarbowego za naruszenie obowiązków w zakresie prowadzenia ksiąg podatkowych.

 • Pakiet 2

  Lekcja 3: Podmioty zobowiązane do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

  Lekcja 4: Ogólne zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów przez podatników oraz przez biuro rachunkowe.

 • Pakiet 3

  Lekcja 5: Zasady dokumentowania poniesionych wydatków.

  Lekcja 6: Rozpoczęcie działalności gospodarczej. Rejestracja oraz wybór formy opodatkowania.

 • Pakiet 4

  Lekcja 7: Ewidencje dla celów podatku od towarów i usług a podatkowa księga przychodów i rozchodów.

  Lekcja 8: Rozpoczęcie ewidencjonowania za pomocą podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Ewidencje dodatkowe.

 • Pakiet 5

  Lekcja 9: Koszty działalności prowadzonej w mieszkaniu podatnika, ich dokumentacja i ewidencja.

  Lekcja 10: Samochód w firmie i zasady ewidencji wydatków z nim związanych.

 • Pakiet 6

  Lekcja 11: Wynagrodzenie ze stosunku pracy i składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

  Lekcja 12: Przychody w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

 • Pakiet 7

  Lekcja 13: Ewidencjonowanie zakupu towarów handlowych i materiałów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

  Lekcja 14: Pozostałe koszty ewidencjonowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

 • Pakiet 8

  Lekcja 15: Ewidencjonowanie nietypowych zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

  Lekcja 16: Przykłady ustalania dochodu, kosztów i zasady księgowań.

 • Pakiet 9

  Lekcja 17: Podatkowa księga przychodów i rozchodów w spółce jawnej.

  Lekcja 18: Zamknięcie podatkowej księgi przychodów.

 • Pakiet 10

  Lekcja 19: Remanent – jego wycena i sporządzenie.

  Lekcja 20: Podatkowa księga przychodów i rozchodów w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów i orzecznictwie sądowym.

 • Pakiet 11

  Lekcja 21: Likwidacja działalności.

  Lekcja 22: Zasady przejścia z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe.

 • Pakiet 12

  Lekcja 23: Postępowanie podatkowe dotyczące podatników prowadzących księgi przychodów i rozchodów. Pisma związane z prowadzeniem podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

  Lekcja 24: Formularze podatkowe.

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO