Świadectwo ESKK

Świadectwo ESKK jest cennym dokumentem potwierdzającym poziom umiejętności zdobytych w trakcie kursu. Wystawione przez ESKK – instytucję o ponad 30-letnim doświadczeniu w edukacji na odległość – będzie z pewnością Twoim atutem w czasie poszukiwania pracy.

Egzamin

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest ukończenie kursu i uregulowanie wszystkich należności za otrzymane pakiety lekcyjne. Przystąpienie do niego jest dobrowolne i może nastąpić w dowolnym momencie, o ile ukończony kurs nadal znajduje się w aktualnej ofercie. Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnego testu wyboru. Zestawy pytań za każdym razem losowane są komputerowo. Aby zaliczyć egzamin, należy poprawnie odpowiedzieć na ponad połowę pytań.

Zgłoszenie na egzamin

Jeszcze w trakcie trwania kursu otrzymasz formularz zgłoszenia na egzamin. Możesz także zgłosić się telefonicznie, dzwoniąc pod numer 61 879 32 67.

Termin i miejsce

Egzaminy odbywają się kilka razy w roku, w siedzibie ESKK przy ulicy Masztowej 3 w Poznaniu. Ostateczny termin egzaminu zależy od napływu zgłoszeń. Informację o konkretnym terminie egzaminu otrzymasz z miesięcznym wyprzedzeniem.

Uwaga!
W trosce o zdrowie naszych klientów na czas zagrożenia pandemią COVID-19 wszystkie egzaminy stacjonarne organizowane przez ESKK zostają zastąpione egzaminami przeprowadzanymi przez naszą firmę zdalnie w trybie online.

Płatności

Opłata egzaminacyjna wynosi:

  • 60 zł dla osób, które przystąpią do egzaminu w ciągu 2 lat od ukończenia kursu,
  • 120 zł dla osób, które przystąpią do egzaminu po 2 latach od ukończenia kursu.
Na miesiąc przed wyznaczonym terminem egzaminu otrzymasz od ESKK zaproszenie na egzamin wraz z informacją o formie płatności.

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO