Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

Програма курсу

 • Урок 1-2

  Лексика. Предмети. Ознаки. Кольоропозначення. Привітання. Знайомство. Обсяг нової лексики: 62 слова.

  Граматика. Правила читання деяких літер. Питальні, вказівні, присвійні займенники. Місце означення в реченні.

 • Урок 3-4

  Лексика. Професії. Кіоск. Почуття. Мислення. Обсяг нової лексики: 79 слів.

  Граматика. Особові займенники. Дієсловозв’язка być. Орудний відмінок. Називний та знахідний відмінки іменників жіночого та середного роду, неістот чоловічого роду. III дієвідміна дієслів (теперішній та простий майбутній час).

 • Урок 5-6

  Лексика. Родина. Родичі. Хобі людини. Обсяг нової лексики: 99 слів.

  Граматика. Знахідний та родовий відмінок істот (іменників) та займенників. Конструкція володіння. Дієслова на –ować (теперішній та простий майбутній час). II дієвідміна дієслів (теперішній та простий майбутній час).

 • Урок 7-8

  Лексика. Продовольчий магазин. Продукти харчування. Обсяг нової лексики: 130 слів.

  Граматика. Родовий відмінок неістот. Кількісні числівники. Питальні речення (ile ‘скільки’). I дієвідміна дієслів (теперішній та простий майбутній час). Складнопідрядні речення зі сполучником który./

 • Збірник вправ. Частина I

  Комплекс вправ на повторення, закріплення та поглиблення матеріалу, опанованого в уроках 1-8.

 • Урок 9-10

  Лексика. Приготування їжі. Ресторан. Кухня. Обсяг нової лексики: 156 слів.

  Граматика. Дієслова jeść, dać, wiedzieć. Дієслова типу myć. Відмінювання особових займенників. Складнопідрядні речення зі сполучником co, że.

 • Урок 11-12

  Лексика. Квартира. Розташування предмета. Культурні заходи. Обсяг нової лексики: 129 слів.

  Граматика. Місцевий відмінок. Питальні речення (gdzie). Порядкові числівники. Давальний відмінок.

 • Урок 13-14

  Лексика. Місто. Орієнтація в місті. На пошті. Обсяг нової лексики: 165 слів.

  Граматика. Відмінювання дієслів руху (теперішній час та простий майбутній час). Одна з форм наказового способу (proszę...). Модальні дієслова.

 • Урок 15-16

  Лексика. Розпорядок дня. На вокзалі. Обсяг нової лексики: 133 слова.

  Граматика. Позначення часу. Питальні речення (o której godzinie). Минулий час дієслів з незмінною основою. Відмінювання деяких іменників.

 • Збірник вправ. Частина II

  Комплекс вправ на повторення, закріплення та поглиблення матеріалу, опанованого в уроках 9-16.

 • Урок 17-18

  Лексика. Навчання в школі та у виші. Щоденні обов’язки. Обсяг нової лексики: 199 слів.

  Граматика. Минулий час дієслів (зразок widzieć, nieść). Минулий час дієслів (зразок zacząć).

 • Урок 19-20

  Лексика. Плани на майбутнє. Пори року. Автомобіль. Обсяг нової лексики: 238 слів.

  Граматика. Складена форма майбутнього часу. Відносно-питальні та неозначені займенники. Відмінювання дієслова iść у минулому часі.

 • Урок 21-22

  Лексика. Тіло людини. Здоров’я та медицина. Діяльність. Обсяг нової лексики: 213 слів.

  Граматика. Наказовий спосіб дієслова. Словотвір. Основні префікси та суфікси.

 • Урок 23-24

  Лексика. Одяг. Зовнішність людини. Риси характеру. Обсяг нової лексики: 169 слів.

  Граматика. Ступені порівняння прикметників. Ступені порівняння прислівників.

 • Збірник вправ. Частина III

  Комплекс вправ на повторення, закріплення та поглиблення матеріалу, опанованого в уроках 17-24.

 • Урок 25-26

  Лексика. Професії. Інструменти та предмети роботи. Спорт та туризм. Обсяг нової лексики: 275 слів.

  Граматика. Особово-чоловічі та безособовочоловічі форми прикметників, іменників, порядкових числівників та займенників.

 • Урок 27-28

  Лексика. Відпустка. Географія. Назви країн та столиць. Готель. Замовлення таксі. Туризм. Національності. Обсяг нової лексики: 340 слів.

  Граматика. Умовний спосіб дієслова. Вираження прохання. Підрядне речення умови.

 • Урок 29-30

  Лексика. Техніка та винаходи. Обсяг нової лексики: 157 слів.

  Граматика. Пасивний дієприкметник. Пасивний стан. Дієприкметники та дієприслівники.

 • Урок 31-32

  Лексика. Тварини та рослини. У передмісті. У селі. Обсяг нової лексики: 296 слів.

  Граматика. Відмінювання деяких іменників. Кличний відмінок.

 • Збірник вправ. Частина IV

  Комплекс вправ на повторення, закріплення та поглиблення матеріалу, опанованого в уроках 25-32.

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO