Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

Elementy kursu

Podręczniki z lekcjami

Kurs składa się z 16 podręczników. Materiał jest porcjowany: każdy podręcznik składa się z takich samych, logicznie ułożonych elementów. Dzięki temu wiesz, kiedy robić przerwy i za każdym razem przyswajasz spójną, łatwą do zapamiętania dawkę wiedzy. Wystarczy 15-30 minut nauki dziennie, by bez pośpiechu i stresu opanować materiał przeznaczony na jeden miesiąc.

Ułatwieniem w nauce są zamieszczane w lekcjach symbole i wyróżniki, które wskazują Ci, że wprowadzamy np. ważne pojęcie. Przedstawiamy wiedzę „od szczegółu do ogółu”, podając ją sukcesywnie w małych częściach. Nowe tematy wprowadzamy, odwołując się do tego, czego już wcześniej dowiedziałeś się z kursu. Lekcje zawierają bardzo dużo ćwiczeń praktycznych, dzięki którym krok po kroku wprawiasz się w rysunku projektowym/projektowaniu.

Opieka nauczyciela

Kurs „Projektowanie i aranżacja wnętrz” przeznaczony jest do samodzielnej nauki, ale nie pozostawiamy Cię samemu sobie. Przez cały kurs masz zagwarantowaną opiekę osobistego nauczyciela. Jego rolą jest sprawdzanie wykonanych przez Ciebie rysunków projektowych, wyjaśnianie tych zagadnień, które sprawiły Ci kłopot oraz motywowanie Cię do nauki. Odrabianie prac domowych nie jest obowiązkowe. Nauczyciel nie wystawia ocen.

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO