Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

Elementy kursu

Podręczniki z lekcjami

Kurs składa się z 16 podręczników, zawierających 32 lekcje. Każda lekcja ma powtarzalną, przejrzystą strukturę, a materiał jest pogrupowany w łatwe do opanowania, logicznie spójne części. Dlatego wystarczy 15-30 minut nauki dziennie, by w ciągu miesiąca – bez pośpiechu i stresu – przyswoić materiał przeznaczony na jeden miesiąc.

Ułatwieniem w nauce są zamieszczane w lekcjach symbole i wyróżniki, które wskazują Ci, że wprowadzamy np. ważne pojęcie albo odwołujemy się do wcześniej przerobionego materiału. Przedstawiamy wiedzę „od szczegółu do ogółu”, podając ją sukcesywnie w małych częściach. Nowe tematy wprowadzamy, odwołując się do tego, czego już wcześniej dowiedziałeś się z kursu. Dzięki podsumowaniu na zakończenie lekcji jeszcze raz prześledzisz najważniejsze treści i będziesz gotowy do odrobienia pracy domowej.

Opieka nauczyciela

Kurs „Projektowanie i zakładanie ogrodów” przeznaczony jest do samodzielnej nauki, ale nie pozostawiamy Cię samemu sobie. Przez cały kurs pozostajesz pod opieką osobistego nauczyciela, którego rolą jest poprawianie Twoich prac domowych, wyjaśnianie tych zagadnień, które sprawiły Ci kłopot oraz motywowanie Cię do nauki. Odrabianie prac domowych nie jest obowiązkowe. Nauczyciel nie wystawia ocen.

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO