Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

Elementy kursu

Podręczniki z lekcjami

Kurs składa się z 10 podręczników zawierających 20 lekcji. Materiał w lekcjach jest porcjowany: każda lekcja składa się z logicznie ułożonych elementów. Dzięki temu z łatwością zorientujesz się, kiedy robić przerwy, i każdorazowo przyswoisz spójną, łatwą do zapamiętania porcję wiedzy. Zamieszczone w lekcjach symbole i wyróżniki wskażą Ci natomiast to, że wprowadzamy np. ważne pojęcie albo odwołujemy się do wcześniejszych lekcji.

Wiedzę zaprezentujemy Ci „od szczegółu do ogółu”, podając ją sukcesywnie w małych porcjach. Nowe tematy wprowadzimy, odwołując się do tego, czego już wcześniej dowiedziałeś się z kursu. W podręcznikach znajdziesz wiele ćwiczeń i przykładów, dzięki którym lepiej przyswoisz nowe wiadomości, a także propozycje działań w konkretnych sytuacjach i przydatne wskazówki.

Opieka nauczyciela

Kurs „Psychologia – część 2” przeznaczony jest do samodzielnej nauki, ale pamiętaj, nie pozostawiamy Cię samemu sobie. Masz zagwarantowaną opiekę nauczyciela – psychologa praktyka. To do niego będziesz odsyłać swoje prace domowe do zweryfikowania. Prace domowe koncentrują się na Twoim doświadczeniu – nawiązujesz relację z nauczycielem, który będzie Cię wspierał, wyjaśniał zagadnienia, które sprawiają Ci problemy i… motywował do nauki. Odrabianie prac domowych nie jest obowiązkowe, a nauczyciel nie wystawia ocen.

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO