Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

KURS WYCOFANY Z OFERTY

Program kursu

 • Pakiet 1

  Lekcja 1: System podatkowy w Polsce

  Lekcja 2: Prawo podatkowe w Polsce a prawo wspólnotowe w Unii Europejskiej

 • Pakiet 2

  Ordynacja podatkowa

  Lekcja 3: Organy podatkowe i zobowiązania podatkowe

  Lekcja 4: Postępowanie podatkowe i kontrola

 • Pakiet 3

  Podatek dochodowy od osób prawnych

  Lekcja 5: Podmiot i przedmiot opodatkowania

  Lekcja 6: Przychody i koszty ich uzyskania

 • Pakiet 4

  Podatek dochodowy od osób prawnych

  Lekcja 7: Zwolnienia podatkowe, podstawa opodatkowania, wysokość i pobór podatku

  Lekcja 8: Amortyzacja majątku trwałego osób prawnych

 • Pakiet 5

  Podatek dochodowy od osób fizycznych

  Lekcja 9: Podmiot i przedmiot opodatkowania

  Lekcja 10: Przychody i koszty ich uzyskania

 • Pakiet 6

  Podatek dochodowy od osób fizycznych

  Lekcja 11: Zwolnienia przedmiotowe

  Lekcja 12: Szczególne zasady ustalania dochodu

 • Pakiet 7

  Podatek dochodowy od osób fizycznych

  Lekcja 13: Podstawa obliczenia podatku i jego wysokość

  Lekcja 14: Zeznanie podatkowe

 • Pakiet 8

  Podatek dochodowy od osób fizycznych

  Lekcja 15: Zryczałtowany podatek od osób fizycznych, karta podatkowa

  Lekcja 16: Księga przychodów i rozchodów

 • Pakiet 9

  Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy

  Lekcja 17: Podatek od towarów i usług

  Lekcja 18: Podatek akcyzowy

 • Pakiet 10

  Opłata skarbowa i podatek od czynności cywilnoprawnych

  Lekcja 19: Opłata skarbowa

  Lekcja 20: Podatek od czynności cywilnoprawnych

 • Pakiet 11

  Podatek od spadków i darowizn

  Lekcja 21: Przedmiot opodatkowania i obowiązek podatkowy

  Lekcja 22: Podstawa opodatkowania, wysokość podatku, płatnicy, zeznania podatkowe

 • Pakiet 12

  Podatek rolny i leśny

  Lekcja 23: Podatek rolny

  Lekcja 24: Podatek leśny

 • Pakiet 13

  Podatki i opłaty lokalne

  Lekcja 25: Podatek od nieruchomości

  Lekcja 26: Podatek od środków transportowych, podatek od posiadania psów, opłata targowa, opłata miejscowa

 • Pakiet 14

  Podatek od gier

  Lekcja 27: Podmioty podatku

  Lekcja 28: Podstawa opodatkowania i stawka podatku

 • Pakiet 15

  Doradztwo podatkowe

  Lekcja 29: Zagadnienia ogólne

  Lekcja 30: Wykonywanie zawodu doradcy podatkowego

 • Pakiet 16

  Kontrola skarbowa

  Lekcja 31: Organy kontroli skarbowej

  Lekcja 32: Postępowanie kontrolne

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO