Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

Program kursu

MODUŁ I: Lekcje 1-12: Wybrane zagadnienia z zarządzania działalnością spedycyjną
MODUŁ II: Lekcje 13-14: Ekonomika przedsiębiorstwa spedycyjnego
MODUŁ III: Lekcje 15-16: Środki transportowe i podstawy eksploatacji pojazdów
MODUŁ IV: Lekcje 17-22: Logistyka w przedsiębiorstwie spedycyjnym
MODUŁ V: Lekcje 23-26: Podstawy marketingu
MODUŁ VI: Lekcje 27-30: Rachunkowość zarządcza
MODUŁ VII: Lekcje 31-32: Sztuka negocjacji

 • Pakiet 1

  Lekcja 1: Podstawowe pojęcia w spedycji. Charakterystyka rynku usług spedycyjnych

  Lekcja 2: Specyfika rynku usług spedycyjnych w Polsce

 • Pakiet 2

  Lekcja 3: Organizacja prac załadunkowych i rozładunkowych

  Lekcja 4: Wybór środka transportu

 • Pakiet 3

  Lekcja 5: Organizacja przewozów ładunków niebezpiecznych

  Lekcja 6: Ubezpieczenia w spedycji i transporcie

 • Pakiet 4

  Lekcja 7: Odpowiedzialność spedytora i przewoźnika

  Lekcja 8: Spedycja gałęziowa

 • Pakiet 5

  Lekcja 9: Dokumentacja transportowa

  Lekcja 10: Planowanie i realizacja zleceń w spedycji

 • Pakiet 6

  Lekcja 11: Umowa spedycji i zlecenie spedycyjne

  Lekcja 12: Problematyka celna w spedycji

 • Pakiet 7

  Lekcja 13: Transport jako dziedzina gospodarcza. Spedycja w procesie wymiany handlowej

  Lekcja 14: Formy usług transportowych na rynku oraz efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw spedycyjnych

 • Pakiet 8

  Lekcja 15: Środki transportu oraz koszty eksploatacyjne pojazdów

  Lekcja 16: Organizowanie zadań transportowych oraz techniczne utrzymanie pojazdów

 • Pakiet 9

  Lekcja 17: Podstawowe pojęcia w logistyce

  Lekcja 18: Transport

 • Pakiet 10

  Lekcja 19: Zarządzanie magazynem i zapasami

  Lekcja 20: Zarządzanie łańcuchem dostaw

 • Pakiet 11

  Lekcja 21: Systemy informacji w logistyce, automatyczna identyfikacja i elektroniczna wymiana danych – EDI

  Lekcja 22: Transport i spedycja w ujęciu logistyczno-ekologicznym

 • Pakiet 12

  Lekcja 23: Istota i miejsce marketingu w działalności transportowej. Zachowanie się konsumentów na rynku usług transportowych

  Lekcja 24: Badania marketingowe i strategia marketingowa w transporcie

 • Pakiet 13

  Lekcja 25: Usługa transportowa jako element marketingu. Cena usług transportowych

  Lekcja 26: Dystrybucja i promocja usług transportowych. Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem transportowym

 • Pakiet 14

  Lekcja 27: Istota rachunkowości zarządczej

  Lekcja 28: Koszty jako element procesu decyzyjnego; klasyfikacja kosztów

 • Pakiet 15

  Lekcja 29: Rachunek kosztów i jego systemy

  Lekcja 30: Kalkulacja i analiza kosztów

 • Pakiet 16

  Lekcja 31: Techniki negocjacyjne

  Lekcja 32: Scenariusz negocjacji sprzedaży usługi transportowej

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO