Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

Program kursu

 • Pakiet 1 – Zagadnienia wstępne

  Wprowadzenie do technik pracy umysłowej
  Testy wstępne – zapamiętywanie
  Mnemotechniki – pochodzenie, istota, zasady działania
  Zagadnienia teoretyczne – mózg, bloki pamięci, procesy pamięci
  Ćwiczenia wprowadzające do mnemotechnik
  Techniki ułatwiające zapamiętywanie

 • Pakiet 2 – Mnemotechniki, część I

  System loci, czyli Rzymski Pokój
  Zasady zapamiętywania mnemotechnicznego
  Ćwiczenia poprawiające wyobraźnię
  Łańcuch
  Metoda liczbowo-kształtowa
  Akronimy
  Zakładki pamięci – system Greya
  Ćwiczenia relaksacyjne

 • Pakiet 3 – Mnemotechniki, część II

  Zastosowanie mnemotechnik
  Wyobraźnia pośrednia i bezpośrednia
  Ćwiczenia w zastosowaniu mnemotechnik (typologie biologiczne, historyczne, ekonomiczne, prawnicze)
  Zrozumienie a zapamiętywanie
  Techniki uruchamiające pamięć logiczną
  Wykorzystanie kanałów informacyjnych w procesie zapamiętywania
  Wykorzystanie kanału emocjonalnego w procesie zapamiętywania
  Zapamiętywanie tekstu mówionego
  Ćwiczenia w zapamiętywaniu

 • Pakiet 4 – Notowanie nielinearne i techniki ułatwiające koncentrację

  Wstęp do notowania
  Notowanie linearne – ulepszone
  Notowanie nielinearne – zasady, ćwiczenia
  Techniki ułatwiające koncentrację (dobowy rytm intelektualny, krzywa zakłóceń, koncentracja w ciągu 1 godziny, efekt piły)
  Techniki ułatwiające uzyskanie koncentracji (pozycja, muzyka, biały szum)
  Zastosowanie mnemotechnik

 • Pakiet 5 – Szybkie czytanie, część I

  Wprowadzenie do szybkiego czytania – test wstępny
  Co to jest czytanie?
  Budowa oka
  Ruchy oka w trakcie czytania
  Techniki szybkiego czytania – grupowanie Ćwiczenia poprawiające widzenie peryferyjne
  Ćwiczenia z zakresu techniki grupowania

 • Pakiet 6 – Szybkie czytanie, część II – ćwiczenia

  Ćwiczenia z zakresu szybkiego czytania
  Rola motywacji w szybkości czytania
  Rola odległości w szybkości czytania
  Ćwiczenia ze wskaźnikiem
  Ćwiczenia z zakresu szybkiego czytania
  Ćwiczenia relaksacyjne

 • Pakiet 7 – Strategie pracy z tekstem i techniki ułatwiające koncentrację

  Strategie pracy z tekstem (4P, PQ3R)
  Ćwiczenia w zastosowaniu strategii pracy z tekstem
  Zoptymalizowany system powtórek
  Techniki mające na celu uzyskanie lepszej koncentracji – wstęp
  Techniki oparte na treningu autogennym
  Techniki stosowane w trakcie nauki
  Elementy wizualizacji

 • Pakiet 8 – Techniki ułatwiające zapamiętywanie słówek z języka obego

  Wstęp do technik ułatwiających zapamiętywanie słówek z języka obcego
  Test wstępny
  Techniki skutecznego zapisywania słówek (metoda skojarzeń swobodnych)
  Techniki skutecznego zapamiętywania słówek w wersji fonetycznej
  Test sprawdzający wykorzystanie mnemotechnik
  Metody skutecznego powtarzania
  Techniki wspomagające zapamiętywanie słówek

 • Pakiet 9 – Techniki twórczego myślenia, część I

  Wprowadzenie do kreatywności
  Czynniki wpływające na myślenie twórcze
  Fazy myślenia twórczego
  Ćwiczenia wprowadzające do technik kreatywności
  Techniki pracy twórczej („brainstorming”, kruszenie)
  Techniki pracy twórczej (metoda Polaya, metoda 6 kapeluszy)
  Ćwiczenia w stosowaniu technik kreatywności

 • Pakiet 10 – Techniki twórczego myślenia, część II

  Ćwiczenia w stosowaniu technik kreatywności (wykorzystanie „brainstormingu”, kruszenia, metody 6 kapeluszy, metody Polaya)
  Czy jesteś kreatywny – testy
  Podsumowanie

 • Pakiet 11 – Zarządzanie czasem i organizacja pracy

  Krąg reguł zarządzania czasem
  Cele – cechy charakteryzujące dobrze postawiony cel
  Planowanie (PERT)
  Strategie
  Eliminacja czynników zakłócających
  Metody ustalania priorytetów (analiza ABC, metoda Eisenhowera, metoda Pareto)
  Wizualizacja celów
  Czynniki ułatwiające pracę umysłową
  Techniki automotywacyjne

 • Pakiet 12 – Podsumowanie

  Podsumowanie wiadomości i umiejętności zdobytych w lekcjach 1-11
  Ćwiczenia wykorzystujące zbiorczo wszystkie techniki pracy umysłowej
  Teoria a praktyka, czyli gdzie można wykorzystać poznane techniki

 • Pakiet 13 – Teorie wspomagające uczenie się

  Co jeszcze wpływa na lepsze efekty uczenia się?
  – Prawo uczenia się
  – Metoda Dennisona
  – NLP
  Zestaw ćwiczeń doskonalących poznane techniki

 • Pakiet 14 – Zmysły i emocje

  Kilka rad dla wzrokowców, słuchowców i dotykowców
  Inteligencja emocjonalna – rola w procesie przyswajania wiedzy
  Zestaw ćwiczeń doskonalących poznane techniki

 • Pakiet 15 – Inteligencja

  Znaczenie inteligencji w przyswajaniu wiedzy
  Czy testy są odzwierciedleniem naszych możliwości?
  Zestaw ćwiczeń doskonalących poznane techniki

 • Pakiet 16 – Jak sprzedać swoją wiedzę?

  Jak sprzedać swoją wiedzę? – czyli podstawowe elementy autoprezentacji
  Jak pisać pracę naukową, maturalną, magisterską?
  Jak rozwiązywać testy przedmiotowe?
  Podsumowanie poznanych technik

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO