Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

Program kursu

 • Moduł 1 - Jak wybrać i rozpocząć własny biznes?

  Czym jest działalność gospodarcza. Kim jest przedsiębiorca. Czy jesteś gotów do prowadzenia działalności gospodarczej. Koncesje, licencje, zezwolenia.

  Jak rozpocząć działalność gospodarczą. Rejestracja działalności gospodarczej. Potrzebne wpisy i wnioski.

  Opodatkowanie i jego formy. Podatek VAT. Rachunek bankowy. Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

  Siedziba firmy. Gospodarowanie "na własnym" a gospodarowanie "na cudzym". Wymogi techniczne budynku i otoczenia.

 • Moduł 2 - Decyzja o wyborze rodzaju działalności gospodarczej

  Rodzaje działalności gospodarczej przedsiębiorców. Przedstawicielstwo handlowe i franczyza.

  Podstawy wyboru rodzaju działalności gospodarczej a potrzeby rynku. Analiza SWOT.

  Proste formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej. Osoba fizyczna. Spółki i ich rodzaje.

  Kierowanie firmą i jej reprezentacja. Planowanie, realizacja i kontrola. Struktura i podział funkcji w przedsiębiorstwie. Reprezentacja i pełnomocnictwa.

  Odpowiedzialność wobec klientów.

 • Moduł 3 - Podatki w działalności gospodarczej

  Opodatkowanie działalności gospodarczej. Podatki majątkowe. Podatek rolny. Podatek leśny. Podatek od nieruchomości. Podatek od środków transportowych.

  Podatek dochodowy. Podatek VAT. Podatek akcyzowy.

  Rodzaje uproszczonych form opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej. Karta podatkowa.

  Księgowość w firmie. Księga podatkowa. Pozostałe dokumenty. Dowody księgowe. Ewidencje dodatkowe.

 • Moduł 4 - Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne biznesmena

  Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

  Zatrudnianie rodziny w firmie. Nierzetelne powiązania między podatnikami.

  Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. Rodzaje umów. Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracowników. Czas pracy. Urlopy. Wynagrodzenia.

 • Moduł 5 - Umowa sprzedaży wyrobów i towarów

  Sprzedaż i umowy podobne do sprzedaży.

  Rękojmia. Wady fizyczne. Wady prawne. Roszczenia przysługujące kupującemu. Gwarancja jakości.

  Sprzedaż konsumencka. Sprzedaż międzynarodowa. Usługi i ich rodzaje. Elementy treści umowy o świadczenie usług.

  Pośrednictwo w działalności gospodarczej. Komis. Powiernictwo. Franchising. Istota i rodzaje rozliczeń finansowych w działalności gospodarczej.

 • Moduł 6 - Analiza rynku

  Marketing w przedsiębiorstwie. Czym jest produkt? Czym jest rynek? Biznesplan. Strategie rozwoju firmy.

  Marketing-mix. Produkt. Strategie ustalania cen. Dystrybucja. Promocja. Sprzedaż. Public relations.

  Klient w centrum zainteresowania firmy

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO