Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

Program kursu

 1. Wstęp
 2. Czym jest stres
 3. Zadanie 1. Kwestionariusz zarządzania czasem
 4. Dlaczego warto zarządzać czasem
 5. Przykład. Jak to się robi
 6. Znajdź czas na...
 7. Zadanie 2. Jak postrzegasz czas
 8. Zadanie 3. Czas w Twoim życiu
 9. Jak wykorzystujemy czas
 10. Analiza wykorzystywanego czasu
 11. Zasady efektywnego wykorzystania czasy
 12. Zadanie 4. Ewidencja czasu pracy
 13. Cele
 14. Zadanie 5. Zaprojektuj człowieka idealnego
 15. Jaki powinien być cel
 16. Zadanie 6. Co oznacza ustalanie cele
 17. Wyznaczanie celów
 18. Zadanie 7. Analiza SWOT
 19. Planowanie
 20. Metody planowania
 21. Uwzględnienie zmian wydajności w ciągu dnia
 22. Organizacja
 23. Delegowanie zadań
 24. Jak wydłużyć dobę
 25. Zadanie 7. Analiza SWOT
 26. Co przeszkadza w efektywnym wykorzystaniu czasu
 27. Pożeracze czasu
 28. Zadanie 9. Łap złodziei czasu
 29. Pożeracze czasu. Telefony, telefony...
 30. Zadanie 10. Przeprowadzenie rozmowy telefonicznej
 31. Pożeracze czasu. Nieoczekiwane wizyty i zebrania
 32. Zadanie 11. Organizacja i przeprowadzanie zebrania
 33. Wyznaczanie priorytetów
 34. Co przeszkadza w efektywnym wykorzystaniu czasu
 35. Zadanie 12. Co jest Twoim priorytetem
 36. Co przeszkadza w efektywnym wykorzystaniu czasu
 37. Podsumowanie
Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO