Kursy kadrowe

Masz do wyboru dwa kursy na temat kadr. Ucząc się według metody edukacyjnej ESKK, dowiesz się, na czym polega nowoczesne administracja i zarządzanie kadrami oraz jaką rolę w przedsiębiorstwie spełnia dział kadr.

Specjalista ds. kadr i płac

W trakcie nauki dowiesz się, jakie znaczenie mają profesjonalnie prowadzone kadry i płace w firmie. Na kursie "Specjalista ds. kadr i płac" opanujesz zasady prawidłowego nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę, naliczania wynagrodzeń i zasiłków oraz ustalania i udzielania urlopów pracowniczych. Poznasz kodeks pracy i podstawowe zasady prawa pracy. Dowiesz się, jaką rolę w przedsiębiorstwie spełnia regulamin pracy, regulamin wynagradzania i inne akty wewnętrzne. W kursie "Specjalista ds. kadr i płac" otrzymasz również gotowe rozwiązania postępowania w sytuacjach typowych i nietypowych. Po ukończeniu kursu możesz przystąpić do egzaminu organizowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Poznaniu, a po jego zdaniu otrzymać certyfikat wystawiany przez poznański oddział PTE. Więcej o kursie "Specjalista ds. kadr i płac" »

Zarządzanie zasobami ludzkimi

W trakcie nauki na kursie zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu psychologii i socjologii pracy, niezbędne do efektywnego funkcjonowania w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Poznasz różne style zarządzania i reguły dotyczące przydzielania zadań podwładnym oraz dowiesz się, w jaki sposób motywować pracowników. Nauczysz się rozwiązywać konflikty w miejscu pracy. Poznasz efektywne sposoby radzenia sobie ze stresem i sytuacjami patologicznymi w miejscu pracy. Opanujesz zasady efektywnego komunikowania się ze współpracownikami i klientami. Po ukończeniu kursu bez problemów przeprowadzisz rekrutację i selekcję kandydatów do pracy i zbadasz potrzeby szkoleniowe pracowników. Więcej o kursie "Zarządzanie zasobami ludzkimi" »

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO