Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

Kursy kadrowe

Kursy kadrowe organizowane przez ESKK pozwolą Ci zdobyć wiedzę niezbędną do wykonywania obowiązków zawodowych w dziale kadr. Ucząc się według metody edukacyjnej ESKK, dowiesz się, na czym polega nowoczesne administracja i zarządzanie kadrami oraz jaką rolę w przedsiębiorstwie spełnia dział kadr. Szkolenia kadrowe mogą przygotować Cię do podjęcia pracy na zupełnie nowym stanowisku i powtórzyć oraz usystematyzować zdobytą już doświadczeniem praktycznym wiedzę. Kurs na kadrową i kadrowego może wychodzić, jako inicjatywa pracodawcy, któremu zależy na podniesieniu kwalifikacji swojego personelu, lub wynikać z indywidualnych chęci własnego rozwoju. Oferujemy dwa kursy online dla kadr ze stałym dostępem do platformy edukacyjnej.

Kurs kadry i płace może okazać się najlepszym sposobem na merytoryczne przygotowanie siebie lub swojego zespołu do wypełniania obowiązków zawodowych w dziale kadr. Ponadto, w trakcie szkolenia zrozumiesz i opanujesz wszystkie zagadnienia związane z działaniem i rolą regulaminów pracy oraz regulaminów wynagradzania pracowników, a także dowiesz się, jak wykorzystać je i egzekwować w praktyce.

Kurs zarządzania zasobami ludzkimi to szkolenie w trakcie którego zdobędziesz nie tylko wymaganą wiedzę, ale również realnie umiejętności, które wykorzystasz w praktyce. Kursy w formie zdalnej pozwalają na wygodne i arbitralne podejmowanie decyzji o tym, kiedy planujesz poświęcić czas na naukę.

Szkolenie — Specjalista ds. kadr i płac

Szkolenia dla kadrowych z zakresu kadr i płac to intensywny kurs, w którego trakcie dowiesz się wszystkiego na temat zagadnień formalno-prawnych związanych z pracą na tym stanowisku. Kursy dla kadrowych "Specjalista ds. kadr i płac" obejmują fachową wiedzę na temat przepisów Prawa i Kodeksu Pracy, zasad naliczania zasiłków )(chorobowych, macierzyńskich, zdrowotnych), zasad naliczania wynagrodzeń i udzielania urlopów. Praca w dziale kadr i płac to praca z ludźmi, należy do zawodów, które wymagają dyplomacji, opanowania i profesjonalizmu. Kursy kadrowej "Specjalista ds. kadr i płac" można zakończyć egzaminem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Poznaniu, po którego zaliczeniu otrzymasz honorowany certyfikat. Więcej o kursie "Specjalista ds. kadr i płac" »

Szkolenie — Zarządzanie zasobami ludzkimi

Kursy kadrowe „Zarządzanie zasobami ludzkimi” zawierają elementy socjologii i psychologii pracy. Podczas nauki poznasz znane style zarządzania zasobami ludzkimi i dowiesz się, jak skutecznie przydzielać zadania pracownikom. Dzięki nim sprawdzisz, jak skutecznie motywować pracowników, ale też jak radzić sobie ze stresującymi sytuacjami. Kursy kadrowe poprawiają skuteczność komunikacji na szczeblu kadra – pracownik – klient, a także uczą, jak przeprowadzać rekrutacje, organizować szkolenia i wspierać pracowników w ich rozwoju zawodowym. Kursy zawodowe są jednym z lepszych sposobów na szybkie i skuteczne podnoszenie swoich kwalifikacji. Więcej o kursie "Zarządzanie zasobami ludzkimi" »

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO