Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

Zasady promocji "Pół kursu gratis"

§ 1

Organizatorem promocji jest ESKK Sp. z o.o., ul. Masztowa 3, 61-345 Poznań.

§ 2

ESKK Sp. z o.o. odpowiedzialna jest za przyjmowanie i przechowywanie zgłoszeń dotyczących zapisów na kurs ESKK objętych promocją.

§ 3

Niniejsza promocja jest ograniczona czasowo i ma pierwszeństwo przed standardową ofertą ESKK prezentowaną na stronach poszczególnych kursów.

Zasady promocji są następujące:

  1. Niniejsza promocja dotyczy kursów ESKK. Każda osoba, która zapisze się na kurs, podając kod promocji 5668 korzysta z promocji "Pół kursu gratis".
  2. Promocja obowiązuje 7 dni od daty otrzymania e-maila z linkiem do kursów językowych online.
  3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami poza rabatem dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.
  4. W przypadku jednorazowego zakupu wszystkich materiałów kursu w tej promocji – nie obowiązuje dodatkowy 10% rabat.
  5. Osoba, która zapisała się na wybrany kurs i podała swój kod promocyjny, może otrzymać połowę kursu gratis (50% rabatu na cenę całego kursu). Rabat realizowany jest w taki sposób, że uczestnik kursu wnosi opłaty za pakiety lekcyjne przez pierwszą połowę kursu. Pakiety drugiej części kursu otrzyma bezpłatnie. Prawo do otrzymania bezpłatnych pakietów lekcyjnych nabywa się wraz z terminowym opłaceniem ostatniego pakietu pierwszej połowy kursu. W przypadku kursu "Specjalista ds. logistyki", który trwa 13 miesięcy, uczestnik kursu opłaca pierwsze 7 pakietów lekcyjnych. Natomiast w przypadku kursów "Komputer i Internet dla seniora" oraz "Kurs komputerowy dla początkujących", które trwają 9 miesięcy, uczestnik kursu opłaca pierwsze 5 pakietów lekcyjnych. Promocja nie obejmuje kursów „Psychotronik”, „Word – edytor tekstu”, „Excel – arkusz kalkulacyjny”, „Power Point i GIMP – grafika prezentacyjna” oraz „Jak założyć i prowadzić własną firmę”.
  6. Do pierwszego pakietu materiałów doliczana jest opłata wpisowa w wysokości 25 zł (osoby, które po raz kolejny uczą się na kursie ESKK, nie wnoszą ponownie opłaty wpisowej).
  7. Pozostałe warunki współpracy z ESKK pozostają bez zmian. Zobacz szczegółowe warunki współpracy.
  8. W promocji mogą brać udział osoby pełnoletnie (w przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest zgoda opiekuna).
  9. W promocji nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele ESKK oraz firm i osób współpracujących, jak również członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, rodziców, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 4

Reklamacje (w formie pisemnej) można składać w dziale obsługi studenta ESKK (info@eskk.pl). Każda z nich zostanie rozpatrzona. Po jej rozpatrzeniu osoba składająca reklamację otrzyma pisemne powiadomienie o sposobie i trybie rozwiązania problemu.

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO