Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

KURS WYCOFANY Z OFERTY

Program kursu

 • Zeszyt 1

  O czym powinien wiedzieć dziennikarz, by uniknąć kłopotów
  Mikroświat redakcji. „Miny”, które czekają na początkującego dziennikarza w kontaktach zewnętrznych. Kto musi nam udzielić informacji, a kto może odmówić. Jak wyegzekwować swoje prawo do uzyskania informacji. Jak uniknąć sprostowań lub procesów sądowych. Osoby publiczne. Do jakich materiałów dziennikarz ma prawo wglądu. Ochrona danych i wizerunku. Prawo prasowe.

 • Zeszyt 2

  Zawód reporter
  Źródła informacji – człowiek, dokumenty, archiwa, Internet, ogłoszenia i reklamy, materiały nadsyłane z instytucji i firmy, faksy, listy. Jak budować własne archiwum. Jak zdobywać informatorów. Weryfikacja uzyskanych informacji.

 • Zeszyt 3

  Informacja
  Czym jest informacja. Typy informacji. Konstrukcja informacji krótkiej i dłuższej. Co to jest lid, sposoby pisania lidów. Tytuły prasowe, nadtytuły, podtytuły.

 • Zeszyt 4

  Wywiad
  Przygotowanie do wywiadu – zbieranie informacji o osobie, z którą chcemy rozmawiać, o problemie, o który chcemy pytać, ułożenie wstępnej listy pytań, technika pracy. Przeprowadzenie wywiadu – zachowanie podczas rozmowy, kolejność zadawanych pytań, nowe wątki pojawiające się w rozmowie, tzw. trudne pytania.

 • Zeszyt 5

  Reportaż
  Temat na reportaż – aktualne wydarzenie, notatka prasowa, ciekawi ludzie, trop wydarzenia historycznego, własne uczestnictwo. Technika pracy – oczy i uszy szeroko otwarte, na co zwracać uwagę, jak się zachowywać, jak rozmawiać z ludźmi. Technika pisania – w której osobie, jaki zastosować czas, jakie tempo, sposób wplatania cytatów.

 • Zeszyt 6

  Artykuł publicystyczny
  Organizacja materiału publicystycznego – zbieranie danych (źródła informacji). Formułowanie lidu i ustalanie zasadniczej tezy. Grupowanie danych – ognisko tematyczne, formułowanie tez pomocniczych w przejrzystej kolejności. Obudowa tekstu – tytuł, nadtytuł, podtytuły, śródtytuły, „wybicia”. Opracowanie graficzne tekstu – ramka, mapa, diagram, wykres, zdjęcia.

 • Zeszyt 7

  Gatunki dziennikarskie – komentarz, recenzja, felieton, esej
  Komentarz – prezentacja jednostkowego faktu w powiązaniu z innymi faktami, struktura, język, odmiany. Recenzja – struktura, krytyka a recenzja. Felieton – cechy, mistrzowie gatunku, odmiany. Esej – poszukiwanie źródeł, teza główna, konstrukcja myślowa, narracja.

 • Zeszyt 8

  Nie ma gazety bez Czytelników
  Kim jest nasz Czytelnik (wykształcenie, płeć, rodzina, majątek, zainteresowania, miejsce zamieszkania). Sposób kontaktu Czytelnika z redakcją. Czego Czytelnik oczekuje od redakcji i jak mu pomóc. Dlaczego kontakt z Czytelnikiem jest ważny dla redakcji, co wnosi. Interaktywność na łamach.

 • Zeszyt 9

  Fotografia prasowa
  Co to jest fotografia prasowa i czym się różni od innych. Podstawowe wymogi względem zdjęcia prasowego. Sprzęt i jego zastosowanie. Fotografia cyfrowa. Skanowanie i obróbka komputerowa. Kadrowanie. Fotoreportaż. Zdjęcie – symbol. Portret prasowy. Samodzielna informacja. Rola światła w zdjęciu. Prawo autorskie i pokrewne w części dotyczącej fotografii.

 • Zeszyt 10

  Grafika prasowa
  Historia ilustracji prasowej od XIX w. Rola ilustracji w prasie. Podział ilustracji ze względu na funkcję. Podział ilustracji ze względu na typ użytego narzędzia. Infografika – jak zbierać materiały, rodzaje infografik. Współczesne metody przygotowania ilustracji do druku.

 • Zeszyt 11

  Kto i za co odpowiada w redakcji
  Struktura redakcji dużego dziennika, czyli kto jest kim w redakcji. Tematy. Przebieg kolegium redakcyjnego. Praca – teoria i praktyka. Łamanie tekstów. Deadline. Elektroniczna forma gazety. Redakcja tygodnika lub miesięcznika.

 • Zeszyt 12

  Redaktor, redagowanie, redakcja
  Redaktor – kim jest, co potrafi i jakie ma obowiązki. Planowanie, zarządzanie i rzeczywistość. Redakcja merytoryczna. Redakcja techniczna, czyli łamanie i makietowanie.

 • Zeszyty 13-14

  Layout, czyli projekt graficzny i merytoryczny tytułu prasowego
  Podstawowe pojęcia. Skuteczna trasa czytania – czas poświęcony na lekturę i wynikające z tego konsekwencje, układ kolumny. Przestrzeń redakcyjna – stałe rubryki, kolumny tematyczne. Typ gazety ze względu na zawartość merytoryczną i grafikę – opiniotwórcza, tzw. bulwarowa, mutacja obu. Szata graficzna – makieta, wybór wielkości i kroju czcionki dla tytułu, podtytułu, nadtytułu, wybicia, lidu, tekstu; budowa szpalty – kiedy pion, kiedy poziom, operowanie światłem, równowaga między ilustracją a tekstem (kiedy można ją złamać), włamywanie ilustracji na stronę.

 • Zeszyt 15

  Reklama, kryptoreklama a rzetelność dziennikarska
  Znaczenie reklamy dla mediów. Dział reklamy. Co jest, a co nie jest kryptoreklamą. Inne formy promocji (sponsoring, mecenat, patronat medialny, barter, product placement). Ciekawa informacja nie jest reklamą. Zasady, kryteria i etyka dziennikarska.

 • Zeszyt 16

  Wydajemy własny tytuł prasowy
  Krótkie podsumowanie wiadomości z 15 zeszytów. Jak założyć gazetę. Plan finansowy. Formalności. Layout. Drukarnia i okolice. Kolportaż i dystrybucja. Marketing i sprzedaż reklam. Zarządzanie. Internet.

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO