Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

Elementy kursu

Podręczniki

Zeszyty do kursu

Kurs składa się z 4 podręczników. Zakończeniem pracy nad każdym podręcznikiem jest test podsumowujący, pozwalający sprawdzić zdobytą wiedzę, oraz praca domowa, którą możesz odesłać do korekty swojemu nauczycielowi (pocztą tradycyjną lub przez Internet).

Filmy

Filmy do kursu

Do każdego podręcznika zostały przygotowane dodatkowe materiały video nawiązujące do tematyki kursu oraz poszerzające omawiane zagadnienia.
Dowiesz się, jak używać formatowania niestandardowego oraz w jaki sposób wyszukać w tabeli danej wartości i przypisać jej inną. Poznasz praktyczne narzędzie, które służy do odnajdywania i oznaczania charakterystycznych miejsc arkusza kalkulacyjnego. Nauczysz się również od podstaw tworzyć wykres bez wcześniejszego oznaczania danych.
Film

Pliki do ćwiczeń

Pliki do ćwiczeń - Kurs Excel - arkusz kalkulacyjny

19 plików do ćwiczeń, dostępnych na platformie internetowej ESKK online, na których jest oparta większość zadań. Dzięki temu masz możliwość przećwiczenia pracy z rozbudowanymi arkuszami bez konieczności żmudnego wpisywania danych. Jest to szczególnie przydatne przy nauce takich umiejętności, jak blokowanie, ukrywanie/odkrywanie wierszy i kolumn, szukanie, zastępowanie, filtrowanie i analizowania danych, drukowanie wybranego zakresu czy praca z tabelami przestawnymi i wykresami.

Opieka nauczyciela

opieka nauczyciela

Kurs „Excel – arkusz kalkulacyjny” został opracowany specjalnie do samodzielnej nauki. Jednak nie pozostawiamy Cię samemu sobie. Przez cały czas trwania kursu masz zagwarantowaną opiekę doświadczonego wykładowcy – Twojego osobistego nauczyciela. Jego zadaniem jest sprawdzanie Twoich prac domowych, wyjaśnianie tych zagadnień, które sprawiają Ci kłopot, oraz motywowanie do dalszej nauki. Odrabianie prac domowych nie jest obowiązkowe. Nauczyciel nie wystawia ocen.

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO