Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

Program kursu

 • Pakiet 1

  Podstawy obsługi programu Microsoft Excel 2013 (uruchomienie programu, skoroszyt, obszar roboczy).

  Wprowadzanie i edycja danych (adresowanie komórek, uaktywnienie komórki, wprowadzanie, zmiana i usuwanie danych, kopiowanie lub przenoszenie zakresu komórek).

  Operacje na skoroszycie (otwieranie, zamykanie i zapisywanie skoroszytu, tworzenie nowego skoroszytu). Praca z arkuszami skoroszytu.

  Formatowanie w Excelu (rodzaje danych, formatowanie komórek, formatowanie liczb, kopiowanie lub usuwanie formatów komórki, formatowanie arkusza).

  Szukanie i zastępowanie danych.

 • Pakiet 2

  Serie danych.

  Przygotowanie arkusza kalkulacyjnego do druku (sposoby wyświetlania arkusza, ustawienia strony arkusza, projektowanie nagłówka i stopki, obszary wydruku, drukowanie).

  Formuły obliczeniowe (tworzenie, kopiowanie, wyświetlanie, edytowanie i usuwanie formuł, adresy względne i bezwzględne w formułach).

  Funkcje w Excelu (funkcje SUMA, ŚREDNIA, JEŻELI, MINIMUM, MAKSIMUM, usuwanie błędów w formułach obliczeniowych, zagnieżdżanie funkcji, wykorzystywanie nazw w funkcjach, obliczenia między arkuszami, funkcje statystyczne, funkcja tekstowa, zamiana formuły na wartość).

 • Pakiet 3

  Funkcje matematyczne.

  Funkcje daty.

  Formatowanie warunkowe (proste reguły formatowania, formatowanie danych przy użyciu skali, pasków danych lub ikon, formuły warunkowe, zarządzanie regułami, znajdowanie komórek zawierających formatowanie warunkowe, kopiowanie lub czyszczenie formatowania warunkowego).

  Sortowanie danych.

  Filtrowanie danych (autofiltr, kopiowanie wyników filtrowania, filtr zaawansowany).

  Sumy częściowe.

  Tabele przestawne (tworzenie, modyfikowanie i usuwanie tabeli przestawnej).

 • Pakiet 4

  Tworzenie i modyfikowanie wykresów (elementy wykresu, modyfikacja wykresu, wykres przestawny, drukowanie wykresu).

  Sprawdzanie poprawności danych (określanie kryteriów poprawności, oznaczanie komórek z nieprawidłowymi danymi, kopiowanie poprawności danych, szukanie komórek z regułami poprawności danych, usuwanie z komórek reguł poprawności).

  Widok chroniony. Ochrona komórek, arkusza lub skoroszytu (odblokowywanie komórek, zakresów i obiektów graficznych, włączenie ochrony arkusza/skoroszytu, ukrywanie formuł).

  Opisywanie komórek – komentarze (wstawianie, wyświetlanie, edytowanie, usuwanie i drukowanie komentarzy).

  Schowek w Excelu (przenoszenie lub kopiowanie samej zawartości komórki, opcje wklejania, wklejanie specjalne, opcje Schowka).

  Import danych z zewnętrznych źródeł.

  Dostosowanie programu Excel do własnych potrzeb.

 • Film 1: Formaty niestandardowe
 • Film 2: Funkcja "WYSZUKAJ.PIONOWO"
 • Film 3: Narzędzie "Przejdź do specjalnie"
 • Film 4: Tworzenie wykresu od podstaw (bez wcześniejszego zaznaczania danych)
Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO