Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

KURS WYCOFANY Z OFERTY

Elementy kursu

Podręczniki z lekcjami

Kurs składa się z 20 podręczników zawierających 40 lekcji. Materiał w podręcznikach jest porcjowany: każdy podręcznik składa się z takich samych, logicznie ułożonych elementów. Dzięki takiemu układowi treści wiesz, kiedy robić przerwy i każdorazowo przyswajasz spójną, łatwą do zapamiętania dawkę wiedzy. Wystarczy tylko 15-30 minut nauki dziennie, by w ciągu miesiąca – bez pośpiechu i stresu – przyswoić materiał przeznaczony na jeden miesiąc.

W materiałach wprowadziliśmy specjalne symbole i wyróżniki, które są ułatwieniem w nauce: wskazują Ci, że wprowadzamy np. ważne pojęcie albo odwołujemy się do wcześniej przerobionego materiału. Proponujemy Ci naukę „od szczegółu do ogółu”, krok po kroku zapoznając się z kolejnymi zagadnieniami. Naukę ułatwiają ponadto liczne ćwiczenia i zadania praktyczne, a także rysunki i zdjęcia objaśniające poszczególne tematy.

Opieka nauczyciela

Kurs „Feng shui” jest materiałem do samodzielnej nauki, jednak gwarantujemy Ci wsparcie osobistego nauczyciela feng shui przez cały czas trwania kursu. Jego rolą jest poprawianie Twoich prac domowych, wyjaśnianie tych zagadnień, które sprawiły Ci kłopot oraz motywowanie do nauki. Odrabianie prac domowych nie jest obowiązkowe. Nauczyciel nie wystawia ocen.

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO