Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

Czym jest feng shui

Feng shui to ogólna nazwa chińskiej sztuki aranżacji przestrzeni. W bezpośrednim tłumaczeniu oznacza: wiatr woda. Sztuka feng shui, pomimo iż kieruje się ścisłymi zasadami, do dzisiaj wymyka się jednoznacznej definicji.

Sam termin feng shui po raz pierwszy został użyty w pochodzącej z około roku 300 n.e. „Księdze pochówków” – „Zangshu” autorstwa Guo Pu (276–342 n.e.). W dokumencie tym znajduje się jedna z pierwszych definicji feng shui: „Qi jest przenoszone przez wiatr, przez wiatr rozpraszane, a służy, gdy napotka na wodę”.

Qi oznacza ożywczą energię utożsamianą pierwotnie z parą wodną i innymi zjawiskami meteorologicznymi. Choć energii tej nie można określić w sposób naukowy, to w tradycji chińskiej jest ona uznawana za siłę pobudzającą do życia wszystko we wszechświecie. Zarówno materia żywa, jak i martwa posiadają swój potencjał qi. Qi może być pomyślna, ożywcza – sheng qi lub negatywna, niszcząca – sha qi.

Otoczeniem powinno się tak operować, aby kumulować energię qi, kierować ją w odpowiednie miejsca, regulować jej przepływ i utrzymywać ją na odpowiednim poziomie. Feng shui uznaje, że qi krąży we wszechświecie podobnie jak w ludzkim organizmie.

Regulowanie przepływu qi w organizmie to jedno z głównych zadań medycyny chińskiej; na przykład za pomocą akupunktury udrażnia się miejsca, gdzie energia ta jest zablokowana. Blokada bowiem może prowadzić do choroby organów, do których qi powinna dotrzeć. Część lekarstw stosowanych w medycynie chińskiej ma właśnie za zadanie wspomożenie krążenia qi w organizmie pacjenta. Podobnie działają praktycy feng shui. Określają oni miejsca, w których energia qi jest najlepsza, ewentualnie udrażniają je lub ukierunkowują energię. W tym celu feng shui bada okolicę miejsca, uwzględniając zarówno cechy otaczającego je terenu, jak i wskazania astrologiczne.

Aby dobrze zrozumieć feng shui, należy poznać jego źródła. Są nimi wierzenia animistyczne, nauki taoistyczne i nauki Konfucjusza. Podstawowe założenia, jakimi kieruje się sztuka feng shui, to:

  1. Niebo rządzi ziemią.
  2. Niebo i ziemia wpływają na wszystkie żywe istoty, a człowiek ma możliwość zmienić ten wpływ na swoją korzyść.
  3. Losy człowieka zależą także od życzliwości i ogólnego wpływu natury.
  4. Czas nie biegnie liniowo, lecz cyklicznie. Wszystkie zmiany są powtarzalne, zgodne z „oddechem natury”.
  5. Istnieje plan, którego odczytanie pozwala oceniać otoczenie i przewidywać zdarzenia.
  6. Siłą „napędową” wszechświata jest energia qi.
  7. Wszystko ma swoje przeciwieństwo. Jeżeli istnieje plus, musi istnieć także minus. Jeżeli jest strona pozytywna, to musi być także negatywna. Przeciwieństwa uzupełniają się i wzajemnie przyciągają, tak jak mężczyzna i kobieta czy części magnesu.

Jeśli chcesz bliżej poznać szkoły feng shui, dowiedzieć się, w jaki sposób zasady feng shui stosować w domu albo w biurze, jakie znaczenie w feng shui mają kolory i co z tym wszystkim wspólnego mają chińskie znaki zodiaku, sięgnij po kurs „Feng shui”, na którego podstawie powstał ten artykuł.

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO