Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

Elementy kursu

Podręczniki z lekcjami

Kurs składa się z 8 podręczników zawierających 16 lekcji. Materiał kursu jest porcjowany – lekcje składają się z takich samych, logicznie ułożonych elementów. Dzięki temu wiesz, kiedy robić przerwy i każdorazowo przyswajasz spójną, łatwą do zapamiętania dawkę wiedzy. Wystarczy 15–30 minut nauki dziennie, by w ciągu miesiąca – bez pośpiechu i stresu – przyswoić materiał przeznaczony na ten czas. Ułatwieniem w nauce są zamieszczane w lekcjach symbole i wyróżniki, które wskazują Ci, że wprowadzamy np. ważne pojęcie.

Przedstawiamy wiedzę praktyczną, prezentując ją „od szczegółu do ogółu”, a dane zagadnienia objaśniane są na przykładach. Nowe tematy wprowadzamy, odwołując się do tego, czego już wcześniej dowiedziałeś się z kursu. W każdym podręczniku znajdziesz wiele ćwiczeń, które pomogą Ci opanować konkretne umiejętności. Dzięki podsumowaniom kończącym poszczególne lekcje jeszcze raz prześledzisz najważniejsze treści i będziesz gotowy do odrobienia pracy domowej.

W ramach kursu, wraz z 4 i 8 podręcznikiem, otrzymasz dodatkowo materiał z prezentacjami pogłębiającymi i poszerzającymi wiedzę przekazywaną w lekcjach. Dostępne będą na platformie online.

Dzięki nim dowiesz się jeszcze więcej o sztuce kompozycji i środkach wyrazu stosowanych w fotografii. Otrzymasz cenne porady techniczne i wskazówki niezbędne do tego, by Twoje zdjęcia były nie tylko poprawne, ale i wyjątkowe.


Tematy prezentacji:

  • Porady techniczne
  • Sztuka kompozycji
  • Zdjęcia portretowe
  • Środki wyrazu w fotografii
  • Fotografia wnętrz
  • Panorama
  • Reprodukcje
  • Eksperymenty

Opieka nauczyciela

Pamiętaj – „Kurs fotografii cyfrowej” przeznaczony jest do samodzielnej nauki, nie pozostawiamy Cię jednak samemu sobie. Gwarantujemy Ci wsparcie doświadczonego nauczyciela przez cały czas trwania kursu. Rolą nauczyciela jest poprawianie prac domowych, wyjaśnianie zagadnień, które sprawiają Ci problemy i… motywowanie do nauki. Odrabianie prac domowych nie jest obowiązkowe. Nauczyciel nie wystawia ocen.

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO