Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

Program kursu

 • Pakiet 1 – lekcje 1-2

  Słownictwo: powitanie, przedstawianie się, narodowości, nazwy krajów, zawody, zainteresowania

  Gramatyka: alfabet i literowanie, czasowniki „être”, „habiter”, „travailler”, „aller”, czasowniki zwrotne, rodzaj żeński, liczba mnoga rzeczowników i przymiotników, przyimki „à” i „en”, zaimki „quel”, „quelle”, zaimki osobowe akcentowane, rodzajnik określony, łączenie międzywyrazowe

 • Pakiet 2 – lekcje 3-4

  Słownictwo: propozycje wyjścia, odmowa, rozrywka, sporty, określanie godzin, nazywanie czynności, opisywanie rzeczy i ludzi, dni tygodnia, liczenie do 60

  Gramatyka: czasowniki I grupy („commencer”, „manger”, „ranger”), czasowniki „faire”, „vouloir”, „avoir” i „pouvoir”, przeczenie („ne…pas”, „ne…jamais”), rodzajniki nieokreślone, zwrot „il y a”, zwroty z „avoir”, przymiotniki „nouveau”, „beau”, rodzajniki: „du”, „de la”, „des”

 • Pakiet 3 – lekcje 5-6

  Słownictwo: opis rodziny, opis domu i umeblowania, liczenie powyżej 60

  Gramatyka: zaimek przymiotny dzierżawczy, liczebniki porządkowe, przyimki, odmiana czasowników „lire” i „savoir”, „de” w określaniu przynależności

 • Pakiet 4 – lekcje 7-8

  Słownictwo: wynajem domu, mieszkania, hotel, rozmowa telefoniczna, miesiące

  Gramatyka: czasowniki „vendre”, „acheter”, zaimki przymiotne wskazujące, zwroty pytające: „combien”, „est-ce que”, „qu’est-ce que” itp., zaimek osobowy w roli dopełnienia bliższego, przyimek „pour”. Odmiany czasowników: „comprendre”, „répondre”, „devoir”, „épeler”, „vendre”, „acheter”, „préférer”

 • Pakiet 5 – lekcje 9-10; ćwiczenia utrwalające cz. I

  Słownictwo: opis czynności codziennych, plan dnia, określenia czasu i częstotliwości, zainteresowania, opis osób, rzeczy, pokoju, kolory

  Gramatyka: odmiany czasowników („venir”, „dormir”), rodzajniki określone i nieokreślone, przyimki, zaimki, pytanie „à qui”

 • Pakiet 6 – lekcje 11-12

  Słownictwo: podróż pociągiem i samolotem, kupowanie biletu, metro, camping, usługi na campingu

  Gramatyka: przyimki, stawianie pytań przez inwersję, czasowniki „partir”, „voyager”, „prendre”, „descendre”, II grupa czasowników, „me”, „te”, „nous”, „vous” w roli dopełnienia bliższego, zaimek „on”

 • Pakiet 7 – lekcje 13-14

  Słownictwo: jedzenie, restauracja, kawiarnia, odczytywanie i podawanie przepisów, określanie ilości

  Gramatyka: czasowniki „boire”, „connaître”, „dire”, „mettre”, „servir”, rodzajnik cząstkowy, tryb rozkazujący, zaimki „en” i „y”

 • Pakiet 8 – lekcje 15-16

  Słownictwo: wskazywanie drogi, opis miejsc i zabytków, zakazy i nakazy, budynki użyteczności publicznej

  Gramatyka: zwrot „il faut”, czasowniki „interdire”, „défendre”, „écrire”, „permettre”, „envoyer”, tryb rozkazujący czasowników „être” i „avoir” oraz przyimki (ciąg dalszy), zaimki „en”, „y” (ciąg dalszy)

 • Pakiet 9 – lekcje 17-18

  Słownictwo: zakupy, sklepy, usługi – poczta, bank

  Gramatyka: przeczenie „ne…plus”, użycie zaimków względnych „qui”, „que” i „où”, zaimek „lequel”, przysłówki

 • Pakiet 10 – lekcje 19-20; ćwiczenia utrwalające cz. II

  Słownictwo: opis miasta, określanie drogi, rezerwacje, kupowanie, gastronomia francuska

  Gramatyka: rodzajniki cząstkowe, tryb rozkazujący, przyimki, zaimki względne i osobowe, przysłówki, dopełnienie bliższe

 • Pakiet 11 – lekcje 21-22

  Słownictwo: opis ubrania, wyrażanie opinii, wątpliwości, porównywanie przedmiotów i osób, zakup samochodu, wynajem samochodu, słownictwo dotyczące samochodu

  Gramatyka: stopniowanie przymiotników i przysłówków, czasownik „plaire” zwrot „aller avec”, czasownik „croire”

 • Pakiet 12 – lekcje 23-24

  Słownictwo: weekend, pogoda, wakacje

  Gramatyka: czas przeszły „passé composé”

 • Pakiet 13 – lekcje 25-26

  Słownictwo: choroby i dolegliwości, części ciała, umawianie się na wizytę, wizyta u lekarza

  Gramatyka: przeczenia „ne … jamais”, „ne .... rien”, zwroty „avoir mal”, „se faire mal”, zaimki „lui”, „leur”, „futur proche”

 • Pakiet 14 – lekcje 27-28

  Słownictwo: zdrowy tryb życia, rady, gimnastyka

  Gramatyka: zdania bezokolicznikowe, tryb rozkazujący czasowników zwrotnych, zaimki osobowe występujące razem, zdania warunkowe (I część)

 • Pakiet 15 – lekcje 29-30; ćwiczenia utrwalające cz. III

  Słownictwo: świat roślin i zwierząt, zwierzęta domowe, podróże, opieka nad zwierzętami

  Gramatyka: zwroty „c’est…qui”, „c’est…que”, tryb rozkazujący w przeczeniu z zaimkami, przeczenia, pytania, odmiany czasowników w czasie teraźniejszym, przyszłym bliskim i przeszłym dokonanym

 • Pakiet 16 – lekcje 31-32

  Słownictwo: plany na przyszłość, uczucia i przekonania, wybory i problemy na przyszłość

  Gramatyka: zaimek względny „dont”, czas przyszły „futur simple”, zaimki rzeczowne wskazujące

 • Pakiet 17 – lekcje 33-34

  Słownictwo: szkoła, praca, obowiązki w pracy, CV, ogłoszenia o pracy, cechy charakteru

  Gramatyka: czas przeszły niedokonany „imparfait”, tryb przypuszczający „conditionnel présent”, zdania warunkowe (II część)

 • Pakiet 18 – lekcje 35-36

  Słownictwo: katastrofy, wypadek, opis zaskakujących sytuacji

  Gramatyka: zaimki rzeczowne dzierżawcze, czas zaprzeszły „plus-que-parfait”, następstwo czasów (I część)

 • Pakiet 19 – lekcje 37-38

  Słownictwo: życie w społeczeństwie, życie w rodzinie, kultura i technika

  Gramatyka: zaimek „lequel” w roli zaimka względnego, następstwo czasów (II część), „subjonctif” czasowników regularnych i nieregularnych

 • Pakiet 20 – lekcje 39-40; ćwiczenia utrwalające cz. IV

  Słownictwo: cywilizacja, ekologia, praca i życie rodzinne

  Gramatyka: czasy gramatyczne, następstwo czasów, „subjonctif”

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO