Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

Program kursu

 • Pakiet 1 – lekcje 1-2

  Słownictwo: opis wakacji, rozrywki i przygody, spędzanie wolnego czasu, uczestnictwo w zdarzeniach kulturalnych, sportowych
  i targach, przymiotniki oceniające

  Gramatyka: czasy przeszłe passé composé i imparfait, czasowniki zmieniające sens w czasie passé composé (descendre, monter, sortir, passer), czasy przyszłe futur proche i futur simple, czasownik tenir w zwrotach

 • Pakiet 2 – lekcje 3-4

  Słownictwo: turystyka, zakwaterowanie w hotelach, podróże, środki transportu, pisanie listów na tematy związane z turystyką

  Gramatyka: zaimki dzierżawcze i wskazujące przymiotne i rzeczowne, tryb rozkazujący, zdania warunkowe 1 typu, czasownik suffire, zaimki względne qui, que, dont, , czasownik prendre w różnych znaczeniach i zwrotach

 • Pakiet 3 – lekcje 5-6

  Słownictwo: zakupy, usługi, miary, bank, pieniądze

  Gramatyka: tryb subjonctif présent, zwrot être en train, passé récent, zaimki en oraz y, zaimek le même, czasownik laisser
  w zwrotach, zaimki dzierżawcze i wskazujące przymiotne i rzeczowne

 • Pakiet 4 – lekcje 7-8; ćwiczenia utrwalające cz. I

  Słownictwo: rodzina, mieszkanie, meble, wyposażenie mieszkania, awarie, samochód i jego części, autostrady

  Gramatyka: subjonctif, czasy przeszłe passé composé i imparfait, czasy przyszłe futur proche i futur simple, oui / si, aussi / non plus, pytania z użyciem zaimków i czasowników zwrotnych, zwrot être en train

 • Pakiet 5 – lekcje 9-10

  Słownictwo: komputer i internet, instrukcje obsługi sprzętu AGD, zalecenia, środki ostrożności, sprzęt elektryczny

  Gramatyka: zdania okolicznikowe czasu, zdania bezokolicznikowe czasu z après i avant, infinitif passé, czasowniki: prendre, mettre, chercher w różnych znaczeniach i zwrotach, tryb przypuszczający conditionnel présent, mowa zależna, czas zaprzeszły plus-que-parfait, następstwo czasów, zaimki chaque, chacun, chacune, aucun, aucune

 • Pakiet 6 – lekcje 11-12

  Słownictwo: jedzenie, przygotowanie potraw, restauracje, specjalności, diety

  Gramatyka: czas przyszły futur antérieur oraz futur antérieur dans le passé, użycie rodzajników określonych, nieokreślonych, cząstkowych i de, czasownik faire z bezokolicznikiem, liczba mnoga rzeczowników złożonych (I część), infinitif passé i présent, zaimki względne złożone, przeczenia typu rien, jamais, personne (+de)

 • Pakiet 7 – lekcje 13-14

  Słownictwo: zdrowie, choroby, medycyna, lecznictwo, lekarstwa

  Gramatyka: czasowniki przyimkowe, mise en relief, zaimek tout w różnych rolach, adjectif verbal, gérondif

 • Pakiet 8 – lekcje 15-16; ćwiczenia utrwalające cz. II

  Słownictwo: kosmetyka, rehabilitacja, zdrowy tryb życia, pierwsza pomoc, ocenianie

  Gramatyka: Zwroty bezokolicznikowe, adjectif verbal, gérondif, opozycja subjonctif i indicatif, zdania okolicznikowe miejsca

 • Pakiet 9 – lekcje 17-18

  Słownictwo: opisy osób, wykształcenie, zawody, polityka, administracja państwowa

  Gramatyka: rodzajniki i ich opuszczanie, zdania warunkowe II typu, zaimki quelques-uns, certains, d’autres, subjonctif + ne

 • Pakiet 10 – lekcje 19-20

  Słownictwo: prasa, czytelnictwo, kino, TV, reklama, sondaże, konsumpcja, ilości, miary

  Gramatyka: strona bierna, czasowniki zwrotne, czasowniki miary, stopniowanie, zdania okolicznikowe przyczyny i celu

 • Pakiet 11 – lekcje 21-22

  Słownictwo: przyroda, świat roślin, ogrodnictwo, świat zwierząt, hodowla

  Gramatyka: zdania warunkowe III typu, conditionnel passé, czasowniki przyimkowe, przysłówki, zdania dopełniające (propositions complétives)

 • Pakiet 12 – lekcje 23-24; ćwiczenia utrwalające cz. III

  Słownictwo: wykształcenie, praca, umowa, rozmowa kwalifikacyjna, rady, polecenia, sposób zachowania, psychologia

  Gramatyka: zdania bezokolicznikowe, pozostałe zaimki osobowe nieokreślone, zwroty z przeczeniem, subjonctif jako tryb rozkazujący, zdania warunkowe, czasowniki przyimkowe, zdania okolicznikowe

 • Pakiet 13 – lekcje 25-26

  Słownictwo: klęski żywiołowe, wypadki, słownictwo związane z sądownictwem, przestępczość

  Gramatyka: czasowniki przyimkowe, zwroty przyimkowe, spójniki, strona bierna w różnych czasach, zwroty czasownikowe zastępujące biernik (voir, entendre itp.)

 • Pakiet 14 – lekcje 27-28

  Słownictwo: architektura, religie, zwiedzanie, środki transportu miejskiego

  Gramatyka: przysłówki (c.d.), subjonctif passé, następstwo czasów z subjonctif

 • Pakiet 15 – lekcje 29-30

  Słownictwo: historia, wojny, postacie historyczne, zwroty związane ze zdarzeniami historycznymi

  Gramatyka: passé simple, przysłówki związane z czasem, rodziny i grupy wyrazów

 • Pakiet 16 – lekcje 31-32; ćwiczenia utrwalające cz. IV

  Słownictwo: ekologia, zwroty z języka potocznego

  Gramatyka: subjonctif présent i passé, różnice między językiem pisanym i mówionym

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO