Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

Program kursu

 • Pakiet 1 – lekcje 1-2

  Słownictwo: mass media

  Gramatyka: zdania pytające bezpośrednie i pośrednie, zdania pytające składające się z 2 pytań

 • Pakiet 2 – lekcje 3-4

  Słownictwo: przestępczość, wymiar sprawiedliwości

  Gramatyka: zdania przeczące, szczególne przypadki użycia „non” i „pas”

 • Pakiet 3 – lekcje 5-6

  Słownictwo: korespondencja, pytania o ilość, miarę, wagę, czas, datę

  Gramatyka: określanie większych ilości i ilości przybliżonych

 • Pakiet 4 – lekcje 7-8

  Słownictwo: problemy rodzinno-wychowawcze, narkomania

  Gramatyka: sposób określania wartości, sposób określania podobieństwa

 • Pakiet 5 – lekcje 9-10

  Słownictwo: ochrona środowiska, przyroda

  Gramatyka: wyrazy określające rzeczownik, określenia czasu, po których stosuje się „passé composé” i „imparfait”

 • Pakiet 6 – lekcje 11-12

  Słownictwo: tematyka kulinarna, specyfika kuchni francuskiej

  Gramatyka: zdania wyrażające opozycję

 • Pakiet 7 – lekcje 13-14

  Słownictwo: moda, stroje, kosmetyka

  Gramatyka: wyrażenia zaimkowe nieokreślone, systematyzacja wypowiedzi związanych z czasem, powiązaniem, przyczyną, skutkiem

 • Pakiet 8 – lekcje 15-16

  Słownictwo: informatyka, motoryzacja

  Gramatyka: zdania podrzędnie złożone połączone spójnikami lub wyrażeniami spójnikowymi, zdania podrzędnie złożone połączone zaimkiem względnym

 • Pakiet 9 – lekcje 17-18

  Słownictwo: czas wolny, monotonia życia, praca

  Gramatyka: przysłówki odnoszące się do określania czasu, sposób określania czasu

 • Pakiet 10 – lekcje 19-20

  Słownictwo: leki, stres, zmęczenie

  Gramatyka: zdania podrzędne okolicznikowe czasu, sposób wyrażania czasu

 • Pakiet 11 – lekcje 21-22

  Słownictwo: życiorys, władza rodzicielska, kodeks cywilny

  Gramatyka: zdania bezokolicznikowe złożone, spójniki określające powiązania i związki logiczne

 • Pakiet 12 – lekcje 23-24

  Słownictwo: przysłowia, przedmioty codziennego użytku

  Gramatyka: opuszczanie rodzajnika – systematyzacja

 • Pakiet 13 – lekcje 25-26

  Słownictwo: państwa, kontynenty, powiedzenia

  Gramatyka: stosowanie przyimków przed nazwami geograficznymi, użycie przyimków „à”, „de” po czasownikach

 • Pakiet 14 – lekcje 27-28

  Słownictwo: słownictwo z różnych dziedzin

  Gramatyka: imiesłów czasu teraźniejszego i przeszłego, imiesłów przysłówkowy współczesny, miejsce przymiotnika w zdaniu

 • Pakiet 15 – lekcje 29-30

  Słownictwo: rodzina, przyrost naturalny

  Gramatyka: środki wyrazu uwypuklające wybrany element zdania

 • Pakiet 16 – lekcje 31-32

  Słownictwo: kryminał, powieść kryminalna

  Gramatyka: czas „passé simple”, zgodność czasów w mowie zależnej

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO