Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

Program kursu

 • Pakiet 1 – lekcje 1-2

  Budowa gitary i postawa grającego. Struny i strój gitary klasycznej. Wysokość dźwięku i jego zapis. Pięciolinia, klucz wiolinowy, nuta, oktawa. Apoyando i tirando. Rytm, wartości rytmiczne. Takt, kreska taktowa, oznaczenie taktowe, miara taktu. Akompaniament. Skracanie zapisu nutowego.

 • Pakiet 2 – lekcje 3-4

  Uderzenie naprzemienne. Dźwięki na strunach wiolinowych. Współbrzmienie. Rodzaje akordów. Metrum. Przedłużanie wartości rytmicznych. Znaki chromatyczne: krzyżyk, bemol, kasownik. Przedtakt.

 • Pakiet 3 – lekcje 5-6

  Półton i cały ton. Interwały. Akordy molowe. Skala durowa. Tonacja C-dur. Triola. Triada harmoniczna. Agogika.

 • Pakiet 4 – lekcje 7-8

  Przerwa w muzyce. Skala molowa. Skala cygańska. Akordy zawieszone. Problematyka oddechu w czasie gry.

 • Pakiet 5 – lekcje 9-10

  Obiegnik. Interwały cd. Chwyt barré. Przednutka krótka.

 • Pakiet 6 – lekcje 11-12

  Rytm triolowy (swingowy). Artykulacja staccato. Aranżacja. Fuga. Kontrapunkt. Oznaczenie taktowe C.

 • Pakiet 7 – lekcje 13-14

  Skala durowa harmoniczna. Skala lidyjska. Przednutki mordentowe. Glissando.

 • Pakiet 8 – lekcje 15-16

  Interwały cd. Legato wstępujące i zstępujące. Akolada. Podwójny krzyżyk. Flażolety naturalne

 • Pakiet 9 – lekcje 17-18

  Motyw. Kadencja. Mordent. Oznaczenia dynamiczne. Wibrato.

 • Pakiet 10 – lekcje 19-20

  Akord alternowany. Sekstola szesnastkowa. Uderzenie nieklasyczne. Scordatura.

 • Pakiet 11 – lekcje 21-22

  Techniki flamenco w grze na gitarze. Taniec „Soleares”. Określenia oznaczające tempo utworu. Flażolety sztuczne.

 • Pakiet 12 – lekcje 23-24

  Rytm synkopowy. Oznaczenie taktowe (alla breve). Pokrewieństwo gam – gamy równoimienne. Powtórzenie wiadomości teoretycznych zawartych w kursie.

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO