Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

PTI

Egzaminy i certyfikaty

Wartość certyfikatu

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu Polskie Towarzystwo Informatyczne wydaje Ci imienny certyfikat dokumentujący posiadane umiejętności. Instytucja od lat zajmująca się propagowaniem wiedzy informatycznej i organizowaniem szkoleń w tym zakresie poręcza Twoją znajomość zagadnień poruszanych w kursie. Świadectwo wystawione przez PTI z pewnością okaże się Twoim atutem w trakcie poszukiwania atrakcyjnej pracy.

Zgłoszenie na egzamin

Jeszcze w trakcie trwania kursu otrzymasz kilkakrotnie - wraz z pakietami lekcyjnymi - informacje o możliwości przystąpienia do egzaminu oraz formularz zgłoszenia na egzamin.

Egzamin

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest ukończenie kursu i uregulowanie wszelkich należności za otrzymane pakiety lekcyjne. Zakres wiedzy i umiejętności wymagany na egzaminie odpowiada programowi kursu. Egzamin przeprowadzany jest w labolatorium komputerowym. Łączny czas egzaminu to 60 minut.

Termin i miejsce

PTI Oddział Wielkopolski w Poznaniu organizuje egzaminy dwa razy do roku, w zależności od napływu zgłoszeń. Informację o ostatecznym terminie egzaminu otrzymasz z miesięcznym wyprzedzeniem. Egzaminy odbywają się w ośrodku egzaminacyjnym wskazanym przez PTI.

Płatności

Koszt przystąpienia do egzaminu wynosi 150 zł. Opłatę za egzamin wnosisz na konto PTI Oddział Wielkopolski w Poznaniu. Informację o numerze konta bankowego, otrzymasz w zaproszeniu na egzamin.

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO