Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

Program kursu

 • Pakiet 1 – lekcje 1-2

  Słownictwo: powitania i pożegnania, przedstawianie siebie i innych, poznawanie ludzi, państwa i narodowości, członkowie rodziny, zawody, liczebniki do 20.

  Gramatyka: alfabet i wymowa; czasowniki ser – być i llamarse – nazywać się, zaimki osobowe i ich użycie, zaimki pytające, liczba mnoga rzeczowników, rodzajniki określone, użycie przyimka de, czasownik tener – mieć.

 • Pakiet 2 – lekcje 3-4

  Słownictwo: dom, mieszkanie, miasto, wskazywanie drogi, środki transportu, miejsce zamieszkania.

  Gramatyka: czasowniki regularne trzech koniugacji w czasie teraźniejszym, czasownik coger – brać, rodzajniki nieokreślone, czasowniki ser, estar i hay – różnice w użyciu, przysłówki miejsca.

 • Pakiet 3 – lekcje 5-6

  Słownictwo: opisywanie wyglądu i cech charakteru osób, przedstawianie kogoś w sytuacji formalnej i nieformalnej, godziny, pory dnia, codzienne czynności, liczebniki 20-100.

  Gramatyka: zaimki wskazujące, zaimki dzierżawcze, czas teraźniejszy Presente de indicativo: czasowniki określające czynności codzienne, czasowniki nieregularne: salir – wychodzić, acostarse – kłaść się spać, dormir – spać, empezar – zaczynać.

 • Pakiet 4 – lekcje 7-8

  Słownictwo: kuchnia hiszpańska, zamawianie w barze, restauracji, artykuły spożywcze i ich kupowanie.

  Gramatyka: odmiana czasowników nieregularnych w czasie teraźniejszym (cd.), zaimki osobowe w funkcji dopełnienia dalszego (me –mi, te –tobie, le – jemu, jej,…) czasownik apetecer – mieć ochotę, tryb rozkazujący, czasownik poder – móc.

 • Pakiet 5 – lekcje 9-10; ćwiczenia utrwalające cz. I

  Słownictwo: ludzie i ich zwyczaje, wygląd i charakter, rodzina, dom, miasto, wskazywanie drogi, praca, zawody, czas, obowiązki i czynności codzienne, zamawianie w barze i restauracji, kupowanie w sklepie spożywczym.

  Gramatyka: różnica w użyciu ser, estar i hay; zaimki dzierżawcze, wskazujące, czas teraźniejszy Presente de indicativo: czasowniki regularne i nieregularne; przysłówki miejsca.

 • Pakiet 6 – lekcje 11-12

  Słownictwo: zainteresowania, hobby, sport, czas wolny, dni tygodnia, cechy charakteru (cd.).

  Gramatyka: czasowniki gustar – lubić / podobać się, encantar – uwielbiać i preferir – woleć, okoliczniki czasu, zaimki pytające (cd.), zwrot caer mal / bien – (nie) lubić kogoś.

 • Pakiet 7 – lekcje 13-14

  Słownictwo: zakupy, nazwy sklepów, części ubrania, wyrażanie opinii na temat wyglądu, ceny, kolory materiały, liczebniki od 100 wzwyż.

  Gramatyka: wyrażenie quedar bien / mal – pasować dobrze/źle, dopełnienie bliższe czasownika, czasownik parecer – wydawać się, zaimki wskazujące (cd.), czasowniki ponerse – zakładać i llevar – nosić.

 • Pakiet 8 – lekcje 15-16

  Słownictwo: rozmowa telefoniczna, zapraszanie, przyjmowanie i odrzucanie zaproszeń i propozycji, wyrażanie konieczności, rozrywka, opisywanie czynności w trakcie ich trwania.

  Gramatyka: czasowniki invitar – zapraszać, venir – przychodzić i quedar – umawiać się, konstrukcja tener + que + bezokolicznik (musieć coś zrobić), konstrukcja estar + gerundio.

 • Pakiet 9 – lekcje 17-18

  Słownictwo: przyszłość, plany i marzenia, przyrzeczenia noworoczne, wakacje, miesiące, pory roku, pogoda.

  Gramatyka: konstrukcja wyrażająca czas przyszły ir + a + bezokolicznik, czasownik pensar – myśleć/ sądzić, czas przyszły niedokonany Futuro imperfecto.

 • Pakiet 10 – lekcje 19-20; ćwiczenia utrwalające cz. II

  Słownictwo: zainteresowania, zakupy, ubrania, rutyna, codzienne czynności, plany na przyszłość, wakacje, rozrywka.

  Gramatyka: czas teraźniejszy Presente de indicativo, czasowniki gustar, encantar, konstrukcje estar + gerundio, tener + que + bezokolicznik oraz ir + a + bezokolicznik, czas przyszły niedokonany Futuro imperfecto.

 • Pakiet 11 – lekcje 21-22

  Słownictwo: mówienie o najbliższej przeszłości, wyrażanie zniecierpliwienia, pytanie o przyczynę, wymówki i usprawiedliwianie się, obowiązki w domu i pracy, przygotowania do podróży, rezerwacja w hotelu, podróże, zwroty używane na dworcu autobusowym i kolejowym.

  Gramatyka: czas przeszły złożony Pretérito perfecto compuesto, okoliczniki czasu: ya – już, todavía no – jeszcze nie, nunca – nigdy.

 • Pakiet 12 – lekcje 23-24

  Słownictwo: zwroty używane na lotnisku, podróże i minione wakacje, mówienie o przeszłości dalszej lub „zamkniętej”, zmiany w życiu prywatnym i zawodowym, tworzenie szczegółowych pytań.

  Gramatyka: hacer – robić i czasowniki regularne w czasie przeszłym prostym Pretérito indefinido, zaimki pytające proste i złożone

 • Pakiet 13 – lekcje 25-26

  Słownictwo: biografie sławnych osób, zawody (cd.), hiszpańskie powiedzenia i gesty wyrażające emocje.

  Gramatyka: czasowniki nieregularne w czasie Pretérito indefinido, czasy przeszłe P. perfecto i P.indefinido – różnice w użyciu, liczebniki złożone.

 • Pakiet 14 – lekcje 27-28

  Słownictwo: opis przeszłości, dzieciństwo, wspomnienia, świat teraz i kiedyś.

  Gramatyka: czas przeszły niedokonany Pretérito imperfecto, różnice w użyciu czasów przeszłych, okoliczniki czasu, tworzenie porównań

 • Pakiet 15 – lekcje 29-30; ćwiczenia utrwalające cz. III

  Słownictwo: obowiązki w domu i pracy, podróże, zwroty używane na lotnisku, dworcu autobusowym i kolejowym, przeszłość bliższa i dalsza, porównanie teraźniejszości z przeszłością, dzieciństwo, biografie sławnych ludzi.

  Gramatyka: czasy przeszłe, okoliczniki czasu, struktury porównawcze, liczebniki złożone, zaimki pytające.

 • Pakiet 16 – lekcje 31-32

  Słownictwo: samopoczucie, części ciała, choroby, wizyta u lekarza, udzielanie rad, zakaz i przyzwolenie.

  Gramatyka: różnica między ser i estar (cd.), konstrukcje z czasownikami ponerse i dar, czasownik doler – boleć, wyrażenia związane z udzielaniem rad, czasownik deber – powinno się, konstrukcja tener + que + bezokolicznik oraz hay que – trzeba, tryb rozkazujący (cd.), nieosobowa forma czasownika.

 • Pakiet 17 – lekcje 33-34

  Słownictwo: biografie, opowiadanie o życiu i doświadczeniach swoich i innych osób; CV, rozmowa o pracę, obowiązki w pracy, formalna rozmowa telefoniczna.

  Gramatyka: Czasy przeszłe (Pretérito indefinido, Pretérito perfecto compuesto, Pretérito imperfecto), okoliczniki czasu, słówka ningún/ninguna – żaden/żadna, algún/alguna – jakiś/ jakaś konstrukcja volver + a + bezokolicznik – zrobić coś ponownie.

 • Pakiet 18 – lekcje 35-36

  Słownictwo: w komisariacie, zbrodnia doskonała, historie niesamowite, opowiadanie i relacjonowanie zdarzeń, wyjaśnianie okoliczności, współczesna literatura hiszpańska.

  Gramatyka: użycie Pretérito perfecto compuesto, Pretérito indefinido i Pretérito imperfecto; czas przeszły niedokonany ciągły (Pretérito imperfecto + gerundio): estaba haciendo, zaimki dzierżawcze (cd.).

 • Pakiet 19 – lekcje 37-38

  Słownictwo: znane miejsca w krajach hiszpańskojęzycznych oraz ich historia, media, telewizja, Internet, radio, uzależnienie od środków masowego przekazu, informacje

  Gramatyka: strona bierna, czasowniki i zwroty służące do wyrażania opinii, pensar – myśleć, creer – sądzić, łączenie zdań: sobre/ ante todo, sin embargo, en primer lugar, itp.

 • Pakiet 20 – lekcje 39-40; ćwiczenia utrwalające cz. IV

  Słownictwo: samopoczucie, części ciała, wizyta u lekarza, biografie, CV, rozmowa o pracę, pisanie listów i maili, literatura i kino hiszpańskojęzyczne, środki masowego przekazu, niecodzienne historie, relacjonowanie zdarzeń, wyjaśnianie okoliczności.

  Gramatyka: podsumowanie poznanych czasów i zagadnień gramatycznych.

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO