Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

Program kursu

 • Pakiet 1 – lekcje 1-2

  Słownictwo: nauka języków obcych, edukacja szkolna, nazwy kierunków studiów

  Gramatyka: konstrukcje z bezokolicznikiem, zdania z desde, desde hace i desde que, czas zaprzeszły Pluscuamperfecto, zdania przyczynowe

 • Pakiet 2 – lekcje 3-4

  Słownictwo: rodzina, święta i uroczystości rodzinne

  Gramatyka: czas teraźniejszy trybu łączącego Presente de Subjuntivo w zdaniach pojedynczych (życzenia i przypuszczenia) oraz
  w zdaniach złożonych (wyrażanie nadziei, prośby i żądania oraz chęci i preferencji) – formy regularne i nieregularne

 • Pakiet 3 – lekcje 5-6

  Słownictwo: zwiedzanie, zabytki, w biurze informacji turystycznej, oferta kulturalna

  Gramatyka: tryb rozkazujący twierdzący i zaprzeczony, Presente de Subjuntivo (wyrażanie uczuć, subiektywne reakcje)

 • Pakiet 4 – lekcje 7-8; ćwiczenia utrwalające cz. I

  Powtórzenie lekcji 1-6 oraz nowe słownictwo

 • Pakiet 5 – lekcje 9-10

  Słownictwo: cechy charakteru, zdrowie

  Gramatyka: Presente de Subjuntivo (wyrażanie opinii, wątpliwości, niepewności), przysłówki i wyrażenia przysłówkowe, zdania względne, zastosowanie czasowników ser i estar – być (utrwalenie)

 • Pakiet 6 – lekcje 11-12

  Słownictwo: ulubione zajęcia, sporty ekstremalne; wynajem mieszkania, remont, awarie i usterki

  Gramatyka: zdania przyzwalające i czasowe

 • Pakiet 7 – lekcje 13-14

  Słownictwo: wakacje, w biurze podróży, rezerwacja biletu lotniczego; problemy w życiu codziennym

  Gramatyka: zdania okolicznikowe celu, czas przyszły dokonany Futuro Perfecto, Presente de Subjuntivo (udzielanie porad), tryb warunkowy Condicional Simple

 • Pakiet 8 – lekcje 15-16; ćwiczenia utrwalające cz. II

  Powtórzenie lekcji 9–14 oraz nowe słownictwo

 • Pakiet 9 – lekcje 17-18

  Słownictwo: wynalazki i nowe technologie w życiu codziennym; kuchnia (miejsce przygotowywania posiłków, kulinaria)

  Gramatyka: wyrażanie przypuszczeń co do teraźniejszości i przeszłości (Futuro Imperfecto, Futuro Perfecto, Condicional Simple), strona bierna, rzeczowniki złożone

 • Pakiet 10 – lekcje 19-20

  Słownictwo: klimat, katastrofy naturalne, ochrona środowiska, krajobraz

  Gramatyka: czas Imperfecto de Subjuntivo, strona bierna, stopniowanie przymiotników, użycie rodzajników, słowotwórstwo

 • Pakiet 11 – lekcje 21-22

  Słownictwo: bankowość i biznes; państwo i społeczeństwo

  Gramatyka: zdania warunkowe I i II typu, mowa zależna (przekazywanie zdań oznajmujących i pytających)

 • Pakiet 12 – lekcje 23-24; ćwiczenia utrwalające cz. III

  Powtórzenie lekcji 17–22 oraz nowe słownictwo

 • Pakiet 13 – lekcje 25-26

  Słownictwo: reklama, telewizja, film i literatura

  Gramatyka: mowa zależna (przekazywanie zdań rozkazujących), Superlativo Absoluto, słowotwórstwo, czas Perfecto de Subjuntivo, zaimek osobowy w celowniku

 • Pakiet 14 – lekcje 27-28

  Słownictwo: praca i kariera, ekonomia, zakupy

  Gramatyka: konstrukcje z gerundio i participio, inne zastosowania gerundio i participio, zaimek osobowy w celowniku i bierniku

 • Pakiet 15 – lekcje 29-30

  Słownictwo: zagrożenia we współczesnym świecie, uzależnienia; idiomy, powiedzenia i przysłowia, elementy języka potocznego

  Gramatyka: zasada następstwa czasów, utrwalenie poznanych czasów i trybów, podsumowanie zastosowania trybu łączącego Subjuntivo

 • Pakiet 16 – lekcje 31-32; ćwiczenia utrwalające cz. IV

  Powtórzenie lekcji 25–30 oraz nowe słownictwo

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO