Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

Elementy kursu

Podręczniki z lekcjami

Kurs składa się z 12 podręczników zawierających 24 lekcje. Materiał w podręcznikach jest porcjowany: każdy podręcznik składa się z takich samych, logicznie ułożonych elementów. Dzięki temu wiesz, kiedy robić przerwy i każdorazowo przyswajasz spójną, łatwą do zapamiętania dawkę wiedzy. Wystarczy 15-30 minut nauki dziennie, by w ciągu miesiąca – bez pośpiechu i stresu – przyswoić materiał przeznaczony na jeden miesiąc. Wraz z pierwszym pakietem lekcyjnym otrzymasz gratis praktyczne przybory do kaligrafowania oraz pomocne kolorowe karty z wzorami różnych krojów pisma.

Ułatwieniem w nauce są zamieszczane w lekcjach symbole i wyróżniki, które wskazują Ci, że wprowadzamy np. ważne pojęcie albo odwołujemy się do wcześniej przerobionego materiału. Przedstawiamy wiedzę „od szczegółu do ogółu”, podając ją sukcesywnie w małych częściach. Nowe tematy wprowadzamy, odwołując się do tego, czego już wcześniej dowiedziałeś się z kursu. Lekcje zawierają bardzo dużo ćwiczeń praktycznych, dzięki którym krok po kroku wprawiasz się w kaligrafowaniu.

Opieka nauczyciela

Kurs „Kaligrafia” przeznaczony jest do samodzielnej nauki, ale nie pozostawiamy Cię samemu sobie. Przez cały kurs masz zagwarantowaną opiekę osobistego nauczyciela. Jego rolą jest poprawianie wykonanych przez Ciebie zadań praktycznych, wyjaśnianie tych zagadnień, które sprawiły Ci kłopot oraz motywowanie do nauki. Wysyłanie prac do nauczyciela nie jest obowiązkowe. Nauczyciel nie wystawia ocen.

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO