Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

Kącik wiedzy

Egipskie piśmiennictwo
W starożytnym Egipcie pisarz cieszył się bardzo dużym szacunkiem. Należał do grupy nielicznych wybrańców, którzy opanowali trudną sztukę pisania. Jednym ze sposobów zdobycia wyższej pozycji w ówczesnym społeczeństwie egipskim było wykształcenie się na pisarza. Umiejętność pisania zapewniała dostatnie życie i dawała przewagę nad prostym ludem.

Wynalezienie alfabetu
Nie wiadomo dokładnie, w jaki sposób ani kiedy powstał alfabet. Moment ten można określić jedynie w pewnym przybliżeniu. Aby tego dokonać, musimy przenieść się do okresu przejściowego pomiędzy epoką brązu i epoką żelaza na Środkowym Wschodzie, czyli mniej więcej do 1000 roku p.n.e.

Inteligencja językowa czyli słowne igraszki (test w mamwiedzę.pl)

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO