Centrum Edukacji Logistycznej

Egzaminy i certyfikaty

Wartość certyfikatu

Po odbyciu 2 lat praktyki zawodowej na stanowiskach operacyjnych, zdaniu egzaminów i odbyciu Końcowego Postępowania Kwalifikacyjnego, otrzymujesz certyfikat, który potwierdza Twoją wiedzę i umiejętności na poziomie European Junior Logistician.

Instytucja egzaminująca

Sprawy certyfikacji logistyków w Polsce, zgodnie ze standardami ECBL (ELA), prowadzi Jednostka Certyfikująca w Instytucie Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. Zgodność procesu certyfikacji z ustalonymi i zatwierdzonymi procedurami jest kontrolowana przez Europejską Radę Certyfikacji w Logistyce (ECBL) z siedzibą w Brukseli.

Zgłoszenie na egzamin

Jeszcze w trakcie trwania kursu otrzymasz – wraz z pakietami lekcyjnymi – informację o możliwości przystąpienia do egzaminu.

Termin i miejsce

Egzamin jest przeprowadzany przez Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. Szczegółowe informacje o terminach egzaminów znajdziesz na stronie Intytutu Logistyki i Magazynowania: http://www.ilim.poznan.pl/oferta/system-certyfiakcji-logistykow-zgloszenie.html.

Płatności

Wysokość opłaty egzaminacyjnej za każdy z cząstkowych egzaminów wynosi 280 zł + 23% VAT. Dodatkowo za Końcowe Postępowanie Kwalifikacyjne zapłacisz 550 zł + 23% VAT.

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO