Inne witryny Grupy Schouten & Nelissen

Egzaminy i certyfikaty

Wartość certyfikatu

Po odbyciu 3 lat praktyki zawodowej na stanowiskach związanych z logistyką, zdaniu 4 egzaminów i odbyciu końcowego postępowania kwalifikacyjnego otrzymujesz certyfikat, który potwierdza Twoją wiedzę i umiejętności na poziomie European Junior Logistician. Certyfikat ten jest nadawany dożywotnio.

Instytucja egzaminująca

Organizatorem egzaminu jest Narodowe Centrum Certyfikacji Logistyków. Egzamin odbywa się w Wyższej Szkole Logistyki przy ul. Estkowskiego 6 w Poznaniu.

Zgłoszenie na egzamin

Zgłoszenia odbywają się poprzez stronę: https://wsl.com.pl/pl/european-junior-logistician#egzaminy

Termin i miejsce

Szczegółowe informacje o terminach egzaminów znajdziesz na stronie: https://wsl.com.pl/pl/european-junior-logistician#egzaminy.

Płatności

Wysokość opłaty egzaminacyjnej za każdy z cząstkowych egzaminów wynosi 420 zł. Dodatkowo za końcowe postępowanie kwalifikacyjne zapłacisz 900 zł. Wydanie certyfikatu to koszt 655 zł.

Kliknij i odbierz PÓŁ kursu ZA DARMO